Ocenění a stížnosti

Možnosti podávání zpětné vazby

Zpětná vazba je pro nás důležitá, díky ní můžeme zlepšovat naše služby."

Pracovníci poradny podporují a vítají zpětnou vazbu od návštěvníků poradny. Zpětná vazba může mít podobu nápadů, podnětů, připomínek, stížností, ocenění, pochval, přání a jiných vyjádření ne/spokojenosti se službou. Každé vyjádření je považováno za informaci, kterou můžete ovlivnit nebo vylepšit stávající podobu poradny extc.cz. Zpětnou vazbou mohou být:

Podněty a připomínky mohou směřovat k vylepšení služby, může se jednat o podněty na změnu, komentáře k poskytovaným službám, o postřehy k obsahu internetových stránek extc.cz, návrhy co bychom mohli dělat jinak nebo lépe.

Ocenění je vyjádření spokojenosti s kvalitou, formou nebo průběhem poskytované služby. Můžete nám sdělit, s čím jste byli spokojení, co bylo přínosné, co se Vám líbilo, co Vám pomohlo apod.

Stížnost je zásadní vyjádření nespokojenosti s kvalitou, formou, nebo průběhem poskytované služby. Ve stížnosti můžete uvést, s čím jste nespokojení, co se Vám nelíbilo.

Podněty, připomínky, ocenění a stížnosti můžete posílat na e-mail info@extc.cz, případně vložit zpětnou vazbu do textu pokládaného dotazu.

Odpověď bude doručena, podle způsobu, který si zvolíte: do odpovědi na stránkách poradny, na Vaši poštovní adresu nebo na Váš kontaktní e-mail.

Na stížnost musíme reagovat do 30 dnů, ale snažíme se ji řešit ihned.

Pokud byste nebyli spokojeni s vyřízením stížnosti, můžete se ve lhůtě 14 dnů od doručení odvolat nadřízeným pracovníkům internetové poradny extc.cz:

Bc. Martin Boxan, ředitel Institutu expertních služeb I.E.S., který internetovou poradnu extc.cz provozuje, na telefon +420 777 916 277, e-mail: boxan@podaneruce.cz nebo písemně na adresu: Společnost Podané ruce o.p.s., Hilleho 5, 602 00 Brno.

Bc. Pavel Novák, ředitel Společnosti Podané ruce o.p.s., kontaktovat jej můžete na e‑mail: novak@podaneruce.cz nebo písemně na adresu: Hilleho 5, 602 00 Brno.

Nebo k další nezávislé instituci, například k Veřejnému ochránci práv: Brno, Údolní 39, PSČ 602 00, tel.: 542 542 888.

Stížnost máte právo podat i prostřednictvím Vámi zvoleného zástupce/kyně po písemném zmocnění k Vašemu zastupování ve věci vyřizování stížnosti. Pravidlem je, že by Váš zástupce měl být nezávislý a stát mimo struktury organizace SPR.