Extc.cz - Drogová internetová poradna
INTERNETOVÁ PORADNA

Pervitin

Jedná se o jednu z nejrozšířenějších nelegálních substancí v České republice. V čisté podobě má formu mikrokrystalického bílého prášku, bez zápachu, hořké chuti. Svými účinky patří mezi stimulancia.

 

Účinky:

- stavy vedoucí k euforii

- snížená únava

- zvýšené sebevědomí

- zvýšená motivace

- soustředěnost

- snížená chuť k jídlu

- zvýšené libido

 

Nežádoucí účinky:

- motorický neklid (záškuby svalů, třes, chvění apod.)

- zvýšený krevní tlak a tep

- zvýšená tělesná teplota

- organismus pracuje i navzdory vyčerpání

Pervitin má výrazně stimulující účinek na nervovou soustavu a zřetelně ovlivňuje jak motorické, tak psychické funkce. Při užití ustupuje pocit únavy, organismus tedy pracuje s vypětím sil až do vyčerpání. Uživatel nemá potřebu spánku. Při intenzivnějším užíváním, např. po několikadenním opakovaném užití tělo funguje na energetický dluh a není výjimečný 20–30hodinový spánek, přerušovaný krátkými epizodami bdění s enormní chutí k jídlu.

Pervitin urychluje tok myšlenek, často ale na úkol kvality (hlavně při opakovaném užití). Rovněž dochází ke ztrátě sociálních zábran, člověk si připadá sebevědomější a komunikativnější.

Nástup účinku se liší podle způsobu užití. Zatímco u nitrožilního podání se účinek objeví ihned, při kouření mezi 0–2 minutou, u šňupání je to v řádu 5–10 minut a při aplikaci ústy do 1 hodiny. Hlavní příznaky mizí přibližně za 4–10 hodin, nicméně některé příznaky mohou přetrvávat více jak 18 hodin od užití.

 

Dávkování

Doporučené dávkování neexistuje, nicméně obvyklé dávky se pohybují přibližně mezi 10mg–30mg účinné látky. Dávkování se rovněž liší podle způsobu užití, kvality látky, tolerance a zdravotního stavu. Bližší info zde nebo zde.

Nicméně nikde není uvedeno, co to běžná dávka znamená, je tedy vždy třeba brát v potaz i váhu člověka, pohlaví a zdali se jedná o prvouživatele či opakovaného uživatele. V rámci harm reduction principu se tedy doporučuje užít prvně menší dávku a počkat, jaký to bude mít účinek. Výše uvedené gramáže nejsou garancí bezpečné dávky.

 

Způsoby užití

Pervitin lze užít orálněšňupánímkouřením či nitrožilně.

 

Rizika

Užívání pervitinu představuje mnohá rizika, mezi které patří:

- I jednorázové užití může způsobit přetížení krevního oběhu, mohou se objevit bolesti na hrudi a existuje riziko selhání srdce.

- Vzhledem k tomu, že je pervitin neurotoxický pro dopaminergní nervová zakončení, pravidelné užívání způsobuje poruchy motorických funkcí a paměti. Tyto poruchy jsou při abstinenci vratné, nicméně nemusí dojít k úplnému návratu do normálu.

- Na pervitinu existuje vysoké riziko psychické závislosti, která se zpočátku rozvíjí poměrně nenápadně a člověk může mít pocit, že má užívání pod kontrolou, nicméně typické je postupné navyšování dávek a častější frekvence užívání.

- U dlouhodobějšího užívání existuje riziko toxické psychózy (odkaz), která je typická paranoidními myšlenkami, halucinacemi a zřetelným ovlivněním nálady. U méně komplikovaných případů běžně odezní během několika dnů, v komplikovanějších případech je však třeba hospitalizace na psychiatrii.

- Přítomné mohou být stavy úzkosti, které mohou vyústit až v panické ataky, které se pocitově podobají infarktu myokardu.

- Po odeznění látky může docházet ke zvýšeným stavům únavy, emočního rozladění a obecně k fyzickým a psychickým komplikacím. Tyto stavy se obecně nazývají „dojezdy“, které jsou typické pro většinu stimulantů.

- Dlouhodobé užívání způsobuje změny v emočním prožívání, které mohou vyústit v deprese, chorobnou žárlivost, strach, neklid apod. Po vysazení se uživatelům svět může jevit bezútěšně nudný, dochází k absenci radostných pocitů a existuje riziko sebevražedných myšlenek.

 

Snížení rizik při užití a při dojezdu

Neužívejte pervitin pokud:

- trpíte psychickými problémy, úzkostmi či máte diagnostikované duševní onemocnění.

