Extc.cz - Drogová internetová poradna
INTERNETOVÁ PORADNA

Marihuana

Marihuana je užívána, pro své účinky na psychiku a zároveň z důvodu léčivého působení na specifické lékařské diagnózy. Psychoaktivní (a léčebný) efekt způsobuje obsah farmakologicky účinných látek, především pak delta-9-tetrahydrokanabinolu (THC), kanabidiolu (CBD), kanabichromenu (CBC), kanabinolu (CBN) a dalších. Konopí obsahuje ještě dalších přibližně padesát kanabinoidů, jejichž účinky jsou předmětem intenzivního výzkumu. Nejbližším příbuzným konopí je chmel (Humulus lupulus) patřící také do řádu Cannabaceae (konopné).

Vyskytují se dvě základní formy: marihuana a hašiš. Marihuana představuje název pro sušené květenství samičí rostliny konopí. V současné době již příliš neplatí, že se psychoaktivní síla marihuany domácí produkce pohybuje v mezích 2 - 8 % obsahu THC (tetrahydrocannabinol/účinná látka v konopí), na evropské "scéně" začínají převažovat přešlechtěné vysoce potentní odrůdy dosahující enormně vysokého obsahu THC (a nízkého obsahu CBD), někdy až okolo hranice 20 % (u tzv. indoor marihuany neboli skunku jsou takové hodnoty v podstatě standardní, samozřejmě v závislosti na typu a charakteru konopí). Více na dané téma (a zvýšených rizik pro duševní zdraví kuřáků) najdete v TOMTO článku od MUDr. Tomáše Páleníčka.

Hašiš je konopná pryskyřice, barvy tmavě zelené, spíše přecházející do tmavě hnědé či černé (záleží na čistotě). Rozdíl oproti marihuaně bývá v obsahu THC, ten zároveň určuje základní rozdíl v síle účinku obou forem i potencionálních rizik spojených s užíváním. Nové technologie pěstování marihuany (hydroponie a pěstování pod umělým osvětlení) však tento rozdíl zmenšují až téměř vylučují.

Konopné psychoaktivní látky jsou užívány především kouřením. V menším měřítku se marihuana objevuje také jako součást pokrmů či nápojů nejrůznějšího druhu. Omezení z hlediska úpravy představuje rozpustnost THC v oleji a tucích a naopak velmi malá rozpustnost ve vodě. Velmi obecně lze říci, že se množství požité marihuany pohybuje od desetin gramu až po několik gramů sušiny (v závislosti na „kvalitě", tj. obsahu aktivních látek a zkušenostech uživatele).

Účinky marihuany

Účinek při vykouření nastupuje obvykle během několika desítek sekund až minut (dle obsahu THC) a trvá cca do 3 hodin. V případě jídla či nápoje z konopných drog nastupuje účinek pomaleji a později a trvá výrazněji déle (6 i více hodin).

I přes potenciálně velmi odlišné působení marihuany na psychiku každého experimentátora/uživatele je možné působení cannabinoidů rozdělit do několika fází. V prvních okamžicích může nastat sevřený, úzkostný stav. Druhá fáze bývá prožívána jako euforická, nastupuje blažený, spokojený stav často spojený s bezdůvodným smíchem (především v začátcích experimentování). Může nastat i zcela opačná situace, tedy prohloubení úzkosti z první fáze intoxikace. Po odeznění účinků se může objevit únava, ospalost, otupělost, případně zmatenost. Pro všechny fáze bývá typické mírné narušení kontaktu s realitou. Mění se nálada, vnímání času, zostřují se smyslové vjemy, dochází k poruše krátkodobé paměti, což může vést k více či méně atypickému chování.

Z hlediska možnosti vzniku psychické závislosti je možné zobecnit, že marihuana představuje nízké riziko (v poslední době je ovšem vedena diskuse, která tento předpoklad mírně narušuje - v souvislosti s THC vysokopotentními odrůdami). Somatická závislost není potvrzena, nepotvrdil se ani vzestup tolerance. Další souhrné informace můžete najít ZDE (kniha Marihuana, adiktologické kompendium od Doc. Miovského).

