Extc.cz - Drogová internetová poradna
INTERNETOVÁ PORADNA

Těhotenství a drogy

Situace, kdy se dozvíte, že jste těhotná, může vyvolat spoustu otázek a emocí. Už nejde jen o vás samotnou, ale musíte brát v potaz také plod, který ve vás roste. Pokud užíváte návykové látky, nastává chvíle, kdy je důležité zohlednit dopady nejen na vás, ale i vaše miminko. Od samotného začátku těhotenství je velmi důležité být v kontaktu s gynekologem a ostatními odborníky, kteří jsou v tomto článku zmíněni. Nebojte se říct si o pomoc, pokud cítíte, že ji potřebujete. 

Vlivy jednotlivých látek na plod/matku

Užívání drog v těhotenství může přinášet řadu zdravotních potíží jak pro plod, tak i matku. Navíc má v tomto období tělo zvýšené nároky na přísun živin a může být těžké jim dostát při současném užívání drog. Většina drog se k dítěti dostane skrze placentu a později pak z mateřského mléka při kojení. Vyskytuje se riziko úmrtí plodu, vzniku vrozených vývojových vad, nedostatečného růstu, poškození mozku, předčasného porodu, narození mrtvého dítěte aj. Navíc jsou někdy děti po porodu ohroženy vznikem abstinenčních příznaků, které vyžadují léčbu, a také častějším výskytem onemocnění v novorozeneckém věku. 

Citlivost k drogám se v průběhu těhotenství mění. Díky velkým tělesným změnám, ke kterým v těhotenství dochází, se může změnit reakce těla na obvykle užívanou dávku. K některým látkám citlivost vzrůstá (např. kokain) a k jiným klesá (např. metadon). V těhotenství je také ovlivněn metabolismus některých drog (např. kokain, heroin, alkohol, barbituráty, marihuana). V následujícím výčtu jsou shrnuta rizika užívání jednotlivých látek na vývoj a zdraví dítěte, popřípadě matky.

Tabák

Kouření tabáku během těhotenství sice nezpůsobuje vrozené vady, ale plod má snížený přísun kyslíku a děti se rodí zpravidla s menší porodní váhou. Hrozí riziko spontánního potratu, předčasného porodu či opožděného vývoje plodu. Pokud se těhotné podaří přestat kouřit i v pozdější fázi těhotenství, je stále patrný kladný efekt na růst plodu. U dětí, které po narození bývají vystavené pasivnímu kouření se prokazatelně více vyskytují infekce dýchacích cest.

Alkohol

Pití alkoholu ve větší míře způsobuje trvalé mentální poškození a vrozené fyzické vady dítěte (tzv. FAS - Fetální alkoholový syndrom). Jeho přílišná konzumace může vést také k předčasnému porodu. Výzkumy však ukázaly, že i malé dávky alkoholu konzumované během těhotenství mohou vážně poškodit plod.  Obsah alkoholu v krvi těhotné ženy je totiž stejný, jako v krvi dítěte, avšak dětská játra nejsou schopna ho odbourávat stejně rychle jako játra matky. Koncentrace alkoholu je tak dokonce během druhé až třetí hodiny po konzumaci u dítěte vyšší než u matky. Neexistuje proto žádné množství alkoholu, které lze považovat za bezpečné.

THC

Z výzkumů nevyplývá jednoznačně negativní vliv THC na vývoj plodu, ale v případě kouření se mohou objevovat obdobná rizika jako při kouření tabáku. Obecně však může užívání THC vést k předčasnému porodu či nižší porodní váze. Je třeba vzít též v potaz, že rostliny mohou obsahovat jiné škodlivé látky jako jsou pesticidy, plísně a bakterie, které mohou nenarozenému dítěti škodit.

Opiáty

Nebyly zjištěny žádné vrozené vady, které by způsobovalo užívání opiátů během těhotenství. Často se však vzhledem k životnímu stylu uživatelek objevuje nižší porodní váha, předčasný porod a zpomalený vývoj plodu. Hlavním negativním projevem, který způsobuje užívání opiátů matkami, je Novorozenecký abstinenční syndrom (NAS). Ten nemá vždy přímý vztah k množství opiátů, které matka užívá. NAS obvykle nastupuje během 48 hodin po porodu (v malém procentu případů se může opozdit o 7-14 dnů), trvat může až dva měsíce.

Sedativa

Velké dávky barbiturátů (např. Luminal, Thiopental, Citopan) v těhotenství mohou mít za následek deformace obličeje, malformace prstů, retardace, zpomalený vývoj novorozence a dlouhodobé, pravidelné užívání vede k NAS. 

