Extc.cz - Drogová internetová poradna
INTERNETOVÁ PORADNA

Jiné kanabinoidy (CBD, HHC)

Mimo THC jsou hojně užívány i další kanabinoidy, kterých se v konopí vyskytuje mnoho. Mezi nejčastější patří CBD a HHC.

Dále lze narazit na látky patřící do skupiny syntetických kanabinoidů. Tyto uměle vytvořené sloučeniny mohou být mnohonásobě silnější než THC.  Mohou mít podobné, ale taky zcela nepředvídatelné, nebezpečné vedlejší účinky a jsou považovány za vysoce rizikové.

 

CBD

Kromě psychoaktivního THC se běžně v rostlinách marihuany vyskytuje i druhý nejznámější zástupce kanabinoidů, a to CBD. Tato látka je v České republice legální a lze ji nejčastěji zakoupit ve formě olejů o různé koncentraci, sušených květů, kapslí nebo potravin, dále ji lze najít například v kosmetických výrobcích.

Účinky CBD

CBD oproti THC nebo HHC není psychoaktivní a nemělo by tedy uživatelům navozovat stav změněného vědomí. CBD má schopnost snižovat psychotické účinky THC, proto je pro uživatele THC bezpečnější užívat takové modely, kde jsou zastoupeny oba tyto kanabinoidy.

Nejčastěji je CBD spojováno s jeho léčebnými účinky, které ale stále nejsou zcela vědecky prozkoumány a ověřeny. Pozitivní efekt by tato látka měla mít na chronické bolesti, epilepsii, úzkost, depresi, nespavost aj.

Rizika CBD

Při konzumaci CBD může v některých případech dojít například k zažívacím problémům, nechutenství, změnám nálad nebo únavě. Také mohou nastat nežádoucí interakce v případě současného užívání léků.

Další oblastí, která může být riziková, je kvalita výrobků. CBD produkty od neprofesionálních výrobců mohou, mimo jiné nedostatky, obsahovat například větší množství THC, které bude mít psychoaktivní účinky. V důsledku toho pak také může reagovat v testech na drogy při silniční kontrole. Obecně je při testech po užití CBD vyšší šance na tzv. falešnou pozitivitu.

V případě kouření sušených květů jsou zde, stejně jako u jiných látek, rizika spojená s tímto způsobem aplikace, a sice onemocnění dýchacích cest, bronchitida nebo rakovina.

 

HHC

HHC (Hexahydrokanabinol) je psychoaktivní kanabinoid, který se může přirozeně vyskytovat v konopí, ale lze ho vyrobit i synteticky. Tento výtažek se podobně jako CBD prodává v různých podobách jako například ve formě olejů, květů, e-liquidů či se přidává do potravin (tzv. edibles). 

Momentálně je tato látka v České republice legální narozdíl od jiných evropských zemí, kterými jsou například Rakousko, Itálie, Francie  či Belgie.

Účinky HHC

Jedná se o zatím vědecky neprobádaný kanabionid, jeho účinky jsou obecně velmi podobné THC, ale mohou se též lišit v závislosti na jedinečné biochemii a neurologii každého člověka. Odhaduje se, že HHC je ze 70-80 % tak silné jako THC.

Rizika a bezpečnější užívání HHC

HHC se chemicky od THC liší jen minimálně, proto je pravděpodobné, že může mít při užití podobná rizika jako THC. Dlouhodobá rizika však můžeme opravdu jen odhadovat. Jelikož však i některé jiné synteticky vyrobené kanabinoidy, které mají jen lehce odlišnou chemickou strukturu, mohou být zdraví nebezpečné, je potřeba s užíváním HHC zacházet opatrně. 

Doporučené dávkování nelze specifikovat, v každém případě i pokud jste zkušenější uživatel THC, je dobré začít nejprve s menším množstvím, jelikož HHC může na vaše tělo působit odlišně. Zejména pokud se jedná o potraviny s obsahem HHC, je důležité začít s malým množstvím, počkat dostatečně dlouho, než účinek nastoupí a nezvyšovat dávku v průběhu. O rizicích orálního užívání se můžete blíže dočíst v našem článku o způsobech užívání

Produkty kupujte pouze od ověřených, certifikovaných dodavatelů, tato látka není nijak regulována, a tak není ani nařízeno hlídání její kvality. 

V neposlední řadě je dobré také vzít v potaz, že CBD, které se přirozeně vyskytuje v marihuaně, do jisté míry tlumí negativní vedlejší efekty THC. Synteticky vyrobené HHC v sobě CBD nemá, což někteří uživatelé kompenzují jeho přimícháním, ale i proto je vhodné užívat menší dávky.

HHC a řízení motorových vozidel

Co se týká řízení pod vlivem HHC, v potaz je potřeba vzít dvě různé právní normy. Silniční zákon se odvolává na seznam zakázaných látek, kde HHC uvedeno není, takže by se nejednalo o přestupek (či trestný čin) řízení pod vlivem. Je tu zde ale i trestní zákoník, který pracuje s pojmem omamné a psychotropní látky a jedy, kam lze zařadit i látky, které na seznamu těch zakázaných nejsou (například určité léky, ale také třeba právě i HHC), ale mohou při užití navodit stav, kdy je člověk nezpůsobilý k řízení. Pak by například mohl být obviněn z obecného ohrožení pod vlivem návykové látky. Důležitý může být v tomto případě kontext - zda došlo k nějaké nehodě, poškození majetku atp. Nehledě na legalitu by člověk neměl ovládat vozidlo pokud je pod vlivem jakékoliv látky, která může mít negativní vliv na jeho schopnost řídit.

 

Článek pouze obecně shrnuje dostupné informace, konkrétní případy se mohou lišit. Vždy doporučujeme jejich individuální konzultaci.

Aktualizováno září 2023.

Aktuality

01.01.2024
Sleduj nás na FB či IG!

Veškeré další zajímavosti a aktuality týkající se nás nebo světa kolem psychoaktivních látek...

Více ...
11.06.2023
Konec zahřívanému tabáku s příchutí

Prezident Petr Pavel tento týden podepsal novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která mimo ji...

Více ...
02.06.2023
Chemsex – proč je to takový trend?

Jaké jsou dopady chemsexu na život? Hrozí rozvinutí závislosti? Již tuto sobotu 3.6.2023 můžete p...

Více ...
19.04.2023
Přednášky zdarma

Přijďte se dozvědět informace od zkušených odborníků na rozličná témata. Přednášku můžete navštív...

Více ...
22.03.2023
Jakými způsoby se dá užívat?

Chcete se dozvědět víc o způsobech užívání návykových látek? Nebo jak užívat s co nejmenšími rizi...

Více ...
Všechny aktuality