Extc.cz - Drogová internetová poradna
INTERNETOVÁ PORADNA

Bezpečnější užití

Zásady snížení rizik v případě užití syntetických psychoaktivních látek

V případě rozhodnutí užít psychoaktivní látku je vhodné řídit se alespoň základními pravidly, která mohou snížit riziko psychických či fyzických následků:

1. Informovat se

Před samotným užitím látky je dobré si zjistit co nejvíce o jejích účincích, rizicích, vhodném dávkování či délce působení. Zároveň v případě, že není z důvěryhodného zdroje doporučujeme si ideálně nechat obsah substance otestovat.

2. Najíst se, doplňovat tekutiny a minerály

Není vhodné užívat psychoaktivní látky na lačno. Na druhou stranu je také dobré to s jídlem před i během intoxikace úplně nepřehnat. Přeplněný žaludek může ovlivnit nástup účinku látky, což by mohlo svádět k navyšování dávky, a zároveň může později přijít o to větší nevolnost. Je velmi důležité průběžné doplňování tekutin v podobě nealkoholických nápojů, ale vyhněte se přehnanému zavodňování. 

3. Nepřetěžovat se

Největším akutním rizikem po užití syntetických (uměle vyrobených) psychoaktivních látek je tělesné přehřátí. Nezapomínejte sledovat svou teplotu (zda nedochází k pocení více než obvykle, zda vám není příliš horko) a dopřát si trochu odpočinku. Užití jakékoliv psychoaktivní látky je zátěží pro organismus a není tedy dobré se přetěžovat.

4. Nebýt sám

Bude-li někomu špatně, mohou mu přátelé poskytnout pomoc nebo zajistit zdravotnickou péči. Ideálním případem je mít v blízkosti někoho střízlivého.

5. Nekombinovat psychoaktivní látky mezi sebou

Mixování dvou či více psychoaktivních látek mezi sebou (ať už se jedná o alkohol, legální či nelegální látky) může způsobit nepředpokládané a často negativní účinky. Každá psychoaktivní látka má jiné složení či příměsi, o kterých ani nemusíme vědět a jejich kombinace může být někdy životu nebezpečná. Vzájemná interakce mezi jednotlivými drogami může být natolik různorodá a představovat tak odlišnou míru rizika, že je potřeba si vždy vyhledat informace ke konkrétní kombinaci například v této tabulce. Rizikové reakce mohou nastat i po kombinaci psychoaktivní látky s léky užívanými na lékařský předpis.

6. Nezvyšovat dávku

Obecně se doporučuje užít spíše menší množství látky a to především v momentě, kdy se člověk setkává s látkou poprvé a nebo ji má z neověřeného zdroje. Někdy se též může stát, že požitá substance nezačne působit jako obvykle. To může znamenat, že obsahuje méně či neobsahuje žádnou účinnou látku, ale také to může znamenat, že obsahuje látku jinou, která účinkuje s delším odstupem a navýšení dávky by tak mohlo mít fatální následky. Proto se doporučuje neopakovat užití látky dříve než po 6 hodinách. 

7. Zajistit si vhodný set a setting

Pro užití jakékoliv psychoaktivní látky je důležité zajistit si vhodný set a setting, abyste se tím vyhnuli případnému bad tripu či jinému ohrožujícímu stavu.

8. Všímat si varovných příznaků

Pokud pozorujete na sobě nebo na svých přátelích některý z následujících příznaků, vyhledejte bez ohledu na požité psychoaktivní látky okamžitě a bez obav zdravotnickou pomoc!

  • Dezorientace nebo obluzenost: postižený není schopen říct, kde je, kdo je či jaký je den,

  • intenzivní ospalost: neodpovídá na výzvy jako „Otevři oči!!!",

  • dušnost nebo ztížené dýchání,

  • pocit neobvykle vysoké teploty i přes snahu ochladit se či během pobytu na chladném místě,

  • kolaps, zhroucení či bezvědomí.

 

Při nálezu jedince ležícího bez pohybu je žádoucí následující postup:

1) Zjistit stav vědomí.

Při komunikaci s člověkem, který užil drogu, je vhodné mluvit klidným nevzrušeným hlasem, pomalejší řečí a přátelsky. Pokud je při vědomí, je dobré zjistit, jak se právě cítí, nabídnout mu vodu, poohlédnout se po známých, projít se s ním a případně ho bezpečně doprovodit domů. V případě vážnější poruchy vědomí (projevy: dezorientace v čase, místě nebo osobě, snížená bdělost) je důležité rychle přivolat záchrannou službu.

V případě bezvědomí

2) Zkontrolovat a zajistit základní životní funkce (dýchání, tep).

3) Přivolat záchrannou službu.

4) Pokud osoba nedýchá, zahájit okamžitě kardiopulmonální resuscitaci. Pokud dýchá, uložit jedince do stabilizované polohy (rozhodně nepoužívat fyzické násilí, nesmýkat s dotyčným ani ho nepřemisťovat táhnutím za libovolnou část těla).

5) Pokusit se zjistit, zda jedinec užil drogu - zeptat se, zda dotyčného z okolí někdo zná či ho viděl nějakou drogu užít. V případě kladné odpovědi je důležité zjistit, o jakou drogu šlo, v jakém množství a jakým způsobem byla užita. Je vhodné pokusit se zajistit vzorek drogy (stačí kousek tablety, 1 ml roztoku, vzorek prášku apod.).

6) Nenechat jedince bez dozoru až do předání záchranné službě.

 

Článek pouze obecně shrnuje dostupné informace, konkrétní případy se mohou lišit. Vždy doporučujeme jejich individuální konzultaci.

Aktualizováno březen 2023.

Aktuality

01.01.2024
Sleduj nás na FB či IG!

Veškeré další zajímavosti a aktuality týkající se nás nebo světa kolem psychoaktivních látek...

Více ...
11.06.2023
Konec zahřívanému tabáku s příchutí

Prezident Petr Pavel tento týden podepsal novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která mimo ji...

Více ...
02.06.2023
Chemsex – proč je to takový trend?

Jaké jsou dopady chemsexu na život? Hrozí rozvinutí závislosti? Již tuto sobotu 3.6.2023 můžete p...

Více ...
19.04.2023
Přednášky zdarma

Přijďte se dozvědět informace od zkušených odborníků na rozličná témata. Přednášku můžete navštív...

Více ...
22.03.2023
Jakými způsoby se dá užívat?

Chcete se dozvědět víc o způsobech užívání návykových látek? Nebo jak užívat s co nejmenšími rizi...

Více ...
Všechny aktuality