- máte problémy se srdcem, vysokým krevním tlakem nebo trpíte poruchami štítné žlázy.

- Dbejte na správnou a vyváženou stravu – je prokázáno, že nesprávná strava může napomáhat rozvoji paranoidních stavů a úzkostí.

- Pijte dostatek tekutin (voda, džus s vitamíny), ale vyhněte se přehnanému zavodňování. Rovněž nekonzumujte alkoholické nápoje a nápoje s vysokým obsahem kofeinu nebo cukru.

- Během účinku látky si dopřejte odpočinek. Vyvarujete se tak mj. i přehřátí a případnému kolapsu organismu. Je vhodné si pauzy dopředu naplánovat.

- Neužívejte pervitin v kombinaci s dalšími látkami – mohou mít nepředvídatelný efekt a vést k předávkování.

- Začínejte s nízkými dávkami a vyčkejte na účinek – vyhnete se tak předávkování.

- Vzhledem ke zvýšenému libidu je dobré u sebe mít dostatek kondomů.

- Vyhněte se řízení auta a obsluhování dalších těžkých strojů. 

- Volte raději méně rizikové aplikace, jako je kouření, kapsle, příp. šňupání.

- Pokud užíváte nitrožilně:

- místo vpichu vydesinfikujte k tomu určeným polštářkem

- při natahování látky do stříkačky používejte vatový nebo jiný filtr

- mějte vlastní jehlu a další náčiní – s nikým nesdílejte 

- jehla je určena pouze k jednomu použití

- neaplikujte do rizikových míst jako krk, třísla, slabiny nebo chodidla

- střídejte místa vpichu

- dodržujte napíchnutí ve směru k srdci

- použité jehly aj. odneste na tomu určená místa (kontaktní centra, terénní služby apod.)

- buďte v kontaktu s terénními či kontaktními centry

- nechte se pravidelně testovat na infekční choroby (HCV, HBV, HIV, SYF)

- pokud se vám udělá absces, vyhledejte lékaře 

 

Nebezpečné kombinace

pervitin a IMAO antidepresiva – tato kombinace ohrožuje život, riziko serotoninového syndromu

pervitin a tramadol – může vést k mrtvici či serotoninovému syndromu

pervitin a alkohol – hrozí otrava alkoholem, jelikož člověk nemusí cítit množství vypitého alkoholu

pervitin a marihuana – zesiluje účinek pervitinu, takže účinky jsou těžko odhadnutelné

pervitin a MDMA – kombinace narušuje krevní oběh, hrozí riziko přehřátí a dehydratace

pervitin a kokain – narušuje krevní oběh

pervitin a léky na spaní – může vést ke zhroucení krevního oběhu

Více informací ohledně nebezpečných kombinacích látek zde.

 

Detekce v těle

Pervitin

 

Vlasy

Podle délky vlasů až 90 dní

Sliny

Cca 1–3 dny

Krev

1–3 dny

moč

3–5 dní

 

Více o testování na přítomnost návykových látek zde.

 

Zdroje:

Kalina, K. et al.: Drogy a drogové závislosti mezioborový přístup. Praha: NMS-Úřad vlády ČR.

Kamil, K., & Kolektiv, A. (2015). Klinická adiktologie. Grada Publishing, a.s.

https://wiki.tripsit.me/wiki/Methamphetamine

https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/methamphetamine#references

https://www.webmd.com/drugs/2/drug-8676/methamphetamine-oral/details/list-interaction-details/dmid-3007/dmtitle-amphetamines-tramadol/intrtype-drug

https://yourroom.health.nsw.gov.au/publicationdocuments/NSW-ICE-Fact-Sheet-Harm-Reduction-web3.pdf

 

Aktualizováno: listopad, 2021

Aktuality

30.09.2022
Podcastový díl o poradně EXTC

Zajímá vás, jak funguje internetová poradna EXTC? Jaké k nám chodí nejčastější dotazy či s&n...

Více ...
15.09.2022
Renesance v používání psychedelik?

V době mezi 50. a 70. lety 20. století zažíval výzkum psychedelik obrovský boom. Poté došlo...

Více ...
19.08.2022
Moudrost traumatu v Brně

„Celá základní myšlenka západní medicíny, že lidé jsou navzájem oddělenými jednotlivci s od...

Více ...
12.08.2022
Psychedelická terapie v undergroundu

Jak z mnoha výzkumů vyplývá, represivní přístup v otázce drog není to pravé ořechové. J...

Více ...
01.08.2022
Party sezóna s Hard&Smart

Jezdíte přes léto na festivaly a jiné akce? Tak se podívejte, jestli tam není program Hard&Sm...

Více ...
Všechny aktuality