2C-B (Bromo-meskalin; 4-Bromo-2,5-dimetoxyfenetylamin)

Co to je?
2C-B bylo poprvé vyrobeno v roce 1974 americkým vědcem Alexanderem Schulginem (syntetizoval i MDMA) a je klasifikováno jako psychedelikum, halucinogen a empatogen. Obvykle se vyskytuje v malých tabletkách nebo jako bílý prášek v gelových kapslích, někdy bývá prodáván jako extáze. V České republice se vyskytuje velice sporadicky. Téměř vždy se užívá orálně - spolknutím.

 

Účinky
V nižších dávkách (5–15 mg) má empatogenní účinky se slabými nebo žádnými halucinacemi. Vyšší dávky (15–30 mg) mohou vyvolat změny ve vnímání okolí (barev, tvarů) a času. Halucinace pod vlivem 2C-B mohou být mnohem intenzivnější než po požití LSD nebo lysohlávek.

 

Už několik málo miligramů drogy může způsobit značné rozdíly v účincích, avšak přesně určit množství účinné látky v tabletě je často nemožné. Při vyšších dávkách se zvyšuje také možnost „bad tripu“ se všemi jeho riziky. V některých případech může 2C-B způsobit i nevolnost, zvracení, třes, pocit chladu a deprese, popř. toxickou psychózu.

...

Poznámka:

Některé informace v tomto článku již mohou být zastaralé. Aktuálně pracujeme na jejich aktualizaci s ohledem na nejnovější výzkumy v oblasti adiktologie. Děkujeme za pochopení.