Extc.cz - Drogová internetová poradna
INTERNETOVÁ PORADNA

Alkohol

Co je to alkohol

Alkohol, chemicky také ethylalkohol či etanol, je bezbarvá látka, která vzniká kvašením cukrů. Je to legální droga, jejíž užívání je v ČR povoleno od 18 let.

Účinky alkoholu 

Alkohol je psychoaktivní látka. Její účinky záleží nejen na dávce, ale také na fyzických dispozicích uživatele (tolerance, hmotnost, metabolismus) a jeho aktuálním stavu.

V malé dávce působí alkohol stimulačně. Může se dostavovat zlepšení nálady, euforie, pocit sebevědomí a uvolnění.

Ve vyšších dávkách působí tlumivě. Zhoršuje se koordinace pohybů, dochází ke ztrátě zábran, snižuje se vnímavost a utlumují se rozumové schopnosti. Může se dostavit nevolnost, zvracení, deprese, agresivita. Při těžší otravě vede až k bezvědomí.

Zdravotní rizika alkoholu

Alkohol v mozku působí na mnoho druhů receptorů, proto je zde vysoké riziko rozvoje závislosti. Velký závislostní potenciál způsobuje však i jeho snadná dostupnost a společenská tolerance. Užívání alkoholu působí komplexně na veškeré naše systémy:

- Oslabuje imunitu, narušuje REM-fázi spánku a spánek tak fakticky znehodnocuje.

- Stres mírní pouze zdánlivě, protože zvýšení tepové frekvence a zatížení jater a mozku stres ve skutečnosti zvyšuje. 

- Zvyšuje tlak, způsobuje poruchy krvetvorby (anémii), poruchy srážlivosti krve, kornatění cév.

- Rozšiřuje povrchové cévy, což vede k tepelným ztrátám a při zranění může přispět k většímu krvácení.

- Poškozuje játra, to může vést až k rozvoji jaterní cirhózy.

- Poškozuje trávicí trakt (poruchy trávení, průjmy, záněty žaludku).

- Může dojít k poškození slinivky, a tak vzniku cukrovky.

- Chronické užívání může vést k rozvoji nádorového bujení.

- Snižuje testosteron a může vést k poruchám erekce.

- Při otravě alkoholem dochází ke ztrátě vědomí, hrozí udušení zvratky nebo může dojít k útlumu dechu, tudíž smrti.

- Jako sekundární riziko se často objevují vážné úrazy z důvodu riskantního chování, agresivity a snížené sebekritičnosti. 

- Dlouhodobé užívání může vést k rozvoji úzkostně depresivním stavům, psychóze (bludy, halucinace) či demenci.

- Jen u alkoholu může být odvykací stav až život ohrožující (tzv. delirium tremens).

Snížení rizik při konzumaci alkoholu

 • Nekombinujte více druhů alkoholu.

 • Prokládejte alkohol nealkoholickými nápoji.

 • Nepijte alkohol na lačno.

 • Pijte kvalitní, řádně označený alkohol (pozor na produkty z domácí výroby).

 • Nekombinujte alkohol s léky.

 • Nekombinujte alkohol s dalšími psychoaktivními látkami.

 • Nepijte alkohol při akutním či chronickém onemocnění.

 • Nepijte alkohol před náročným dnem.

 • Nepijte alkohol s cílem zbavit se negativních emocí.

 • Nepijte o samotě.

 • Zajistěte si předem bezpečnou cestu domů.

 • Mezi konzumacemi alkoholu se snažte vkládat i dny či období bez pití.

Po užívání alkoholu a jeho odbourání z těla mohou přijít intenzivní nepříjemné stavy (tzv. kocoviny) zahrnující například nevolnost, zvracení, bolest hlavy, malátnost, vyčerpání. K rychlejšímu zotavení pomůže se následně co nejvíce vyspat a ještě před usnutím doplnit větší množství tekutin (ideálně minerálkou či vodou s vitamíny). Následující den může pomoct například procházka či pobyt na čerstvém vzduchu a doplnění cukrů.

