Extc.cz - Drogová internetová poradna
INTERNETOVÁ PORADNA

Kokain

Kokain (benzoylmethylekgonin) patří mezi stimulancia, tzn. látky s povzbuzujícím účinkem na mozek a nervovou soustavu. Jedná se o alkaloid jihoamerického keře Erythroxilon koka (koka pravá). Medicínsky se využívá ve formě bílých, šupinovitých, lesklých krystalů, bez zápachu, nahořklé chuti - lokálně znecitlivuje (jazyk, dásně, horní patro). Účinky kokainu objevil pro lékařství vídeňský psychiatr a psychoterapeut Sigmund Freud.

V ČR je nejčastější způsob užívání tzv. sniffing (šňupání). Množství přijaté drogy je individuální, pohybuje se od desetin po několik gramů denně. Jednorázová dávka bývá cca 10 - 120 mg. Účinky kokainu trvají poměrně krátce, standardně již po cca 30 minutách začínají ustupovat.

Účinky kokainu

Kokain je látka s budivým účinkem na mozek, zvyšuje psychomotorické tempo a bdělost především urychlením myšlení, zvýšenou nabídkou myšlenkových asociací a výbavností paměti (obvykle však na úkor přesnosti). Zkracuje spánek a zahání únavu, vyvolává euforii, pohodu a příjemný pocit duševní i tělesné síly a energie.

Kokain snižuje chuť k jídlu, může vyvolat úzkost, či zesílit trému. Užití může vést k agresivitě a přecenění hranic tělesných možností. Charakteristickým rysem je nápadné vymizení zábran, vystupňovaný sexuální pud (roste chuť na sex, často ale klesá schopnost tento pud uspokojit - pokles potence). U některých uživatelů se objevuje snivost spojená s halucinacemi. Mohou se objevit také hmatové halucinace.

Nástup účinku se na těle projevuje vzestupem krevního tlaku a zrychlením pulsu, rozšířením zornic, zvýšením tělesné teploty (a s tím související pocení), bledostí kůže a nevolností. Na první pohled lze pozorovat nápadný přebytek energie, hovornost, často až hyperaktivitu a neklid.

Při předávkování se objevují záškuby a křeče, stoupá teplota a slábne krevní oběh (předávkovaný uživatel kokainu kolabuje a umírá v důsledku ochrnutí dýchacího centra). Po odeznění účinku látky se dostavuje tzv. dojezd, stav podobný „kocovině", charakteristický celkovým vyčerpáním, únavou, bolestmi kloubů, po delší „jízdě" (několikadenní opakované užití) není výjimečný několikadenní spánek přerušovaný krátkými epizodami bdění s enormním pocitem hladu a konzumací velkého množství potravy.

Zdravotní rizika kokainu

Psychické komplikace

Dlouhodobé užívání této látky (anebo jednorázová vysoká dávka) může vést k toxické psychóze (mnohdy jsou však její příznaky těžko odlišitelné od schizofrenie). Ta se rozvíjí pozvolna, začíná vztahovačností, pocity sledování, které mohou vést k agresivitě, či suicidiu.

Zpočátku mívá uživatel nad svým počínáním náhled, ten však později mizí. Záleží pak na momentálním stavu postiženého - chybí-li kontakt s realitou anebo pokud se vyskytují sebevražedné myšlenky a halucinace, jde o důvod k nasměrování do psychiatrické léčby.

Hlavní rysy rozvinuté toxické psychózy u uživatelů kokainu bývají:

  • zřetelné paranoidní domněnky, že uživateli chce někdo ublížit, zřetelné postižení nálady, zrakové, sluchové a hmatové halucinace (u kokainu většinou hmatové halucinace - postižený mádojem, že je napaden hmyzem aj.).
  • dlouhodobým účinkem užívání kokainu je vznik závislosti. Kokain sice nevyvolává somatickou závislost, ale „jen" závislost psychickou, která se vyznačuje bažením po látce, resp. po jejím účinku. Někteří vědci (je diskutováno) považují závislost na kokainu za jednu z vůbec nejsilnějších.

Je vhodné si uvědomit, že psychická závislost je v zásadě vážnějším následkem než závislost fyzická, protože zatímco fyzické závislosti je možné se zbavit relativně krátkodobým pobytem na detoxikační jednotce, psychická závislost je důvodem relativně dlouhé a náročné léčby.

Riziko a rychlost vzniku psychické závislosti na kokainu je značné. Dochází k rychlému vzestupu tolerance (pro dosažení stejného účinku je třeba vyšší dávku kokainu než předtím) až k psychotickým dávkám.