U užívání benzodiazepinů (např. Neurol, Xanax, Diazepam, Lexaurin, Rivotril) se sice běžně u dětí nevyskytují vrozené vývojové vady, ale během porodu se mohou objevit potíže s dýcháním. Při denním užívání hrozí NAS.

Stimulační látky

Stimulační látky (např. kokain, pervitin, MDMA) zvyšují krevní tlak a působí nepravidelný srdeční rytmus. Jejich užívání ve vyšším stádiu těhotenství může matce přivodit srdeční záchvat. Dítě se může narodit předčasně či s nízkou porodní váhou, může být náchylné k vážným zdravotním komplikacím, zažívacím problémům, infekcím apod. Specifické působení stimulantů se projevuje schopností drogy zužovat cévy a tím omezit proud krve od matky k plodu a zpět, což může mít za následek vznik spontánního potratu.

Halucinogeny

Vliv užívání halucinogenů na plod není dostatečně vyzkoumán, jelikož je často spojeno s užíváním i jiných návykových látek. Abstinenční příznaky se u halucinogenů neobjevují, novorozeně však může být neklidné či plačtivé.

Jak snížit rizika

V první řadě je potřeba začít přemýšlet nad tím, že už nejde jen o vás. Svým každodenním jednáním přímo ovlivňujete vývoj plodu. Ať už užíváte drogy či nikoli, je zcela zásadní být v kontaktu s gynekologem. Je jen na vás, zda se o užívání drog svému gynekologovi rozhodnete říct. Pokud v něj ovšem máte důvěru, je na místě, aby měl všechny informace a mohl tomu přizpůsobit péči nebo případná další vyšetření. Pro přehled, co Vás ve kterém měsíci těhotenství čeká, můžete využít tento těhotenský kalendář

Zjištění, že je žena v jiném stavu, pravděpodobně otevře i otázku, jak naložit s užíváním návykových látek. Ideální variantou by byla samozřejmě abstinence. Je však potřeba brát v potaz, že zejména u dlouhodobého a pravidelného užívání některých látek může náhlým vysazením dojít k poškození až úmrtí plodu. Případné úplné přerušení dlouhodobého užívání může být rizikové zejména v prvním a třetím trimestru. V prvním trimestru může náhlá abstinence vyvolat potrat plodu, kdežto ve třetím trimestru předčasný porod. Proto je dobré podstupovat detoxifikaci či jiné náhlé změny v užívání až po konzultaci s adiktologem. Nemusíte ho vyhledat jen se záměrem abstinence, ale i k průběžné konzultaci svého užívání během těhotenství. 

V případě užívání opiátů může být vhodnou variantou nástup na substituční léčbu. Výhodou je, že jste v kontaktu s doktorem, který Vám může pomoci zvolit přiměřenou dávku legálního opiátu, který má narozdíl od látek z černého trhu jednotnou kvalitu a neobsahuje nebezpečné příměsi. Díky pravidelné každodenní aplikaci dochází ke stabilizaci hladiny látky v krvi a tím pádem se snižují rizika pro plod. Dalším benefitem je vyhnutí se injekční aplikaci, která s sebou nese spoustu rizik. 

Pokud se abstinence z nějakého důvodu nedaří, je potřeba myslet na základní zásady, kterých se během těhotenství držet:

  • Užívání návykových látek omezit - ne skokově, vše postupně, po poradě s odborníkem,

  • nekombinovat drogy mezi sebou,

  • dbát na zásady zdravé životosprávy, neopomíjet své potřeby - dostatek spánku, živin, vitamínů a minerálů, příjem tekutin apod.,

  • volit jiný způsob aplikace než intravenózní - pokud je i.v. aplikace nutná, dodržovat všechny zásady správné a bezpečnější aplikace,

  • dodržovat zásady bezpečného sexu, dodržovat hygienu.

V průběhu celého těhotenství se nebojte říct si o pomoc. Služby zaměřující se na matky mohou nabízet pomoc se zajištěním péče v těhotenství, materiální pomoc, právní poradenství, psychickou podporu, zprostředkování zdravotní péče, pomoc při jednání s úřady apod. V Praze se může jednat o Centrum pro rodinu, v Brně o Poradenské centrum. Zeptejte se místních poradenských center, které Vás budou moci nasměrovat dále.

V porodnici

Při příchodu do porodnice je dobré mít vyřešené vše, co přijde po porodu. Kde budete bydlet, z čeho budete žít, jak se budete stavět ke kojení a užívání, jak se bude dítě jmenovat apod. Nechat většinu těchto věcí na dobu po porodu může být složitější.

