Ketamin

Hydrochlorid ketaminu (látka používaná jako anestetikum v medicíně, především ve zvěrolékařství). Existují dva druhy ketaminu: Ketamin A a Ketamin S. Ketamin S má méně vedlejších účinků než ketamin A. Jedná se o bílý krystalický prášek (nebo tekutinu), který je užíván orálně, šňupáním nebo injekčně.

Účinky

Chuť a čich bývá "vyřazen", mohou nastat halucinace, zážitky depersonalizace (vystoupení z těla, překročení hranic vlastního Já, rozpuštění self, atp.), zkreslené vnímání hudby. Jsou popisovány pocit lehkosti, chuť k řeči a emoce snížené, stejně tak vnímání bolesti.

Dávkování: zpravidla 100 - 250 mg při šňupání nebo 250 - 400 mg při orálním užívání. Účinek standardně nastupuje po 5 - 10 minutách (šnupání), 15 - 20 minut po orálním podání, u intramuskulárního (injekcí do svalu) podání během několika sekund.

Psychické a somatické komplikace

Zvyšuje krevní tlak a puls. V úvodu intoxikace se mohou objevit pocity na zvracení, ztráta koordinace. Silná změna vnímání může vyvolat stavy úzkosti. Při předávkovaní: narkóza (bezvědomí, při němž většinou zůstanou otevřené oči, dochází k jejich vysychání).

Dlouhodobé účinky ketaminu nejsou příliš prozkoumány. Může se vyskytnout "okno", kdy si uživatel/experimentátor nepamatuje události, které se staly. Na ketamin vzniká tolerance, je možný vznik psychické závislosti, stejně tak může dojít k vyvolání psychózy. Častější užívání může vést k poškození nervové soustavy.

Kombinace ketaminu s jinými látkami a jejich účinky

  • ketamin sám o sobě nezpůsobuje ochrnutí dýchacích cest, ale při kombinaci s dalšími sedativními látkami jako je alkohol, heroin, prášky na spaní je ochrnutí dýchacích cest vysoce pravděpodobné.
  • ketamin + extáze (anebo ketamin + amfetaminy) - vyšší pravděpodobnost přetížení a kolapsu organismu (možnost dehydratace a přehřátí).
  • při kombinaci více látek s ketaminem se zvyšuje nebezpečí vedlejších účinků. Může docházet k těžko odhadnutelnému účinku jednotlivých substancí.

Bezpečnější užívání

Jako u všech psychoaktivních látek hraje "setting" (vnitřní naladění, jak se člověk cítí, kde je a s kým) významný vliv. Konzumace ketaminu může být zvýšeně riziková na tanečních parties a to zejména v kontextu předávkování, kdy se může plně rozvinout jeho disociativní (a sedativní) účinek spojený s mnoha nebezpečími (např. pády, u žen pak např. sexuální napadení, viz např. tento text), obzvláště pokud by byl dotyčný/á bez dozoru.

Pokud je dávka vyšší nežli 50mg, může být zásadní nebýt sám (mít kolem sebe blízké a důvěryhodné osoby) a být v horizontální poloze. Díky sníženému vnímání bolesti existuje riziko zranění. Na ketaminovém tripu je vhodné dávat pozor i na hlasitou hudbu, určité frekvence nemusíte slyšet, ty však mohou poškodit sluch (tinnitus atp.). Trpíte-li vysokým krevním tlakem, srdečními poruchami či úzkostmi, neexperimentujte s ketaminem.

Další informace o ketaminu např. v TOMTO článku (časopis Legalizace).

Literatura:

Safer party, edukační flyer