GABA, GHB, tekutá Extáze (gamma-hydroxy-butyrát;)

Co to je?
GHB je anestetikum s pseudo-steroidními vlastnostmi. V osmdesátých letech ji využívali zejména kulturisté pro schopnost odbourávat tuky a uvolňovat růstový hormon, který napomáhá tvorbě svalové hmoty. Příležitostně byla používána v medicíně také jako lokální anestetikum, od toho se však po zjištění některých vedlejších účinků upustilo. V posledních letech GHB získala na popularitě jako rekreační droga slibující radost, větší sexuální vzrušivost a schopnost dosáhnout orgasmu.

 

Obvykle jde o bezbarvou tekutinu (odtud též názvy tekutá Extáze, liquid E nebo liquid Ecstasy), zřídka o bílý prášek, s výraznou slanou chutí, bez zápachu, výjimečně jako bílý prášek v kapslích. Přesto je po smíchání s nápojem těžko rozeznatelná. Odtud plyne její zneužívání jako uspávacího prostředku (prostitutky tak uspávají své zákazníky) či k odbourání zábran (muži ho kapou ženám tajně do pití, aby byly „povolnější“). Tato aplikace (byť nevyžádaná) je však velmi nebezpečná, neboť kombinace i malého množství GHB s alkoholem či antidepresivy může přivodit symptomy podobné předávkování (hluboký spánek, případně i úmrtí). GHB se také pod lékařským dohledem užívá při léčbě závislosti na alkoholu.

 

V nízkých dávkách může navodit stav podobný opilosti, uživatelé se cítí uvolněně, zvyšuje se jejich schopnost komunikovat s okolím, naopak se snižují motorické schopnosti, mohou se dostavit závratě a další symptomy připomínající stav po požití většího množství alkoholu. Ani nízké dávky GHB však není vhodné užívat před řízením motorových vozidel.

 

Střední dávka zvyšuje relaxační účinek a prohlubuje smyslové vnímání (zejména hudby a tance). Obvykle se dostavuje veselá nálada. Zároveň s tím se však také snižuje schopnost srozumitelně se vyjadřovat, začínají převažovat pocity otupělosti a nevolnosti. Velmi žádaný je sexuální účinek látky - zvyšuje se hmatová citlivost, schopnost erekce a orgasmu.

 

Vysoká dávka umocňuje popsané negativní účinky GHB, které v důsledku vedou k pocitu celkové únavy. Může přivodit ztrátu vědomí a hluboký spánek trvající několik hodin.

 

Koncentrace GHB v roztocích dostupných na nelegálním trhu je různá, proto je dávkování problematické. Smrtelná dávka se odhaduje na 0,2 g čisté GHB/kg tělesné váhy.

 

Účinky GHB se dostaví obvykle během 10–20 minut a trvají 1–3 hodiny. Tělo látku zpracovává velmi rychle, v moči ji lze detekovat maximálně 4–5 hodin po užití.

 

Nebezpečné užívání a závislost
Dlouhodobá rizika nebyla popsána, někteří odborníci však tvrdí, že dlouhodobé užívání GHB může vést k syndromu krátkodobé únavy (únava, laxnost, chvění), který odezní bez následků do 3–12 dní. Vznik fyzické závislosti ani růst tolerance nebyl dosud prokázán, přesto existuje riziko závislosti psychické provázené nepříjemným abstinenčním syndromem. Největší rizika GHB spočívají v oslabení respirace, což může mít v kombinaci s jinou látkou s podobným účinkem (např. alkoholem) za následek zastavení dechu.

 

Pokud někdo po užití GHB ztratí vědomí, je potřeba vyhledat lékaře. Do jeho příchodu by měl postižený ležet na boku, aby se neudusil při zvracení, dýchací cesty by mely být průchodné (brada netlačí na hrudník).


Stejná pravidla je nutné dodržovat i při užívání legálních stimulantů obsahujících neurotransmiter GABA. Pečlivě si přečti příbalový leták!

...

Poznámka:

Některé informace v tomto článku již mohou být zastaralé. Aktuálně pracujeme na jejich aktualizaci s ohledem na nejnovější výzkumy v oblasti adiktologie. Děkujeme za pochopení.