Testování na alkohol

Vzhledem k tomu, že alkohol ovlivňuje pozornost a reakční dobu, je u nás zakázáno pod jeho vlivem řídit motorová vozidla, obsluhovat stroje či celkově vstupovat na pracoviště a to s nulovou tolerancí. V určitých situacích se tak můžeme setkat s testováním na alkohol. Nejčastěji se používají testy dechové případně testy z moči, které dokáží odhalit užití alkoholu i několik dní nazpět v době, kdy by dechový test již vyšel negativní. Takovéto testy se však používají spíše výjimečně a jen tam, kde je potřeba odhalit užití alkoholu zpětně a nestačí pouze aktuální stav. 

Při silniční kontrole či v zaměstnání se tedy nejčastěji setkáme s dechovými testy měřícími aktuální stav. To, jak dlouho bude alkohol ve vašem dechu měřitelný, záleží na mnoha faktorech: množství požitého alkoholu a jeho síla, rychlost metabolismu, tělesná konstituce, fyziologické pohlaví, spánek. Negativně může dobu odbourávání alkoholu z těla ovlivnit celá řada onemocnění či užívané léky. 

Pokud chcete mít po konzumaci alkoholu jistotu, že již nejste pod vlivem a můžete například usednout za volant, je možné si alkotester pořídit a pro jistotu se otestovat. Existuje také celá řada aplikací či alko kalkulaček, které vám mohou pomoci odhadnout dobu potřebnou pro odbourání zkonzumovaného alkoholu, vždy se však jedná pouze o orientační údaj a nelze se na něj spoléhat. Nicméně po propité noci mohou další den rizika úrazu či nehody vyplývat nejen ze zbytkového alkoholu, ale také z únavy a nevyspání. 

Pokud dojde k situaci, že je zaměstnanec v pracovní době vyzván, aby se podrobil testu na alkohol, je podle zákoníku práce povinen se testu podrobit. Zaměstnanec přistižený pod vlivem alkoholu se pak dopouští porušení pracovních povinností a zaměstnavatel pak obvykle celou situaci prošetří a vyvodí z ní patřičné důsledky. Záleží však na okolnostech celé situace, nejedná se vždy automaticky o závažné porušení povinností, které by zakládalo zaměstnavateli právo dát zaměstnanci okamžitou výpověď. Zaměstnavatel může sáhnout například po finančním potrestání atd. 

Přítomnost alkoholu v dechu je pravidelnou součástí silničních kontrol prováděných policií. V případě pozitivního výsledku je řidiči znemožněno pokračovat v jízdě, vozidlo musí odstavit a je poučen o dalším postupu. Pokud řidič s výsledkem dechové orientační zkoušky nesouhlasí, může požadovat vyšetření z krve v toxikologické laboratoři, kam jej police doprovodí. Při pozitivním výsledku (ať už na místě nebo z laboratoře) pak záleží na konkrétní naměřené hodnotě, která určí další postup. Při hodnotě menší než 1 promile bude řidič obviněn z přestupku, který se řeší v rámci správního řízení, zde hrozí zákaz činnosti na 6 - 18 měsíců a pokuta 7 000 až 25 000 korun. U hodnoty od 1 promile a více se již jedná o trestný čin řešený u soudu, hrozí trest zákaz činnosti 1-10 let a peněžní pokuta 25 000 až 50 000 korun.  Podrobněji se tématem silničních kontrol zabýváme v našem článku Silniční kontrola a řízení pod vlivemČlánek pouze obecně shrnuje dostupné informace, konkrétní případy se mohou lišit. Vždy doporučujeme jejich individuální konzultaci.

Aktualizováno únor 2024.

Aktuality

01.01.2024
Sleduj nás na FB či IG!

Veškeré další zajímavosti a aktuality týkající se nás nebo světa kolem psychoaktivních látek...

Více ...
11.06.2023
Konec zahřívanému tabáku s příchutí

Prezident Petr Pavel tento týden podepsal novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která mimo ji...

Více ...
02.06.2023
Chemsex – proč je to takový trend?

Jaké jsou dopady chemsexu na život? Hrozí rozvinutí závislosti? Již tuto sobotu 3.6.2023 můžete p...

Více ...
19.04.2023
Přednášky zdarma

Přijďte se dozvědět informace od zkušených odborníků na rozličná témata. Přednášku můžete navštív...

Více ...
22.03.2023
Jakými způsoby se dá užívat?

Chcete se dozvědět víc o způsobech užívání návykových látek? Nebo jak užívat s co nejmenšími rizi...

Více ...
Všechny aktuality