Extc.cz - Drogová internetová poradna
INTERNETOVÁ PORADNA

Kratom

Co je to kratom

Kratom je tropický strom, jehož listy mají psychoaktivní účinky. Základní chemickou strukturou kratomu jsou látky mitragynin a 7-hydroxymitragynin. Kratom ale obsahuje více než čtyři tisíce dalších alkaloidů. Existuje více druhů kratomu, ve své podstatě má ale opioidní (tlumivé) či stimulační účinky.

Účinky

Účinky kratomu můžeme v základě rozdělit na účinky menších a účinky větších dávek. První psychoaktivní účinky se obvykle dostavují přibližně do 10 minut od užití a v závislosti na dávce může zážitek trvat 1 až 5 hodin.

Bavíme-li se o menších dávkách (1–5 g sušených listů), tak ty způsobují stimulační efekty jako je zvýšená chuť do práce, ostražitost, komunikativnost, potlačení spánku či zvýšené libido. U menších dávek je typické kratší trvání účinků, a to mezi hodinou až hodinou a půl.

Dávky větší (6 g a více) se užívají především kvůli svým opioidním účinkům jako je útlum bolesti, euforie, snížení úzkosti či obecně sedativním účinkům. U vyšších dávek může účinek trvat až 5 hodin.

Dávkování kratomu je však poměrně komplikované – uvedená gramáž se vztahuje pouze na sušené listy, nikoliv na extrakt kratomu. Vzhledem k tomu, že různé extrakty kratomu jsou odlišné, co se týče koncentrace a obsahu, nelze doporučit univerzální a bezpečnou gramáž.

Při užívání kratomu rovněž vzniká tolerance – stejné množství tedy může mít na každého jiný účinek.

Zdravotní rizika kratomu

U nižších dávek je rizikem např. tachykardie (rychlý srdeční tep), svědění kůže, pocity nevolnosti, ztráta chuti k jídlu či zvýšené vylučování moči. Častější uživatelé mohou ztrácet na váze a existuje vyšší riziko vzniku onemocnění jako je např. anorexie, psychózy, chronická únava či záchvaty.

U vyšších dávek je zvýšené riziko negativních účinků jako je zmatenost, zácpa, hypotenze (nízký tlak), přetrvávající stavy podobné snění či nadměrné pocení.

Riziko závislosti

Často podceňovaným rizikem kratomu je vznik závislosti. V případě závislosti se uživatelé setkávají s fyzickými abstinenčními příznaky. U dlouhodobých uživatelů byly zaznamenány abstinenční příznaky: bolest kloubů a svalů, rýma, pocení a třes, průjem či zvracení, mírné záškuby končetin, nespavost a zhoršená koncentrace, sucho v ústech, tmavnutí kůže a pigmentace v obličeji.

Většina fyzických příznaků by měla odeznít přibližně třetí den po poslední dávce kratomu. Nadále však mohou přetrvávat negativní účinky, které ovlivňují především psychickou pohodu jako např. zhoršená nálada, úzkost či nespavost, a to v řádu týdnů až měsíců.

Bezpečnější užívání kratomu

- Užívejte menší dávky

- Neužívejte kratom příliš často

- Pijte dostatek vody

- Pod vlivem neřiďte auto ani jiné těžké stroje a nedělejte nic nebezpečného

- Neužívejte kratom, jste-li těhotná či kojíte

- Neužívejte kratom v kombinaci s dalšími látkami včetně léčiv

- Neužívejte kratom společně s alkoholem

Kratom a řízení

Kratom momentálně není na seznamu zakázaných návykových látek. Na druhou stranu řidič nemá dle zákona o silničním provozu řídit vozidlo, jestliže je jeho schopnost k řízení vozidla snížena v důsledku jeho zdravotního stavu. Zde by teoreticky mohlo spadat i užití kratomu. Běžné orientační testy DrugWipe však kratom nezjišťují a ani při toxikologickém vyšetření není zjišťování přítomnosti kratomu běžnou praxí.

 

Zdroje:

Hassan, Z., Muzaimi, M., Navaratnam, V., Yusoff, N., Suhaimi, F., & Vadivelu, R. et al. (2013). From Kratom to mitragynine and its derivatives: Physiological and behavioural effects related to use, abuse, and addiction. Neuroscience & Biobehavioral Reviews37(2), 138-151. doi: 10.1016/j.neubiorev.2012.11.012

https://psychonautwiki.org/wiki/Kratom

https://www.drugsand.me/en/drugs/kratom/

https://www.policie.cz/clanek/drugs-forensics-bulletin-narodni-protidrogove-centraly.aspx (časopis z roku 2017/04)

 

Aktualizováno: říjen, 2021

 

Aktuality

30.01.2023
Nikotinové sáčky - Webinář pracovníků Centra prevence v Brně

Zajímavý webinář zaměřený na nikotinové sáčky, jejichž užívání nabírá na popularitě hlavně mezi m...

Více ...
15.01.2023
Syntetické kationty v MDMA

V rámci hudebního festivalu Imagination, který proběhl v listopadu 2022 byla ve třech jednotlivýc...

Více ...
11.12.2022
Možnosti podpory v drogové závislosti

Kde najít podporu ve snaze dostat se z drogové závislosti? Někdy může být těžké se v tom vyznat,...

Více ...
18.11.2022
Výroční zpráva mezinárodního vývoje v oblasti harm reduction 2020 - 2022

Víte, že v období let 2020 a 2022 došlo po více než šesti letech k významnému nárůstu počtu zemí,...

Více ...
24.10.2022
CBD a kratom

V poslední době se užívání kratomu a CBD těší velké oblibě. Obě látky jsou v České repu...

Více ...
Všechny aktuality