PSILOCYBIN, HOUBA LYSOHLÁVKA

Co to je?
Psilocybin je látkou obsaženou v houbách lysohlávkách. Jedná se o přírodní halucinogen, jehož užívání je obvykle sezónní záležitostí a váže se na poněkud netradiční houbaření v přírodě. Houby se obvykle konzumují čerstvé, sušené, případně se z nich vyrábí odvar.

 

Účinky
V menším množství způsobuje stav výrazné euforie, smíchu, pohody a hovornosti. Vyšší dávky způsobují zrakové halucinace v podobě deformace předmětů a zvuků.

 

Rizika
Za prvé je lysohlávka jedovatá houba, takže intoxikace je v pravém smyslu slova otravou. Za druhé je velmi problematické odhadnout obsah účinnou dávku, neboť obsah psilocybinu v houbě se liší nejen v různých lokalitách, ale také v průběhu času.

 

Ostatní rizika jsou podobná jako u LSD. To znamená, že intoxikovaná osoba nemusí psychicky zvládnout situaci a může třeba přecenit své reálné schopnosti například v létání. Pojídáním hub se nevyhnete ani riziku „bad tripu“ či tzv. „flash backu“.

...

Poznámka:

Některé informace v tomto článku již mohou být zastaralé. Aktuálně pracujeme na jejich aktualizaci s ohledem na nejnovější výzkumy v oblasti adiktologie. Děkujeme za pochopení.