Etický kodex poradny

OBECNÉ

1.

Etický kodex internetové poradny Extc.cz (dále jen poradny) vychází z Etického kodexu sociálních pracovníků České republiky* a Etického kodexu internetové poradny vypracovaného a schváleného
Českou asociací pracovníků linek důvěry**.

2.

Etický kodex poradny slouží pracovníkům poradny a těm, kdo odpovídají na dotazy v poradně, jako vodítko při řešení etických dilemat. A slouží také klientům poradny jako vymezení etických standardů poradny.


ETICKÉ ZÁSADY

1.

Poradna umožňuje informační kontakt s klienty a kvalifikovanou pomoc klientům v tísni pomocí internetových technologií.

2.

Poradna je služba u které musí být současně a viditelně jednoznačně definováno,
kdo je jejím poskytovatelem a zřizovatelem a jaké jsou jejich cíle a poslání.

3.

Internetová nabídka poradenských služeb musí obsahovat jednoznačný časový závazek, dokdy může klient očekávat odpověď.

4.

Každý klient má právo na kvalifikovanou a včasnou odpověď.

5.

Každý dotaz je brán vážně.

6.

Na klienta nebude vykonáván žádný nátlak, který se týká jeho přesvědčení, náboženství, rasy, politiky, ideologie nebo sexuální orientace.

7.

Všechny informace sdělené klientem jsou považovány za důvěrné.

8.

Pracovník poradny nesmí poradnu využívat k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání.

9.

Všechny informace sdělené klientem jsou považovány za důvěrné, pokud to neodporuje zákonům ČR. Povinností pracovníků internetového poradenství je zachovávat mlčenlivost a respektovat anonymitu klienta. Pokud tato pravidla v naléhavých případech poruší, klienta o tom informuje.

 

*K dispozici na APSSČR

**K dispozici na ČAPLD