Společnost Podané ruce

Název organizace:
Společnost Podané ruce, o. p. s.

Adresa kanceláře:
Vídeňská 3, 639 00 Brno

www:
www.podaneruce.cz