KONOPÍ A JEHO PRODUKTY (MARIHUANA, HAŠIŠ)

Co to je?
Cannabinoidy patří mezi látky s halucinogenním účinkem. Zásadní účinnou látkou je THC (delta-9-tetrahydrokanabinol). Nejčastějším způsobem aplikace je kouření, dalším pak požití. Pro kouření je typický velmi rychlý nástup i odeznění účinků (zhruba do 3 hodin), při požití droga účinkuje zvolna a nepravidelně, dávkování bývá těžko odhadnutelné a efekt trvá déle (6 a více hodin).

Účinek cannabinoidů je možné rozdělit do několika fází. V prvních okamžicích může nastat sevřený, úzkostný stav. Druhá fáze bývá obvykle prožívána jako euforie, blažený, spokojený stav často spojený s bezdůvodným smíchem. Může ale nastat i opačná situace, tedy prohloubení úzkosti z první fáze intoxikace. Po odeznění účinků se může objevit únava, ospalost, otupělost, případně zmatenost. Pro všechny fáze je pak typické narušení kontaktu s realitou. Mění se vnímání času, zostřují se smyslové vjemy, dochází k poruše krátkodobé paměti, což může vést k atypickému chování.

Z hlediska možnosti vzniku psychické závislosti představují jen malé riziko. Somatickou závislost nezpůsobují, nepotvrdil se ani vzestup tolerance. V současnosti jsou potvrzeny léčivé účinky konopí v kontextu některých diagnóz.

 

Rizika
Pro většinu uživatelů konopných produktů je kouření marihuany mírumilovnou součástí duchovního života nebo neškodnou zábavou. Život v zajetí iluze může být také volbou leč podívejme se i na opačnou stranu mince.

Nejdříve somatická oblast. Dlouhodobé/intenzivní kouření marihuany může vést k následujícím potížím: akutní či chronický zánět průdušek, poškození slizniční výstelky průdušnice a velkých průdušek, riziko rakoviny plic, poškození dýchacích cest, zápal plic a obecně větší náchylnost k infekcím dýchacího systému, ohrožení srdce a cév vyplývající z poškozování výstelky cév a srdce toxickými zplodinami, což se může dál vyvinout v kornatění tepen a z toho vyplývající vysoký krevní tlak, srdeční infarkt nebo mozková mrtvice. Pro těhotné ženy a jejich očekávání je kouření marihuany (a kouření obecně) velmi rizikovou záležitostí.

Intenzivní užívání cannabinoidů může vést k charakteristickým změnám v oblasti psychiky. Někteří uživatelé se vyznačují typickou pomalostí, hloubavým se zabýváním detaily a poruchami krátkodobé paměti.

Konopí může být také spouštěcím mechanismem latentních psychických poruch. Predisponované osoby mohou trpět depresemi, ztrátou motivace. Rizikem může být také akutní emoční labilita, či dlouhodobé snížení emocionality.

Další informací ohledně marihuany najdete např. ZDE

...

Poznámka:

Některé informace v tomto článku již mohou být zastaralé. Aktuálně pracujeme na jejich aktualizaci s ohledem na nejnovější výzkumy v oblasti adiktologie. Děkujeme za pochopení.