Extc.cz - Drogová internetová poradna
INTERNETOVÁ PORADNA

Nové drogy a rizika

Cílem tohoto textu je upozornit na možná rizika užívání nových syntetických psychoaktivních látek anglicky označovaných jako „designers drugs".

Nejčastěji se jedná o produkty, které bylo možné zakoupit v „Amsterdam shopech" a slovenských „Crazy shopech" (v současnosti Euphoria shopech). Popř. látky, které lze zakoupit přes internet ke zdánlivě jinému účelu, např. jako koupelové soli (nebo dárkové předměty) a které jsou v současnosti obsaženy i v tabletách extáze.

Faktu, kdy obsah všech produktů není dostatečně znám a postupně se mění, jsme přizpůsobili i tento text. Nejprve se věnujeme obecným rizikům vztahujících se k tomuto fenoménu. Dále jsme designers drugs rozdělili do tří větších skupin na stimulanty (látky imitující např. pervitin), entaktogeny (látky imitující MDMA kdysi hlavní složku extáze) a syntetické kanabionoidy (látky imitující konopné produkty). Nutno podotknout, že ani toto rozdělení nemusí plně odpovídat realitě, protože některé produkty obsahují kombinaci více látek a některé látky můžou mít charakteristiky jak entaktogenů tak i stimulantů (např. mefedron nebo butylon).

Obecná rizika a doporučení

 • Rizika se zvyšují s užitím větších dávek a při kombinovaní s jinými drogami.
 • Účinky a rizika nejsou dostatečně známé. Většina zdrojů, které o těchto látkách máme k dispozici, nejsou zcela objektivní. Zejména se jedná o subjektivní popisy uživatelů.
 • Absence relevantních výzkumů.
 • Není zcela prokázán dopad na vznik drogové závislosti.
 • Není zcela prokázán dopad na vznik latentní psychózy.

Obecná doporučení vedoucí k minimalizaci rizik

 • Neužívat tyto produkty.
 • Nekombinovat je s jinými produkty anebo jinými drogami včetně alkoholu.
 • Užívat vždy menší dávku a počkat na účinek.
 • Nejbezpečnější způsob užití je orálně.
 • Neřídit pod jejich vlivem.
 • Šňupaní a nitrožilní aplikace sebou nesou riziko přenosu infekčních chorob (např.: žloutenky typu C nebo HIV) a poškození nosní přepážky nebo žilního systému.
 • Mít na blízku spolehlivou (střízlivou) osobu, která je schopná zajistit pomoc, popř. přivolat rychlou záchrannou pomoc.

Entaktogeny (např. PMA, piperaziny, mefedron)

Účinky

 • Trvaní účinku je 2 až 4 hodiny  při orálním užití.
 • Euforie, pocit empatie a otevřenosti.
 • Pocit energie.
 • Změny vnímaní - hudba, dotyky, apod. (možnost mírných halucinací).
 • Zrychlený tep srdce, pocení, rozšířené zorničky, sucho v ústech, skřípání zuby.
 • Snížená chuť na jídlo.
 • Odstranění únavy, nižší potřeba spánku.
 • Zrychlené myšlení a zrychlený proud řeči.
 • Zvýšená chuť na sex (vs. nižší schopnost dosáhnout orgasmus).
 • Pocit šířícího se tělesného tepla.
 • Povzbuzení, možnost pocitů mírného nepokoje.
 • Mravenčení v prstech, v rukách až třes (prvouživatele často vyleká).
 • Mělký dech, zvýšený krevní tlak, rychlejší bušení srdce, zvýšená teplota.

Rizika

 • Nutkání užít další dávku - nejlepší „rauš"  trvá jen 30 min.
 • Horší soustředěnost a krátkodobá paměť.
 • Bolest hlavy, bolest na hrudníku, nepravidelný tlukot srdce a riziko srdečního selhání.
 • Pocity zimnice a návalů tepla.
 • Nespavost.
 • Při šňupaní podráždění nosu a bolest.
 • Studené konečky prstů, jejich modrání v důsledku zúžení cév (tyto případy jsou popsané při užití 600mg a více mefedronu v krátkém čase).
 • Riziko vzniku panické reakce, panické ataky, úzkostné reakce anebo paranoidní myšlení.
 • Pocit deprese až 3 dny po užití.
 • Dehydratace.
 • Nechuť k jídlu.
 • Po odeznění účinků se můžou objevit bolesti žaludku, problémy s dýcháním až  hyperventilace (tyto pocity mohou vyvolat paniku).

Doporučení vedoucí k minimalizaci rizik spojených s jejich užíváním

 • Neužívat velké dávky v krátkém časovém rozmezí.
 • Vyhnout se užití těchto produktů v kombinaci s antidepresivy.
 • Zvlášť nebezpečná je kombinace s budivými látkami (např. Viagra, pervitin, kokain, poppers). Zvyšuje se riziko panické reakce, problémů s dýcháním a srdečního kolapsu.
 • Co nejdelší pauzy mezi užitím (alespoň 1-2 měsíce).
 • Na řešení problémů se spánkem a s „dojezdem" se nedoporučuje užívat tlumící léky.
 • Pitný režim (alespoň 3 dcl každou hodinu)
 • Čím vyšší dávka, tím náročnější „dojezd".
 • Bezpečný sex (používat prezervativ a lubrikační gel).