Zdravotní rizika marihuany

Spíše výjimečně se mohou objevit depresivní či agresivní nálady, stejně tak jako panické a úzkostné stavy (tzv. „bad trip"), většinou u osob THC sensitivních. Celkový stav se může blížit mírně meditativnímu ponoření do vlastních pocitů, nálad, myšlenek a fantazií, svádí k zabývání se jimi a k někdy extrémnímu hloubání, které současně nemusí být příliš konstruktivní. Ne zcela ojediněle se může účinek konopí projevit nevolností až zvracením.

Někdy dochází k plynulému přechodu od „žádoucích" účinků k nežádoucím. Patrné je výrazné překrvení spojivek (tzv. „králičí oči"). Při předávkování (možné i při prvním užití) je typické bušení srdce, problémy krevního oběhu, více či méně výraznější zkreslení reality (bludy, iluze, výjimečně halucinace), návaly strachu a úzkosti, častá je nevolnost.

Při velmi častém, nadměrném dlouhodobém užívání konopných drog se dostavují jemné poruchy některých poznávacích funkcí mozku - jedná se zejména o zhoršení krátkodobé paměti a schopnosti soustředění. Poruchy poznávacích funkcí se vyskytují jen po dobu účinku THC. Je třeba zdůraznit, že popsané účinky konopných látek patří mezi nejčastější, jejich výčet není ale úplný. Nelze totiž nikdy s jistotou říci, jak bude intoxikace probíhat. Kromě samotného vlivu látky (a nejistoty co do její koncentrace) se na průběhu a charakteru stavů podílí celkové „nastavení" jedince (tzv. setting), očekávání, prostředí (set), únava, individuálně odlišná citlivost a mnoho dalších faktorů, z nichž každý může stavy během intoxikace zásadněji změnit.

Jak již jsme uvedli, konopné látky nevyvolávají fyzickou závislost. Psychická závislost se dostavuje asi u 8 - 10 % dlouhodobých uživatelů. Standardně nebývá popisován ani vzestup tolerance (pro dosažení stejného účinku není třeba vyšší dávky THC než předtím), ani odvykací příznaky při užívání marihuany či hašiše.

Velmi ojediněle bývá popisován odvykací stav projevující se svalovým třesem, podrážděností, nervozitou, úzkostí, depresivní rozladou a bolestmi hlavy.

Kombinace marihuany/hašiše s jinými psychoaktivními látkami

  • marihuana/hašiš + alkohol - konopné substance zesilují účinky alkoholu (riziko výrazné nevolnosti). Alkohol také překrývá účinky marihuany
  • marihuana/hašiš + tabák - tato běžná kombinace znamená mnohem větší zátěž pro horní cesty dýchací
  • marihuana/hašiš + pervitin - způsobuje velkou zátěž pro srdce. Mimo to může tato kombinace vyvolávat úzkostné stavy až po stavy paniky
  • marihuana/hašiš + kokain - konopné drogy zesilují účinky kokainu, zátěž pro srdce
  • marihuana/hašiš + psylocybin (lysohlávky) - tyto dvě látky vzájemně zesilují své účinky. Mohou se dostavit psychotické stavy doprovázené pocity úzkosti a strachu
  • marihuana/hašiš + MDMA (extáze) - způsobuje velkou zátěž pro srdce, zároveň může vyvolávat úzkostné stavy až po stav paniky

Co potřebujete vědět pokud se rozhodnete experimentovat s marihuanou (principy harm reduction)

Pokud máte problémy se srdcem nebo obtíže krevního oběhu, neužívejte marihuanu nebo hašiš, může u vás dojít k různým srdečním komplikacím. Pokud jste v psychiatrické péči, nebo se u vašich příbuzných vyskytuje duševní onemocnění, nebo jste psychicky nestabilní, důsledně se vyhýbejte konopným látkám (obzvláště THC potentním). Účinek THC by u vás mohl spustit doposud skryté duševní onemocnění (může k tomu dojít i při jednorázové první zkušenosti), dané riziko patří pravděpodobně k nejvýraznějším - neexistuje totiž způsob, jak je předvídat.

U některých osob může dojít k rozvoji hlubokých depresí či stavů úzkosti a napětí. Ty mohou přejít až do panického strachu, kdy hrozí nebezpečí sebepoškození či naopak agrese k okolí. Velmi výjimečně může u některých osob (či při velmi vysoké dávce THC při dlouhodobém užívání) dojít k větším či menším stavům zmatenosti - ty za určitých okolností mohou přejít až do psychotické roviny (projevit se stavem zmatenosti, dezorientace, poruch myšlení, emocí apod.). Většina uvedených stavů postupně ustupuje s odeznívajícím účinkem THC. Pokud u vás tyto stavy přetrvávají i po odeznění účinků marihuany či hašiše, i přesto, že se dostatečně vyspíte a najíte, neotálejte s návštěvou u lékaře (nejlépe psychiatra).

