Jak využívat poradnu

1.

Poradnu Extc.cz provozuje Společnost Podané ruce o.p.s.

2.

Poradna je primárně určena na pomoc lidem, kteří se v souvislosti s psychoaktivními látkami dostali do potíží. Cílem je snižovat rizika spojená s užíváním psychoaktivních látek prostřednictvím kvalifikovaných odpovědí na dotazy. Dalším cílem je poskytovat objektivní informace o psychoaktivních látkách a odpovídat na dotazy týkající se drogové tématiky. Hlavní adiktologickou oblastí poradny jsou ilegální psychoaktivní substance.

3.

Poradna nenavádí k užívání žádných omamných a psychotropních látek. Poradna neposkytuje návody na výrobu drog, neposkytuje ani odkazy na zdroje, které takové návody uvádějí.

4.

Poradna se zavazuje odpovídat na dotazy do sedmi pracovních dnů.

 

DOPORUČENÍ KLIENTŮM PRO ZADÁVÁNÍ DOTAZŮ

1.

Protože se mnohé dotazy často opakují, ušetříte poradně práci, když se podíváte, zda už na podobný dotaz někdy v minulosti odpovídala. Zodpovězené dotazy najdete ve fulltextovém vyhledávači. Dotazy můžete vyhledávat a filtrovat dle tématu a dle typu drogy. Můžete také zadat hledaný výraz a klíčová slova.

2.

K pokládání dotazů slouží webový formulář "Vložit dotaz do poradny". Poradna neodpovídá na dotazy zaslané na její e-mail.

3.

Při zadávání dotazu můžete zvolit, zda chcete či nechcete, aby se dotaz zobrazil v poradně.
Můžete také zadat svoji e-mailovou adresu, na níž Vám bude odpověď zaslána. Váš e-mail nebude zveřejněn a zavazujeme se, že jej nebudeme následně dále využívat. V případě, že nesouhlasíte se zveřejněním dotazu v poradně, je e-mail povinný údaj, aby bylo možné odeslat odpověď.

4.

Vybráním možnosti "Souhlasím se zveřejněním mého dotazu" udělujete souhlas se zveřejněním dotazu na stránkách této poradny a s jeho případným využitím v rámci odborných platforem. Všechny zveřejněné dotazy jsou v anonymizované podobě.

5.

Poradna nezasahuje do textu vloženého dotazu, pouze v případě zveřejnění osobních kontakních údajů a v případě projevů, které odporují Evropské úmluvě o ochraně lidských práv (rasismus, xenofobie, anti-semitismus, agresivní nacionalismus, diskriminace menšin a přistěhovalců). Stejně tak postupujeme v případě textu, který není v souladu s posláním a cíli poradny (reklamní sdělení, znaky protiprávního jednání apod.)

6.

Poradna si vyhrazuje právo neotvírat ani nezveřejňovat odkazy se soubory/texty/fotkami, které jsou zaslány tazatelem.

7.

Není v možnostech poradny dohledávat předchozí dotazy tazatele a tedy ani na ně navázat. Pokud i přesto potřebujete vyhledat opakovaný kontakt, doporučujeme shrnout vše podstatné do aktuálního dotazu.

8.

Tato poradna je anonymní, Váš email (pokud jej zadáte) bude využitý pouze pro odeslání odpovědi. Nutno však dodat, že jsme povinni řídit se platnou legislativou ČR. Jsme povinni jednat, napíšete-li nám informace o trestném činu dle § 367 nebo § 368 Trestního zákoníku, a uvedete-li identifikační údaje své, či jiné osoby, které se situace týká (více informací viz TENTO odkaz). Každá situace je individuálně posuzována.