Jak využívat poradnu

1.

Poradnu Extc.cz provozuje Společnost Podané ruce o.p.s.

2.

Poradna je primárně určena na pomoc lidem, kteří se v souvislosti s drogami dostali do potíží. Cílem poradny je mimo jiné snižovat rizika spojená s užíváním psychoaktivních látek prostřednictvím poskytování kvalifikovaných odpovědí na dotazy klientů. Hlavní adiktologickou oblastí poradny Extc je oblast ilegálních psychoaktivních látek.

3.

Poradna nenavádí k užívání žádných omamných a psychotropních látek. Poradna neposkytuje návody na výrobu drog, neposkytuje ani odkazy na zdroje, které takové návody uvádějí.

4.

Poradna se zavazuje odpovídat na dotazy co možná nejdříve (sedm pracovních dnů). V případě časově náročných dotazů může zodpovězení trvat o něco déle.

 

DOPORUČENÍ KLIENTŮM PRO ZADÁVÁNÍ DOTAZŮ

1.

Protože se mnohé dotazy často opakují, ušetříte poradně práci, když se podíváte, zda už na podobný dotaz někdy v minulosti odpovídala. Zodpovězené dotazy najdete ve fulltextovém vyhledávači. Dotazy můžete vyhledávat a filtrovat dle tématu a dle typu drogy. Můžete také zadat hledaný výraz a klíčová slova.

2.

K pokládání dotazů slouží webový formulář "Vložit dotaz do poradny". Poradna neodpovídá na dotazy zaslané na její e-mail.

3.

Při zadávání dotazu můžete zvolit, zda chcete či nechcete, aby se dotaz zobrazil v poradně.
Můžete také zadat svoji e-mailovou adresu, na níž Vám bude odpověď zaslána. Váš e-mail nebude zveřejněn, neuvidí ho ani poradci. V případě, že nesouhlasíte se zveřejněním dotazu v poradně, je e-mail povinný údaj, aby bylo možné odeslat odpověď.

4.

Vybráním možnosti "Souhlasím se zveřejněním mého dotazu" udělujete souhlas se zveřejněním dotazu na stránkách této poradny a s jeho případným využitím v rámci odborných platforem. Všechny zveřejněné dotazy jsou v anonymizované podobě.

5.

Poradna nezasahuje do textu vloženého dotazu, pouze v případě zveřejnění osobních kontakních údajů a v případě projevů, které odporují Evropské úmluvě o ochraně lidských práv (rasismus, xenofobie, anti-semitismus, agresivní nacionalismus, diskriminace menšin a přistěhovalců). Tyto údaje a projevy z textu maže.

6.

Poradna si vyhrazuje právo neotvírat ani nezveřejňovat odkazy se soubory/texty/fotkami, které jsou zaslány tazatelem.

7.

Není v možnostech poradny dohledávat předchozí dotazy tazatele (mimo jiné protože e-mail zůstává skrytý) a tedy ani na ně navázat. Pokud i přesto potřebujete vyhledat opakovaný kontakt, doporučujeme shrnout vše podstatné do aktuálního dotazu.