Jak využívat poradnu

1.

Poradnu Extc.cz provozuje Společnost Podané ruce o.p.s.

2.

Cílem poradny je snižovat rizika spojená s užíváním psychoaktivních látek prostřednictvím poskytování kvalifikovaných odpovědí na otázky klientů. Hlavní adiktologickou oblastí poradny Extc je oblast ilegálních psychotropních látek.

3.

Poradna nenavádí k užívání žádných omamných látek. Poradna neposkytuje návod na výrobu drog, neposkytuje ani odkazy na zdroje, které takové návody uvádějí.

4.

Pracovníci se zavazují odpovídat na dotazy co možná nejdříve (sedm pracovních dnů). V případě časově náročných dotazů může zodpovězení trvat o něco déle.

5.

K zodpovídání dotazů slouží webový formulář "vložte dotaz" (poradna neodpovídá na dotazy zaslané na její email). Poradna Extc neotvírá odkazy se soubory/texty/fotkami, které jsou zaslány tazatelem.

 

DOPORUČENÍ KLIENTŮM

1.

Při zadávání dotazu můžete zvolit, zda chcete či nechcete, aby se dotaz zobrazil v poradně.
Můžete také zadat svoji e-mailovou adresu, na níž Vám bude odpověď zaslána. Pokud zvolíte variantu nezobrazit v poradně a nezadáte mail, nemůžeme na Váš dotaz odpovědět.

2.

Protože se mnohé dotazy často opakují, ušetříte nám práci, když se podíváte, zda už jsme na podobný dotaz někdy v minulosti odpovídali, nejčastěji zadávané dotazy najdete pod příslušnou kategorií v záhlaví poradny.

3.

K vyhledávání v dotazech slouží fulltextový vyhledávač.