Aktuální varování - syntetické kanabinoidy

16.9.2018

V Ostravě 11. září zemřel muž po požití syntetického kanabinoidu v kombinaci s alkoholem. Dalších 21 osob se intoxikovalo nefatálně (údaj k 14.9.2018).

PRAHA, 12.09.2018 - Aktuální tiskové informace a vyjádření Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a národní protidrogové koordinátorky k případu intoxikace syntetickými kanabinoidy v Ostravě a okolí.

Dne 11. září 2018 došlo v Ostravě k úmrtí 32letého muže na následky předávkování syntetickým kanabinoidem v kombinaci s alkoholem ve vysokém množství. Další muž (36 let), který údajně spolu se zemřelým drogu a alkohol konzumoval, byl ve vážném stavu hospitalizován. Zdravotní problémy měl také 16letý chlapec, který údajně užil neznámou látku a byl hospitalizován pro křeče a poruchu vědomí.

Souvislost případu dvou mužů a chlapce se prověřuje. Zdrojem syntetického kanabinoidu bylo údajně větší množství (stovky) balení nalezených v odpadním kontejneru. Exponováno tedy může být větší počet osob. Policie má zatím informace o celkem 6 osobách, které drogu užily a měly zdravotní problémy.

Užití syntetických kanabinoidů je spojeno s řadou zdravotních rizik. Syntetické kanabinoidy jsou širokou skupinou látek, nelze je účinkem srovnávat s přírodními konopnými drogami. Syntetické kanabinoidy jsou mnohem toxičtější, některé velmi toxické. Jsou distribuovány nejčastěji ve formě rostlinné směsi nebo hmoty imitující hašiš. Nejčastěji se kouří. Mezi riziky spojenými s jejich užíváním bývají popisovány tachykardie, nauzea, zvracení, agrese, agitovanost, sebevražedné myšlenky, úzkostné a depresivní stavy, křeče apod. Závažné dopady, jako mrtvice, záchvaty, infarkt myokardu, rozpad svalové tkáně, poškození ledvin, psychózy nebo dlouhotrvající zvracení byly méně časté.

V posledních letech bylo v souvislosti se syntetickými kanabinoidy zaznamenáno několik hromadných otrav např. v Rusku bylo v roce 2014 hlášeno více než 600 otrav včetně 15 úmrtí v průběhu dvou týdnů, rok nato byly v Polsku hlášeny stovky (více než 200 hospitalizací v průběhu jednoho týdne), a to po užití produktu s označením „Mocarz“ obsahujícího syntetické kanabinoidy.

Podle národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové jde v České republice o výjimečný případ, míra užívání v obecné populaci je velmi nízká a od roku 2011, kdy jsme tady měli boom nabídky (včetně sítě Amsterdam shopů), spíše klesající. Doposud tedy nebyly případy intoxikace syntetickými kanabinoidy v ČR ve větší míře rozšířeny. "Právě teď probíhá v rámci Systému včasného varování před novými psychoaktivními látkami informování jednotlivých adiktologických služeb po celé republice, jejich pracovníci přenesou informaci do terénu a budou informovat klienty. Situaci řešíme a spolupracujeme s policií, toxikologickými laboratořemi, službami a dalšími zapojenými subjekty. Podle aktuálních informaci na místě spolupracují všechny složky - policie, neziskové organizace, charita a další. Situaci budeme nadále monitorovat," uvedla národní protidrogová koordinátorka.

"Na české drogové scéně je vyšší míra užívání např. v prostředí zábavy nebo mezi problémovými (injekčními) uživateli drog - tady spíše syntetické katinony, což jsou centrální stimulancia podobná pervitinu," říká Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, které koordinuje základní platformu pro rychlou výměnu informací o nových psychoaktivních látkách a hodnocení dopadů s nimi spojených - systém včasného varování.

"Momentálně se syntetické drogy mohou, stejně jako klasické drogy, vyskytovat a užívat v různých skupinách a prostředích - mezi experimentátory, psychonauty, v prostředí noční zábavy, mezi problémovými uživateli drog. Co se týče syntetických kanabinoidů, fatální následek může nastat po užití drogy samotné, riziko se ale zvyšuje v kombinaci s ostatními látkami, např. s alkoholem. Závažné zdravotní obtíže může přinést už i první experimentování s touto syntetickou látkou, a to vzhledem k tomu, že je toxická, například toxičtější než konopné látky," dodává Viktor Mravčík.

Článek byl převzat z webu Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Článek v plném znění najdete na tomto odkaze:

https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/k-vyskytu-intoxikaci-syntetickymi-kanabinoidy-na-severni-morave/

Téma se několikrát objevilo i v médiích:

https://www.novinky.cz/krimi/483022-muz-v-ostrave-zemrel-po-koureni-syntetickeho-kanabinoidu-druhy-je-ve-vaznem-stavu.html

https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=483143&sId&mId

https://www.lidovky.cz/v-ostrave-zemrel-muz-po-poziti-syntetickeho-kanabinoidu-dalsi-je-ve-vaznem-stavu-hospitalizovan-i3g-/zpravy-domov.aspx?c=A180911_115646_ln_domov_ele

https://www.lidovky.cz/otazky-a-odpovedi-kolik-davek-nebezpecne-drogy-je-v-obehu-a-o-jak-silnou-latku-jde-gf5-/zpravy-domov.aspx?c=A180912_132614_ln_domov_sk

https://www.lidovky.cz/syntetickym-kanabinoidem-se-intoxikovalo-19-osob-neni-vyloucene-ze-se-nebezpecna-droga-v-ostrave-v-iaj-/zpravy-domov.aspx?c=A180913_100538_ln_domov_ele
zpět na přehled aktualit