Extáze

Co je to extáze?
Extáze je nejtypičtějším zástupcem skupiny tzv. tanečních drog. Jedná se o semisyntetickou stimulační látku. Na nelegálním trhu se nejčastěji objevuje v podobě tablet s vylisovaným obrázkem, méně často pak jako jemný bílý prášek - volně či v gelových kapslích, případně ve formě roztoku.

Základní substancí extáze je MDMA (3,4-methylendioxymetamfetamin) - stimulační látka, která má mimo jiné i euforické a empatické účinky. Podobné účinky mají také jí chemicky příbuzné látky: MDA (metylendioxy-amfetamin), MDE/MDEA (metylendioxyetylamfetamin), MBDB (metylaminometylendioxyfenyl), MMDA (metyoxymetylendioxy-amfetamin). Tyto látky se od sebe navzájem liší délkou účinku (MDMA 4-6 h, MDA 8-12 h, MDE 3 h) a mírou empatie, kterou vyvolávají.

Jedna dávka MDMA v tabletě se pohybuje mezi 80-160 mg. Jako optimální dávka se uvádí 2 mg/kg tělesné hmotnosti. Užívá se obvykle orálně (zaznamenáno bylo i šňupání) a působí zhruba po třiceti minutách. Při vyšších dávkách roste stimulační charakter drogy na úkor empatických účinků.

Závislost
Při pravidelném užívání MDMA fyzická závislost na droze nevzniká, ale často se objevuje závislost psychická posilovaná závislostí prostředí (v tomto případě tanečních parties). Prvotním příznakem psychického návyku je, že pravidelnému víkendovému uživateli extáze připadají všední dny bez drogy obyčejné, šedivé a nudné. Celý týden přemýšlí o tom, jakou extázi si dá příště, kde, s kým a kdy už konečně. Většina potěšení, radosti a zábavy je pak spojena s drogou. Hodnotu věcí často přepočítává na tablety („Tak drahá knížka? Za to by mohly být dva koláče, to si kupovat nebudu!").

Často uživatelé extáze v průběhu jedné párty nezůstanou u jedné tablety. Většina uživatelů užívá extázi zhruba 1-4× za 2 měsíce, což je obvykle interval dostatečně dlouhý na regeneraci organismu, což vede k tomu, že se u většiny z nich neobjevují žádné subjektivní ani objektivní potíže související s užíváním extáze. Při častějším užívání či užívání vyšších dávek se objevují problémy podobné jako při užívání ostatních stimulantů - hubnutí, ztráta zájmů a koníčků, psychické poruchy (stihomam, paranoia apod.), které mohou v ojedinělých případech vést k vážnějšímu či trvalému poškození organismu.

Historie Extáze
Chemickou látku MDMA poprvé vyvinuli chemici německé farmakologické společnosti Merck v roce 1912. Patentována byla jako prostředek k hubnutí na základě potlačení chuti k jídlu. Tento lék se však nikdy nezačal vyrábět. V roce 1953 testovala MDMA americká armáda jako možnou bojovou látku a tzv. „sérum pravdy". Testy byly neúspěšné.

V roce 1965 MDMA znovu vyrobil americký vědec, zkoumající chemickou skupinu fenetylaminů, Alexander Shulgin. Ten ji nejdříve zkoušel v okruhu svých známých. Poté se droga začala v malých dávkách (40-60 mg) používat v psychoterapii pro větší otevřenost pacientů. Největší oblíbenosti se u terapeutů těšila v letech 1977-1985.

Spolu se vznikající taneční scénou se začátkem 80. let extáze šířila po světě jako její nedílná součást. Do Evropy pronikla dvěma cestami - přes Anglii a středomořský ostrov Ibiza, kam se na tamní letní parties dodnes sjíždějí příznivci taneční hudby z celého světa. Do roku 1985 byla extáze ještě legální a běžně k sehnání v klubech, barech apod.

Současný stav
V roce 1985 byla extáze zakázána a situace směřovala k současnému stavu. Extáze se stala ilegální drogou se vším, co k tomu patří. Začal se rozvíjet černý trh s extází, který se díky zvyšující se poptávce, stal záhy velmi lukrativním. Cena jedné tablety se dnes pohybuje mezi 150-300 Kč. Spotřeba ve Velké Británii, kde je nejrozvinutější klubová scéna na světě, se odhaduje až na 5 milionů tablet týdně.