Sami lékaři většinou při porodu nezjistí užívání psychoaktivních látek, testy na drogy se provádí pouze při podezření. Je dobré vědět, že pokud je tento fakt zapsán v lékařské zprávě, je dán podnět k prošetření sociálními pracovníky. To však automaticky nemusí znamenat potíže, jelikož pro Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) je důležitější to, zda je o dítě dobře postaráno a je ve vhodném prostředí pro péči, než samotný fakt, že žena užívá drogy. 

Pro personál porodnice je však důležité vědět, že žena dlouhodobě užívá nějakou psychoaktivní látku, případně pokud může být ještě pod jejím vlivem. Přímo to totiž ovlivňuje porod (podávání léků, reakce na anestetika apod.) a je vhodné pečlivě sledovat průběh. Zároveň je tato informace důležitá pro následnou péči o novorozence, zejména pokud u něj hrozí abstinenční příznaky. Je to tak důležité pro vaše bezpečí, i pro bezpečí vašeho dítěte. 

Kojení 

Obecně lze říci, že dlouhodobé užívání návykových látek a kojení ve většině případů není vhodné. Většina látek se totiž vylučuje do mléka, které následně může poškodit zdraví kojence. Mimo to některé látky mohou snižovat produkci mateřského mléka. 

Alkohol, jakožto nejvíce rozšířenou drogu v ČR, je také třeba vnímat jako riziko při kojení. U každého je velmi individuální určit dobu po požití alkoholu, kdy je bezpečné s kojením pokračovat. Pokud jde o jednorázové užití (v množství sklenka vína či piva), přibližná doporučená doba kojení může být nejdříve po 2 hodinách. 

Tabákové výrobky ovlivňují tvorbu mléka a také mění jeho chuť. Pokud se kouření nedokážete vzdát, zkuste jej alespoň co nejvíce omezit. Kuřte těsně po kojení, nejpozději 2,5 hodiny před kojením následujícím. 

V případě látek jako je pervitin a heroin, se kojení výrazně nedoporučuje. Na kojení při metadonové substituci a kouření THC se názory liší. Pokud nastane situace, kdy plánujete jednorázové užití látky, je dobré se na to předem připravit. Jednou z možností může být plánované odstříknutí mléka. Po samotném užití byste se měla vyhnout kojení po dobu minimálně 48 hodin. I zde platí, že pro zdraví vaše i vašeho čerstvě narozeného miminka je dobré kojení konzultovat s gynekologem či adiktologem.

Pokud chcete mít jistotu, že své dítě kojením negativně neovlivníte, můžete rovnou přejít na umělou stravu. Negativní dopad na kojence nespočívá pouze v samotném působení látky. Její užívání působí i na vaši náladu a kondici, kterou přes proces kojení přenášíte na miminko.


Přes všechny těžkosti, které může těhotenství přinášet, je důležité myslet na to hlavní - donosit zdravé miminko. Pokuste se dodržovat doporučené rady a obrátit se na odborníky, kteří tu právě pro tyto případy jsou. 

 


Důležité odkazy:

http://www.mamaadrogy.cz/

http://new.edekontaminace.cz/tehotensky-kalendar-2/

http://new.edekontaminace.cz/letak-pro-tehotne-a-matky/ 

Zaostřeno na drogy 4/2007. Návykové látky v těhotenství: Specifika péče o uživatelky drog a jejich novorozence.

 

Článek pouze obecně shrnuje dostupné informace, konkrétní případy se mohou lišit. Vždy doporučujeme jejich individuální konzultaci.

Aktualizováno květen 2023.


 

Aktuality

01.01.2024
Sleduj nás na FB či IG!

Veškeré další zajímavosti a aktuality týkající se nás nebo světa kolem psychoaktivních látek...

Více ...
11.06.2023
Konec zahřívanému tabáku s příchutí

Prezident Petr Pavel tento týden podepsal novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která mimo ji...

Více ...
02.06.2023
Chemsex – proč je to takový trend?

Jaké jsou dopady chemsexu na život? Hrozí rozvinutí závislosti? Již tuto sobotu 3.6.2023 můžete p...

Více ...
19.04.2023
Přednášky zdarma

Přijďte se dozvědět informace od zkušených odborníků na rozličná témata. Přednášku můžete navštív...

Více ...
22.03.2023
Jakými způsoby se dá užívat?

Chcete se dozvědět víc o způsobech užívání návykových látek? Nebo jak užívat s co nejmenšími rizi...

Více ...
Všechny aktuality