OXID DUSNÝ (N2O, rajský plyn)

Co to je?
V lékařské praxi se používal jako anestetikum, v praktickém životě se s ním nejčastěji setkáme jako s pohonným plynem ve šlehačkách ve spreji a šlehačkových bombičkách. Ty jsou v ČR zatím volně prodejné. (Prodej v mnoha jiných zemích je omezen věkovou hranicí 18ti let.)

 

Účinky
Rajský plyn způsobuje dočasnou ztrátu pohybové kontroly (je známo již mnoho úrazů a několik úmrtí, způsobených pády po inhalaci N2O) a zpomaluje vnímání a postřeh, vyvolává snění, výjimečně byly popsány i audio-vizuální halucinace. Účinky se dostavují ihned po vdechnutí a obvykle netrvají déle než minutu. Opakovaná inhalace může zážitky prodloužit a zesílit.

 

Rizika
Plyn se aplikuje výhradně inhalováním, a to buď z bombiček nebo z nafukovacích balónků, které jsou plynem napuštěny. Inhalace rovnou z bombiček je velmi nebezpečná, neboť je v nich plyn stlačen po zmražení a zmrzlý je tedy i v okamžiku vdechnutí. Takto ledový plyn může spálit kůži rtů i sliznice dutiny ústní a krku. Vysoký tlak v bombičce může způsobit prudké „vystřelení“ plynu do plic a jejich následné poškození. Rizika je možno snížit napuštěním plynu do balónků a jejich ponecháním před inhalací chvíli v pokojové teplotě.

 

Je také důležité mít na paměti, že lidský mozek potřebuje kyslík. Dlouhodobější inhalace může způsobit otupělost, poškození mozku, v krajních případech i udušení. Fyzická závislost na plynu nebyla zjištěna, zato však byla popsána závislost psychická.