Riziko předávkování MDMA

Výraz "předávkování" evokuje u většiny lidí vážné ohrožení života. V případě extáze je však úmrtí na předávkování velmi nepravděpodobné. Většina úmrtí připisovaných extázi byla způsobena jinými faktory, např. kontraindikacemi s užívanými léky, momentálním zdravotním stavem, vyčerpáním, nedostatečným pitím či užitím tablety, která obsahovala nebezpečné látky.

 

Příležitostné braní většího množství E (ať už naráz nebo během jedné párty) tedy není největším nebezpečím, které uživatelům hrozí, avšak nese s sebou závažná zdravotní rizika (dehydratace, přehřátí, serotoninový syndrom). Mimo jiné zvyšuje také možnost prožití post E-deprese (tzv. úterní syndrom) či zvyšování tolerance vůči účinným látkám. Některé výzkumy také popsaly souvislosti mezi braním většího množství extáze a sklony k neurotoxickým poruchám.

 

Kolik je „příliš mnoho“?
Obvyklá dávka MDMA v tabletě je 80–120 mg. Nikdy však doopravdy nevíte, kolik mg MDMA tableta ve skutečnosti obsahuje. Projekty laboratorního testování po celém světě prokázaly, že zatímco některé tablety skutečně obsahují standardní dávku MDMA, většina jich jí obsahovala mnohem méně. Opačný trend drží gelové kapsle obsahující často čistou MDMA ve velmi vysokém množství. (V ČR je ovšem jejich obsahem častěji ketamin než MDMA.).

 

Jak se vyhnout předávkování?
1. Buďte opatrní, jestliže se setkáte s novou pilulkou. Začněte raději s půlkou tablety a počkejte alespoň hodinu, abyste zjistili, jak na vás působí, ještě dřív, než si vezmete další. I přesto, že jste v minulosti brali třeba dvě, tři tablety naráz, vždy počítejte s tím, že neznámé tablety mohou být klidně dvakrát, či třikrát silnější. Opatrní buďte i v případě, že jste danou značku už měli, protože se mohou vyskytovat tablety na první pohled identické avšak s výrazně odlišným složením.

 

2. Vyhněte se braní další E ve chvíli, kdy doznívají účinky první užité tablety. Extáze není jako jiné drogy, u kterých zvýšíte množství, když se požadované účinky začnou vytrácet. Některé z účinků E se sice mohou znovu objevit, ale jedná se spíše o účinky stimulační na úkor empatických stavů. Také můžete pocítit některé průvodní jevy předávkování (únava, malátnost, ospalost, třes, atd.).

 

3. Mějte co největší intervaly mezi užitím. Jestliže berete E pravidelně, pauza alespoň dva týdny (ideální je ale min. dva měsíce) je prevencí zvyšování tolerance a potřeby stále vyšších dávek pro prožití stejných účinků. Předejdete tak také naprostému vyčerpání zásob neurotransmiterů v mozku.