Extáze a deprese

Deprese (někdy též "post-E deprese") je častým následkem užití MDMA. Je způsobena nerovnováhou neurotransmiteru serotoninu v mozku. Serotonin umožňuje tok některých informací mezi jednotlivými mozkovými buňkami a za normálních podmínek je uložen v nervových zakončeních. Při vzruchu je malé množství serotoninu uvolněno do štěrbiny mezi nervovými vlákny. Díky němu se uskuteční přenos informace.

MDMA je činitel, který serotonin uvolňuje ve větším množství a uměle vyvolává podobné pocity, které jsou příčinou samovolného uvolnění této látky (radost, zamilovanost, pocity štěstí, empatie). Zároveň však také blokuje účinky enzymu monoaminooxidázy (MAO), který naopak umožňuje odbourávání serotoninu, jeho deaktivaci a zpracování v metabolismu.

 

Díky zvýšené hladině uvolněného serotoninu při intoxikaci, se po odeznění účinků zastaví jeho další výlev a sníží se počet receptorů, které na něj reagují. Po odbourání serotoninu tedy nastane jeho akutní nedostatek. Ten je, spolu se sníženým počtem serotoninových receptorů, příčinou depresí, které se objevují po užití extáze (tzv. úterní syndrom nebo post-E deprese). Vlastně v mozku chybí látka, která by přenášela vzruchy vyvolané příjemnými pocity a ty nemohou být prožívány.

 

Depresi je možno zmírnit dodržením alespoň minimální časové prodlevy v užívání extáze, která způsobí vyrovnání hladiny serotoninu do původního stavu. Minimální pauzu mezi jednotlivým užitím doporučujeme aspoň 1-2 měsíce, zda bude dostatečná závisí také na dalších faktorech, jako např. fyzická odolnost, životospráva, frekvence užívání, množství užité MDMA, kombinace s dalšími drogami apod.

 

V případě, že není tato minimální pauza dodržena, nedostatek serotoninu se dál zvyšuje a deprese, které se mohou dostavit, jsou pak mnohem hlubší, delší a jejich léčení je obtížnější. Jsou také popsány případy (nejčastěji u pravidelných víkendových uživatelů), kdy se deprese vyskytly po každém dalším užití extáze.

 

Jak snížit post-E depresi?
1. Dodržuj pauzu mezi užíváním
Doporučujeme alespoň 1–2 měsíce. Častější užívání zvyšuje pravděpodobnost propuknutí deprese.

 

2. Užívej nižší dávky
Vyhni se vysokým dávkám MDMA a rozhodně neužívej další tabletu, když už cítíš, že se účinek první dávky pomalu vytrácí. Pamatuj na to, že právě v této chvíli je úbytek serotoninu v mozku nejvyšší a užitím další tablety se ještě zvýší. Tím se také prodlouží doba potřebná na doplnění hladiny serotoninu v mozku.

 

3. Dodržuj pravidelnou životosprávu
Vyrovnaný jídelníček poskytuje dostatek bílkovin a potřebných vitamínů a minerálů, které ti pomohou, aby se tvůj organismus vyrovnal s nedostatkem serotoninu a udržel se v dobré kondici.

 

4. Dostatečně spi a odpočívej
Mnoho mozkových regeneračních procesů se děje ve spánku. Nedostatek spánku a odpočinku vůbec může významně prodloužit čas, který je potřebný k doplnění hladiny serotoninu.