Pracovní tým

Mgr. Vojtěch Netík, DiS.

 • vzdělání: 1. LF UK/adiktologie, FSS MU Psychologie/psychoterapeutická studia
 • započatý výcvik v psychoanalyticky orientované psychoterapii (Rafael institut)
 • výcvik v Internetovém poradenství
 • 2-fázový kurz Krizové intervence
 • kurz Motivačních rozhovorů a práce s klientem
 • kurz Rodinné terapie, integrativního přístupu a specifik ko-terapie
 • dlouhodobé stáže: Drugscouts Leipzig, Crew 2000 Edinburgh

 

Mgr. Markéta Geregová

 • vzdělání: FSS MU Sociální práce
 • Poradenské centrum v Brně (Společnost Podané ruce o.p.s.) a ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
 • výcvik v internetovém poradenství
 • telefonická krizová intervence
 • 3-fázový kurz Motivačních rozhovorů a práce s klientem

 

Mgr. Lucie Mašková

 • vzdělání: FSS MU Sociální práce
 • Terénní programy v Brně (Společnost Podané ruce o.p.s.), program Hard&Smart (Společnost Podané ruce o.p.s.), výbor Sekce harm reduction (A.N.O.)
 • Výcvik v internetovém poradenství (Modrá linka)
 • Multidisciplinární kurz k drogovým závislostem (IES)
 • 3-fázový kurz Motivačních rozhovorů a práce s klientem (IES)
 • 2-fázový kurz Krizové intervence (IES)

 

Mgr. Alžběta Stromšíková

 • vzdělání: FSS MU Psychologie/Sociální politika a sociální práce, Veřejná politika a lidské zdroje
 • Poradenské centrum v Brně (Společnost Podané ruce o.p.s.), program Hard&Smart (SPR)
 • započatý pětiletý terapeutický výcvik Terapie v postmoderně (Centrum Gaudia)
 • 3-fázový kurz Motivačních rozhovorů a práce s klientem
 • 2-fázový kurz Krizové intervence
 • kurz Prevence relapsu

 

Mgr. Jiří Klíma

 • vzdělání: FF MU Psychologie
 • terénní programy a projekt Hard&Smart (Společnost Podané ruce o.p.s.)
 • Výcvik v internetovém poradenství (Modrá linka)
 • 2-fázový kurz Krizové intervence
 • 3-fázový kurz Motivačních rozhovorů a práce s klientem

 

................................................................................................................................................................

 

Supervize

 

Mgr. Ladislav Ptáček

Vystudoval psychologii a sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Působí přes 15 let jako sociální pracovník, supervizor, poradce, lektor vzdělávacích a výcvikových programů a mediátor. Zabývá se tématy poradenství v sociální práci, terapie v sociální práci, bezdomovství a extrémního sociálního vyloučení, sociálního bydlení, telefonické krizové intervence, internetového poradenství a mediace. Má dlouholetou zkušenost s přímou klientskou prací i s řízením sociálních služeb a sociální práce ve státním i neziskovém sektoru.