Extc.cz - Drogová internetová poradna
INTERNETOVÁ PORADNA

Zodpovězený dotaz

Substituce stimulantů

1.6.2022

Dotaz

Dobrý den. Mám dotaz. Jak je to s pervitinovou substitucí? Existuje vůbec? Třeba někde v zahraničí? případně, jaký má úspěch..?

30614
 

Odpověď

Hezký den,

díky za Váš dotaz. V současné době neexistuje žádný schválený lék, který by byl výhradně určen k léčbě poruch užívání stimulantů, mezi které patří i pervitin. V minulosti se hodně hovořilo o potenciálu léku Ritalin, nebo jiných stimulantů určených k léčbě ADHD. V zahraničí se substituční léčba těmito stimulanty opakovaně testovala a výsledky různých studií jsou často protichůdné. Některé potvrzují účinnost léčby ve smyslu snížení injekčního užívání, zlepšení sociální situace lidí, snížení chutí atp. jiné zase uvádějí minimální rozdíly mezi podávanými medikamenty a podávaným placebem. Nicméně veškeré pokusy o substituci simulantů jsou zatím u nás i v zahraničí v šedé zóně, protože neexistuje lék schválený právě k těmto účelům.

V roce 2020 vydala česká Společnost pro návykové nemoci doporučení k tzv. off-label použití centrálních stimulancií u závislých na metamfetaminu. Kde diskutovala možnosti předepisování léků primárně schválených k léčbě jiných onemocnění k užití ve věci substituce na pervitin a jiné stimulanty. To zda lékař léky předepíše však vždy zůstává na jeho vlastním uvážení na základě komplexního posouzení situace daného člověka včetně zdravotního a psychického stavu, protože užití zmiňovaných léků přináší i řadu rizik jako je například rozvoj psychózy. Je tedy třeba zvážit celou řadu faktorů. V každém případě je třeba takovou léčbu podpořit i prostřednictvím psychoterapie, sociálního poradenství a další spolupráce s psychiatrem. Celé doporučení si můžete přečíst zde. V každém případě je nutné situaci konzultovat se zkušeným psychiatrem. V Brně by to mohl být například pan doktor Ronald Marek, který se problematikou závislosti dlouhodobě zabývá.

Zdraví drogová poradna EXTC!

 

 

 

Aktuality

30.01.2023
Nikotinové sáčky - Webinář pracovníků Centra prevence v Brně

Zajímavý webinář zaměřený na nikotinové sáčky, jejichž užívání nabírá na popularitě hlavně mezi m...

Více ...
15.01.2023
Syntetické kationty v MDMA

V rámci hudebního festivalu Imagination, který proběhl v listopadu 2022 byla ve třech jednotlivýc...

Více ...
11.12.2022
Možnosti podpory v drogové závislosti

Kde najít podporu ve snaze dostat se z drogové závislosti? Někdy může být těžké se v tom vyznat,...

Více ...
18.11.2022
Výroční zpráva mezinárodního vývoje v oblasti harm reduction 2020 - 2022

Víte, že v období let 2020 a 2022 došlo po více než šesti letech k významnému nárůstu počtu zemí,...

Více ...
24.10.2022
CBD a kratom

V poslední době se užívání kratomu a CBD těší velké oblibě. Obě látky jsou v České repu...

Více ...
Všechny aktuality