Odvykání od kokainu se obvykle děje v několika fázích:

  • bezprostředně po vysazení se dostavuje únava, často několikadenní spánek přerušovaný epizodami bdělosti se silným hladem a příjmem velkého množství potravy. Objevují se bizarní či nepříjemné sny, dostavuje se deprese, úzkost, svět se abstinujícímu jeví bezútěšný, mohou se dostavit sebevražedné myšlenky.
  • po kratší abstinenci a "načerpání sil" se obyčejně dostavuje silná touha po dané substanci (vzhledem k zlepšené tělesné kondici stoupá riziko, že dotyčný podlehne a znovu užije). Zároveň přetrvává depresivní prožívání, dostavuje se podrážděnost, někdy se objevují poruchy spánku (může trvat řádově dny až týdny).
  • následuje fáze mírnějších obtíží, depresivní příznaky postupně odeznívají, touha po dané látce slábne, i když se někdy může krátkodobě dostavit v neztenčené síle. Standardně trvá několik týdnů až měsíců.

Tělesné komplikace

Užívání kokainu představuje zátěž pro celý organismus, především pro srdce, stoupá riziko srdečních a mozkových příhod. Organismus je po celou dobu účinku připraven na vrcholový výkon, což se sníženou chutí k jídlu vede k velmi rychlému zhubnutí, někdy i o více než 10 kg za měsíc.

Excesivní uživatelé bývají mnohdy extrémně vyhublí. Zotavení se z takového stavu pak bývá dlouhodobou záležitostí,  organismus se pak může dostat do původní kondice i za několik měsíců abstinence. Návrat k původní hmotnosti po krátkodobém užívání je přibližně stejně rychlý jako její úbytek, což by mohlo být varováním pro ty, kteří chtějí tímto způsobem rychle zhubnout.

Následkem dlouhodobého šňupání může dojít k nevratnému poškození nosní sliznice, v oblasti nosu se mohou objevit i nekrózy (odumřelá tkáň) či postižení/ztráta čichu.

Kombinace kokainu s jinými látkami

  • kokain + alkohol - hrozí otrava alkoholem (uživatel necítí množství vypitého alkoholu)
  • kokain + pervitin - způsobuje životu nebezpečnou zátěž pro srdce a oběhovou soustavu
  • kokain + MDMA (extáze) - enormní zátěž pro srdce a oběhovou soustavu

Rady pro bezpečnější užívání kokainu (harm reduction)

Trpíte-li úzkostí, máte psychické problémy, máte vysoký krevní tlak, nebo trpíte poruchami srdce, nikdy neexperimentujte s kokainem.

Vyhněte se užívání kokainu, pokud se necítíte tělesně v pořádku. Pokud se rozhodnete experimentovat s kokainem, dbejte na to, aby u vás byl někdo, komu důvěřujete, kdo by vám byl ochoten pomoci v případě nepříjemných komplikací.

Dávejte pozor, od koho a co kupujete. Nikdy není možné dopředu odhadnout množství účinné látky, dávkujte proto opatrně (raději míň než víc).

Nemíchejte kokain s jinými psychotropními drogami, kombinace různých látek výrazně zvyšuje zdravotní rizika.

Po požití kokainu dbejte na správnou životosprávu (kokain způsobuje nechutenství, a tím dochází k úbytku váhy). Užíváním kokainu se tělo připravuje o důležité minerály a vitamíny, je proto důležité, abyste pili dostatek vody (případně ovocného džusu). Při užívání kokainu také dochází k úbytku vápníku v těle, vhodné je jíst mléčné výrobky (např. sýry, mléko aj.).

I pod vlivem kokainu dbejte na bezpečný sex a používejte kondom či jiné antikoncepční prostředky.

Při šňupání kokainu používejte své vlastní věci k aplikaci a nikomu je nepůjčujte. Kokain nadrťte co nejvíc nadrobno - čím větší jsou krystaly, tím větší hrozí riziko poškození nosní sliznice. Nos je vhodné po užití propláchnout roztokem 1 lžíce mořské soli na 1⁄4 l teplé vody.

Literatura:

Kalina, K. et al.: Drogy a drogové závislosti mezioborový přístup. Praha: NMS-Úřad vlády ČR.

Chill2real, kokain, edukační flyer

Safer party, edukační flyer

 

Článek pouze obecně shrnuje dostupné informace, konkrétní případy se mohou lišit. Vždy doporučujeme jejich individuální konzultaci.

Aktuality

01.01.2024
Sleduj nás na FB či IG!

Veškeré další zajímavosti a aktuality týkající se nás nebo světa kolem psychoaktivních látek...

Více ...
11.06.2023
Konec zahřívanému tabáku s příchutí

Prezident Petr Pavel tento týden podepsal novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která mimo ji...

Více ...
02.06.2023
Chemsex – proč je to takový trend?

Jaké jsou dopady chemsexu na život? Hrozí rozvinutí závislosti? Již tuto sobotu 3.6.2023 můžete p...

Více ...
19.04.2023
Přednášky zdarma

Přijďte se dozvědět informace od zkušených odborníků na rozličná témata. Přednášku můžete navštív...

Více ...
22.03.2023
Jakými způsoby se dá užívat?

Chcete se dozvědět víc o způsobech užívání návykových látek? Nebo jak užívat s co nejmenšími rizi...

Více ...
Všechny aktuality