Stimulanty (např. MDPV, nyfyron)

Účinky

 • Snižují špatný záchyt dopaminu a noradrenalinu, tzn. že způsobují jejich zvýšenou koncentraci.
 • Trvání účinku se odhaduje na 5 až 8 hodin.
 • Stimulace a povzbuzení s nižší schopností vyvolat euforii.
 • Rychlá mluva.
 • Zvýšená činnost srdce a dýchací potíže.
 • Rozšířené zorničky.
 • Křeč žvýkacích svalů a „žvýkaní" jako při intoxikaci pervitinem.

Rizika

 • Při užití většího množství hrozí předávkovaní (volat rychlou záchranou pomoc).
 • Předpoklad, že při dlouhodobém a nadměrném užívaní se mohou objevit psychózy a poruchy spánku.
 • Není znám dopad na vznik závislosti. Ale předpokládá se, že tyto produkty mají potenciál vyvolat závislost, protože umí zpětný záchyt dopaminu a noradrenalinu.
 • Šňupaní a injekční užívání nese riziko přenosu infekčních chorob, např.: žloutenky a HIV.

Doporučení vedoucí k minimalizaci rizik spojených s jejich užíváním

 • Dodržování co největší pauzy mezi užíváním (cca 1 až 2 měsíce). Časté užívání zvyšuje rizika obecně včetně předpokládaného vzniku závislosti.
 • Zvlášť nebezpečná je kombinace s dalšími budivými látkami (např.: Viagra, pervitin, kokain, poppers). Zvyšuje se riziko panické reakce, problémů s dýcháním a kolapsu srdce.
 • Při injekční aplikaci používat vlastní nádobíčko (zvlášť rizikový způsob!).
 • Při vzniku psychózy dodržovat zásady bezpečné komunikace.

Rizika kombinace entaktogenů a stimulantů

 • Euforie způsobená empatogeny mění vliv stimulantů. Podle některých zkušeností se eufórie na MDPV objevuje jen po prvních užitích (později pocit euforie vyvolává třeba spíš butylon). Opakovaným užíváním euforie způsobená MDPV rychle mizí. Což může vyvolávat nutkaní opakovaně užívat MDPV, aby bylo dosaženo počáteční euforie (podobné nutkání se objevují při užívání kokainu).
 • Nekombinovat s dalšími drogami.  Riziková už je samotná kombinace 2 látek v jednom produktu.

Syntetické kanabioniody (např. JWH-250)

Účinky

 • Euforie, lepší nálada, smích.
 • Doba účinku je 0,5 až 1,5 h.
 • Silnější účinky v porovnaní s marihuanou. Syntetický kanabinoid se na „marihuanové receptory v mozku" váže rychleji než THC.
 • Mírné začáteční povzbuzení podobné „nájezdům" halucinogenů.
 • Zrakové halucinace, např.  intenzivnější barvy.
 • Intenzita rauše - halucinogenní efekt - je podobný účinkům marihuany v jídle.
 • Fyzické účinky (např.tlukot srdce) převyšují psychické.
 • Účinky mohou končit únavou až tvrdým spánkem.

Rizika

 • Nepokoj až úzkost.
 • Nepravidelný tlukot srdce a jeho intenzivní vnímání.
 • Zvyšovaní tolerance.

Doporučení vedoucí k minimalizaci rizik spojených s jejich užíváním

 • Set a setting - neužívat je v psychické nepohodě, v neznámém prostředí, při pochybnostech a obavě z účinků.
 • Konzumenti, kteří neměli zkušenosti s užíváním marihuany a  halucinogenů, častěji popisují nepříjemné pocity. Je třeba zvážit svoje zkušenosti.
 • Vyhnout se užití těchto produktů při psychických problémech, problémech s vnitřním očním tlakem a se s srdcem.

Literatura:

www.odyseus.sk
www.erowid.org

 

Článek pouze obecně shrnuje dostupné informace, konkrétní případy se mohou lišit. Vždy doporučujeme jejich individuální konzultaci.

Aktuality

01.01.2024
Sleduj nás na FB či IG!

Veškeré další zajímavosti a aktuality týkající se nás nebo světa kolem psychoaktivních látek...

Více ...
11.06.2023
Konec zahřívanému tabáku s příchutí

Prezident Petr Pavel tento týden podepsal novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která mimo ji...

Více ...
02.06.2023
Chemsex – proč je to takový trend?

Jaké jsou dopady chemsexu na život? Hrozí rozvinutí závislosti? Již tuto sobotu 3.6.2023 můžete p...

Více ...
19.04.2023
Přednášky zdarma

Přijďte se dozvědět informace od zkušených odborníků na rozličná témata. Přednášku můžete navštív...

Více ...
22.03.2023
Jakými způsoby se dá užívat?

Chcete se dozvědět víc o způsobech užívání návykových látek? Nebo jak užívat s co nejmenšími rizi...

Více ...
Všechny aktuality