Extc.cz - Drogová internetová poradna
INTERNETOVÁ PORADNA

Silniční kontrola a řízení pod vlivem

Orientační test v průběhu silniční kontroly

Při silniční kontrole mohou policisté kromě dechové zkoušky na přítomnost alkoholu provést i orientační vyšetření na přítomnost jiných omamných látek. Nejčastěji je používán orientační slinný test DrugWipe 5S (případně varianta pro odběr potu). Tento test zjišťuje přítomnost 4 skupin psychoaktivních látek:

  • Marihuana
  • Amfetaminy/Metamfetaminy (včetně MDMA)
  • Kokain
  • Opiáty

Návod od výrobce, podle kterého by mělo samotné testování probíhat a jak se vyhodnocují výsledky, naleznete v návodu na odkaze ZDE.

Orientační testy neukazují množství látky v těle, ale pouze přítomnost/nepřítomnost konkrétní skupiny látek. Bohužel tyto testy bývají často nepříliš spolehlivé a dochází k takzvané falešné pozitivitě. Kromě chybného testu může falešnou pozitivitu zapříčinit i užívání některých léků nebo některá onemocnění.

Pokud se řidič rozhodne odmítnout podstoupit orientační test, hrozí mu v rámci správního řízení pokuta ve výši od 25 000 do 50 000 Kč, zákaz řízení na 1 až 2 roky a ztráta 7 bodů.

Pozitivní výsledek orientačního testu

V případě pozitivního výsledku orientačního testu budete vyzváni k odbornému lékařskému a toxikologickému vyšetření, kde dojde nejčastěji k odběru krve a moči. K tomuto vyšetření může dojít i za předpokladu, že test bude negativní, ale policista bude mít jednoznačné podezření, že jste pod vlivem psychoaktivních látek.

Na základě pozitivního výsledku z moči by neměly být vyvozovány žádné důsledky. Výsledek testu z moči by měl pouze ukázat směr, zda má cenu člověka poslat na krevní testy.

V rámci následného toxikologického vyšetření jsou zkoumány ty látky, o jejichž detekci zažádají policisté v rámci protokolu pro toxikologickou laboratoř. Obvykle se jedná pouze o látku, která vyšla v orientačním testu pozitivně. Nelze však vyloučit možnost, že si policista zažádá o přezkoumání více/celé skupiny látek.

Pokud následné toxikologické vyšetření v případě pozitivního orientačního výsledku řidič odmítne, znamená to, že souhlasí s výsledkem orientačního testu. O přestupcích rozhoduje obecní úřad a za přestupek řízení pod vlivem návykových látek poté řidiči hrozí pokuta v rozmezí 2 500 až 20 000 Kč, zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok a ztráta 7 bodů.

V situaci, kdy jste žádné psychoaktivní látky nepožili, případně jste je užili před delší dobou a necítíte se být již pod vlivem, trvejte na podstoupení toxikologického a lékařského vyšetření. Setkáváme se s případy, kdy policisté rozmlouvají kontrolovaným osobám následné toxikologické testování a argumentují tím, že poté může být na situaci pohlíženo jako na trestný čin, případně uvádějí mylné doby, kdy bude látka ve vzorku nad povoleným limitem. Jedině toxikologické vyšetření může zvrátit výsledek orientačního testu a potvrdit, že (už) nejste pod vlivem. Při převzetí rozhodnutí o Vašem případu zkontrolujte, zda bylo opravdu rozhodnuto na základě toxikologického rozboru krve, a ne pouze na základě orientačních testů. Může totiž nastat situace, kdy dojde k odběrům, ale neproběhne již jejich následný laboratorní rozbor.

O trestný čin se jedná v případě, kdy se v rámci následného lékařského a toxikologického vyšetření potvrdí, že řidič byl ve stavu vylučujícím způsobilost řídit motorové vozidlo. Poté by mohla být situace posouzena jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, za který hrozí řidiči trest odnětí svobody až na 3 roky, zákaz řízení na 1 až 10 let a případně peněžitý trest. O odeslání případu k projednání státnímu zástupci pak rozhoduje policie, která také nařizuje znalecký posudek psychiatra.

Toxikologické vyšetření - krevní testy

Toxikologické lékařské vyšetření je na rozdíl od orientačního testu spolehlivé a ukazuje přítomnost konkrétních látek a také jejich množství ve vzorku. V rámci vyšetření lze také snadno rozlišit falešnou pozitivitu testu způsobenou užitím některých skupin léků případně onemocněním.

Pro posouzení, zda byl řidič pod vlivem návykových látek, jsou stanoveny limitní hodnoty, při jejichž dosažení je na řidiče pohlíženo jako na ovlivněného konkrétní látkou (což automaticky nemusí znamenat, že byl nezpůsobilý řídit vozidlo) (viz 2. sloupec tabulky níže). Hodnoty mohou vyjít nad povolenou normu i v případě, kdy se řidič subjektivně cítí neovliněn. Při zjištění látek mimo tabulku záleží pouze na odborném posudku.

Od 29.4.2019 jsou stanoveny doporučené limitní hodnoty jednotlivých látek v krvi, od kterých je řidič považován za osobu ve stavu vylučujícím řídit motorové vozidlo (viz 3. sloupec tabulky níže). Nejedná se však o oběcně závazný právní předpis. Při dosažení těchto hodnot lze očekávat zahájení trestního stíhání, ovšem v praxi lze tedy očekávat odchylky oběma směry.

V případě užití metamfetaminu mohou i po delší časové prodlevě vyjít vysoké hodnoty amfetaminu v krvi (jelikož metamfetamin v těle metabolizuje na amfetamin). Řidič tedy může být považován za ovlivněného/nezpůsobilého i v případě, kdy už se subjektivně cítí neintoxikovaný a připraven k řízení.

Orientační doby, do kdy lze jednotlivé látky v těle odhalit, můžete najít na našich stránkách pod záložkou TESTY. Limitních hodnot (viz tabulka) bude logicky dosaženo o něco dříve. Nelze však přesněji stanovit kdy.

Právní aspekty, povinnosti vaše i policistů a možnosti případné obrany můžete zjistit v anonymní bezplatné drogové Právní poradně A.N.O., které se na ně dlouhodobě specializuje. Kontaktovat je můžete telefonicky na: +420 222 582 932 a +420 736 760 701 nebo emailem: ppano@asociace.org.

V případě, kdy nejste spokojeni s postupem policie a nevíte jak situaci řešit, můžete k vyhledání pomoci využít i web organizace Otevřená společnost.

 

Aktualizováno: květen 2021

 

Aktuality

22.03.2023
Jakými způsoby se dá užívat?

Chcete se dozvědět víc o způsobech užívání návykových látek? Nebo jak užívat s co nejmenšími rizi...

Více ...
11.03.2023
"Brain we are" - Kratom, psychdelika, psychonautství a harm reduction

Zajímáte se o psychedelika, harm reduction? Nebo byste se chtěli dozvědět něco více o kratomu, je...

Více ...
30.01.2023
Nikotinové sáčky - Webinář pracovníků Centra prevence v Brně

Zajímavý webinář zaměřený na nikotinové sáčky, jejichž užívání nabírá na popularitě hlavně mezi m...

Více ...
15.01.2023
Syntetické kationty v MDMA

V rámci hudebního festivalu Imagination, který proběhl v listopadu 2022 byla ve třech jednotlivýc...

Více ...
11.12.2022
Možnosti podpory v drogové závislosti

Kde najít podporu ve snaze dostat se z drogové závislosti? Někdy může být těžké se v tom vyznat,...

Více ...
Všechny aktuality