 

Kvůli stále rostoucí poptávce a vidině relativně snadného výdělku se tablety začínají falšovat. Tablety, které se prodávají jako extáze už neobsahují jen MDMA. Množí se případy, kdy neobsahují žádnou účinnou složku, místo extáze se prodávají různé léky na předpis (např. antiepileptika aj.), které mohou být zdraví či životu nebezpečné (viz. dále).

Nebezpečné užívání
Při užívání extáze se mohou vyskytnout různé akutní nebo chronické zdravotní problémy. Objevují se trávící potíže spojené s nevolnostmi a zvracením, pocity podobné závrati, třas, zvýšená potivost. V ojedinělých případech se vyskytuje také toxická psychóza. V některých případech mohou nastat i těžké deprese po odeznění účinku drogy.

 

Nejčastější příčinou kolapsu po požití extáze je úpal - přehřátí organismu. Dochází k němu díky skutečnosti, že MDMA (stejně jako amfetamin), umožňuje překonat zvýšenou zátěž organismu, aniž by při tom konzument pociťoval žízeň. V prostředí párty je všechno ještě umocněno několikahodinovým tančením v davu, nedostatečně okysličeným vzduchem, vysokou teplotou okolního prostředí a atmosférou, při níž uživatelé zapomínají na potřebu vydýchat se na čerstvém vzduchu, zchladit se, odpočinout si v klidnějším prostředí a doplnit tekutiny.

 

Druhým podstatným nebezpečím je špatná kvalita tablet. Tablety prodávané jako extáze nemusí vždy obsahovat pouze MDMA. Mohou obsahovat zdraví škodlivé látky - léky na předpis, veterinární pilulky, zcela neznámé substance či různé nebezpečné látky. Z látek, které ohrožují zdraví nebo život jsou na současném trhu s extází nejrozšířenější následující čtyři substance:

 

DOB - někdy nazývané také bromoSTP. Silná psychotropní, halucinogenní látka vyvolávající úzkostné stavy a silné halucinace, které mohou přetrvávat až po dobu 24 hodin. Účinné množství této látky je již 1 mg!!! Jako smrtelná dávka se uvádí 15 mg!!! Droga začíná plně působit až 3 hodiny po požití. To vede k předávkování u konzumentů extáze, kteří si po půl až hodině po požití při mizivých či žádných účincích drogy dají ještě jednu tabletu.

 

DXM (dextromethorfan) - droga s podobným účinkem jako ketamin. Tato látka je vysoce nebezpečná v kombinaci s MDMA - to představuje vysoké riziko pro konzumenty dvou či více různých tablet během jedné párty. DXM i MDMA spolupůsobí na enzym CYP-2D6, což vede k serotoninovému syndromu, úpalu a kolapsu organismu.

 

4-MTA (4-metyltioamfetamin) - látka, která ve zvýšené míře uvolňuje serotonin a zároveň blokuje inhibitor monoaminooxydáza, který snižuje hladinu serotoninu v synaptických štěrbinách v mozku. To vede opět k serotoninovému syndromu, úpalu a kolapsu organismu.

 

PMA (parametoxyamfetamin) - látka, která se začala ve větší míře šířit v polovině roku 2000. Jedná se o velmi silný stimulant s halucinogenními účinky. Jeho výroba je jednodušší a levnější než výroba MDMA. Dávka větší než 50 mg způsobuje tachykardii, vysoký tlak, ztížené dýchání, svalové křeče či nebezpečně vysokou teplotu. To může vést k selhání organismu, komatu a smrti. PMA v minulosti způsobilo devět úmrtí v USA, šest v Austrálii a ještě více v Anglii.

Samostatnou skupinou nebezpečí a problémů na parties jsou úrazy. Zde se velmi obtížně určuje, do jaké míry s nimi souvisí konzumace extáze a do jaké míry jsou způsobeny nedbalostí pořadatelů nebo neukázněností návštěvníků párty.

...

Poznámka:

Některé informace v tomto článku již mohou být zastaralé. Aktuálně pracujeme na jejich aktualizaci s ohledem na nejnovější výzkumy v oblasti adiktologie. Děkujeme za pochopení.

žádné body k tomuto tématu