Nikdy nekuřte/nepijte/nejezte marihuanu či hašiš pokud nemáte dobrou náladu, jste podrážděný nebo máte z užití THC strach (při „špatném naladění"). Např. při déle trvající depresi, z rozchodu s partnerem nebo při braní na místě, kde to pro vás není příjemné a/nebo s lidmi, kteří jsou vám nepříjemní a neznámí může dojít k rozvoji úzkostí a paranoidního stavu (např. s pocity, že jste ostatními lidmi sledován, že se na vás všichni stále dívají, pozorují vás a mluví o vás..). Může vás přepadnout i nekontrolovatelný strach.

Pokud se předávkujete THC a dojde k nevolnosti, je doporučováno popíjet teplé nealkoholické nápoje s vysokým obsahem vitamínu C, být v klidném prostředí, pokud možno na čerstvém vzduchu a také mít u sebe někoho blízkého, komu důvěřujete a kdo je schopen se o vás postarat. Případadně lze také zchladit hlavu, krk a podpaží.

Je rozumnější, s ohledem na rakovinotvorné látky, které se do těla dostávají vdechováním kouře, konzumovat marihuanu přes tzv. vaporizér. Při kouření marihuany nebo hašiše pomocí malých dýmek („šlukovek") či ve formě jointů je množství rakovinotvorných látek výrazně vyšší než při kouření cigaret, protože je marihuanový kouř déle vdechován a déle držen v plicích (šlukován) než kouř cigaretový, a jednoduché filtry v jointech jsou většinou vytvořeny ze srolovaných kousků silnějšího papíru a neodfiltrovávají tak žádné škodliviny, jako klasické cigaretové filtry. Používejte proto speciální uhlíkové filtry, které snižují nejen vdechování rakovinotvorných látek, ale i pravděpodobnost výskytu astmatu, chronické bronchitidy, kašle, bolestí v krku a zánětů nosních dutin.

Žena a marihuana/hašiš

Dosud není vědecky prokázáno, že (větší) spotřeba marihuany negativně ovlivňuje plodnost. Vyhněte se kouření či konzumace konopí v období těhotenství, marihuana/hašiš totiž negativně ovliňuje buněčnou stavbu plodu (THC stejně jako tabák totiž prochází placentou a ohrožuje zdravý vývoj dítěte). Vyhněte se konopí i během kojení. Mateřské mléko je velmi bohaté na tuky, a proto je v něm koncentrace THC ještě vyšší než v krvi. Pro vyloučení zdravotních potíží jak u vás, tak u vašeho dítěte, je vhodné během těhotenství a kojení vůbec konopné drogy v jakékoliv formě nekonzumovat.

Literatura:

Kalina, K. et al.: Drogy a drogové závislosti mezioborový přístup. Praha: NMS-Úřad vlády ČR.

Chill2real, marihuana, edukační flyer

Safer party, edukační flyer

 

Článek pouze obecně shrnuje dostupné informace, konkrétní případy se mohou lišit. Vždy doporučujeme jejich individuální konzultaci.

Aktuality

02.06.2023
Chemsex – proč je to takový trend?

Jaké jsou dopady chemsexu na život? Hrozí rozvinutí závislosti? Již tuto sobotu 3.6.2023 můžete p...

Více ...
19.04.2023
Přednášky zdarma

Přijďte se dozvědět informace od zkušených odborníků na rozličná témata. Přednášku můžete navštív...

Více ...
22.03.2023
Jakými způsoby se dá užívat?

Chcete se dozvědět víc o způsobech užívání návykových látek? Nebo jak užívat s co nejmenšími rizi...

Více ...
11.03.2023
"Brain we are" - Kratom, psychdelika, psychonautství a harm reduction

Zajímáte se o psychedelika, harm reduction? Nebo byste se chtěli dozvědět něco více o kratomu, je...

Více ...
30.01.2023
Nikotinové sáčky - Webinář pracovníků Centra prevence v Brně

Zajímavý webinář zaměřený na nikotinové sáčky, jejichž užívání nabírá na popularitě hlavně mezi m...

Více ...
Všechny aktuality