Pracovní tým


Mgr. Vojtěch Netík, DiS.

 • vzdělání: 1. LF UK/adiktologie, FSS MU Psychologie/psychoterapeutická studia
 • započatý výcvik v Psychoanalytické psychoterapii (Rafael institut Praha)
 • výcvik v Internetovém poradenství (Modrá linka)
 • 2-fázový kurz Krizové intervence (Společnost podané ruce o.p.s.)
 • kurz Motivačních rozhovorů a práce s klientem (Společnost Podané ruce o.p.s.)
 • kurz Rodinné terapie, integrativního přístupu a specifik ko-terapie (Společnost Podané ruce o.p.s.)
 • dlouhodobé stáže: Drugscouts Leipzig, Crew 2000 Edinburgh

 

Mgr. Markéta Geregová

 • vzdělání: FSS MU Sociální práce
 • poradenské centrum v Brně (Společnost Podané ruce o.p.s.) a ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
 • výcvik v internetovém poradenství (Modrá linka)
 • telefonická krizová intervence (Remedium)
 • 3-fázový kurz Motivačních rozhovorů a práce s klientem (Společnost Podané ruce, o.p.s.)

 

Mgr. Lucie Mašková

 • vzdělání: FSS MU Sociální práce
 • terénní programy (Společnost Podané ruce, o.p.s.)
 • výcvik v internetovém poradenství (Modrá linka)
 • multidisciplinární kurz k drogovým závislostem (Společnost Podané ruce o.p.s.)
 • 3-fázový kurz Motivačních rozhovorů a práce s klientem (Společnost Podané ruce o.p.s.)

 

Mgr. Alžběta Stromšíková

 • vzdělání: FSS MU Psychologie/Sociální politika a sociální práce, Veřejná politika a lidské zdroje
 • terénní programy (Společnost Podané ruce o.p.s.), programy primární prevence (SPR)
 • 3-fázový kurz Motivačních rozhovorů a práce s klientem (Společnost Podané ruce o.p.s.)
 • 2-fázový kurz Krizové intervence (Společnost Podané ruce o.p.s.)

Mgr. Jiří Klíma

 

 • vzdělání: FF MU Psychologie
 • terénní programy (Společnost Podané ruce o.p.s.)
 • 2-fázový kurz Krizové intervence (Společnost Podané ruce o.p.s.)

 

 

................................................................................................................................................................

 

Supervize

 

PhDr. Andrea Lásková

vystudovala Filozofickou fakultu  MU v Brně, obory: sociální politika a práce a sociologie. Rigorózní zkoušku z oboru sociální práce složila na Katolické univerzitě v Ružomberoku. Od roku 1997 působí jako pedagožka na Vyšší odborné škole sociální v Brně, specializuje se na výuku předmětů Metody sociální práce a Psychosociální výcvik, Supervize. Ve svých dalších pracovních aktivitách se  věnuje  zejména poradenské, lektorské a supervizní činnosti. Absolvovala mimo jiné čtyřletý výcvik v Dynamické skupinové psychoterapii, kurz Rozvojové supervize a výcvik v Odborné supervizi.  Lektorsky se věnuje především těmto tématům: Etika v sociální práci a sociálních službách, Psychohygiena, Supervize, Internetové poradenství. Na uvedená témata pravidelně publikuje.