Psilocybin jako jedna z cest k léčbě deprese?

25.11.2021
Tým společnosti COMPASS Pathways, na kterém se rovněž podílí čeští vědci pod vedením MUDr. Tomáše Páleníčka, Ph.D., zveřejnil výsledky klinické studie, která se zabývá léčbou farmakoresistentní deprese za pomocí psilocybinem asistované terapie. Psilocybin je známý jako přírodní psychedelikum vyskytující se např. v lysohlávkách. Studie zkoumala pacienty, u kterých nefungovaly standartní postupy pro léčbu těžkých depresí a zjistila, že pacienti, kteří užili jednu psychedelickou dávku psilocybinu (25 mg) ve spojení s terapií, zaznamenali významné snížení symptomů deprese ve srovnání s pacienty, kterým byla podaná dávka 1 mg.

Studie zahrnovala 233 pacientů s farmakoresistentní depresí a rozdělila je do tří skupin: 79 respondentů dostalo dávku 25mg, 75 nižší dávku 10 mg a 79 respondentů dávku 1 mg. Důležité je zmínit, že psilocybin byl podávaný v čisté krystalické formě, kde se dá přesně odměřit dávkování a byl podávaný ve spojení s psychologickou podporou speciálně vyškolených terapeutů.

U 29 pacientů (36,7 %) z těch, kteří požili vysokou dávku psilocybinu (25 mg) došlo k výraznému zlepšení depresivní symptomatologie, z toho bylo 19 pacientů (24,1 %) v remisi (původní stav pacienta před vypuknutím nemoci) i tři měsíce později po podání psilocybinu.

Významnost výsledků vidí autoři především v tom, že pravděpodobně existuje možná léčba pro osoby, jimž nefungují standartní antidepresiva či psychoterapie. K tomu, aby byl psilocybin zavedený jako standartní postup při léčbě depresí, je však potřeba provést další klinické studie. Nicméně budoucnost pro psilocybin prozatím vypadá poměrně slibně.

 

I přes slibné výsledky je však třeba zmínit, že výzkum probíhal v jasně definovaných podmínkách za přítomnosti odborníků. Samoléčba deprese pomocí lysohlávek není prokázaná a může být potenciálně nebezpečná. Výsledky výzkumu tedy nenabádají k užívání psilocybinu mimo odborně kontrolované prostředí.

Více o studii zde nebo zde

Pokud byste chtěli finančně podpořit český psychedelický výzkum, můžete přispět na těchto stránkách.
zpět na přehled aktualit