Extc.cz - Drogová internetová poradna
INTERNETOVÁ PORADNA

Můj blízký bere drogy

Pokud jste si všimli, že se váš partner/partnerka, rodič, dítě nebo někdo blízký začal chovat jinak a nedokážete pro to nalézt vysvětlení, můžete si klást otázku, zda to není kvůli drogám.

Obvyklými znaky, které doprovázejí problémy s drogami jsou: časté a výrazné změny nálad; změny v energii – někdy nespavost, jindy spavost i několik dní; změny v chování, náhlá nedochvilnost, nové záliby; ztráta zájmu o dosavadní aktivity/koníčky; zvýšená potřeba financí, mizení dražších věcí; změna v oblékání či v názorech; změna vzhledu – změna váhy, změny v obličeji; změny v okruhu nejbližších přátel. Spousta z těchto znaků bývá spojena také s běžným dospíváním, u dospělých může jít také o doprovodné projevy něktěrých onemocnění.

Někdy se lidé setkají i s tím, že u svého blízkého drogy přímo naleznou. V našem článku vám chceme přinést souhrn základních informací a doporučení, jak k nastalé situaci přistupovat, pokud se vaše podezření potvrdí.

Vybrané skupiny blízkých

Drogy u dětí a dospívajících

Změny v chování nebo školním prospěchu u dětí a mladistvých často jako první zaznamenají rodiče. Někdy je také místem kde se užívání drog odhalí škola. Situace je navíc jiná u dětí a dospívajících, kteří ještě nedosáhli dospělosti. Zde je vše ještě nutno vidět v kontextu platného právního rámce v České republice. Pokud se užívání drog týká vašeho dítěte do 15 let či mladistvého do 18 let, vstupují do řešení také instituce jako je právě škola a orgán sociálně právní ochrany dětí. V našem článku zaměřeném na právní aspekty věci a testování na drogy u dětí a mladistvých jsme tuto problematiku komplexně zpracovali.

Při řešení je na prvním místě komunikace a nastavování pravidel a hranic, čemuž se věnujeme v druhé polovině článku. Můžeme však doporučit také nezůstávat na obtíže sami a vyhledat odbornou pomoc. V případě dětí a dospívajících je možné využít poradenství v rámci pedagogicko-psychologických poraden, specializovaných adiktologických center, školského poradenského pracoviště nebo nízkoprahového klubu pro děti a mládež. Záleží na zastoupení těchto služeb ve vašem regionu, pro základní poradenství je obvykle možné kontaktovat telefonicky i vzdálenější pracoviště.

Drogy v partnerství

V partnerských vztazích se může stát, že jeden z partnerů začne užívat návykové látky způsobem, který je pro druhého z dvojice ohrožující, nepříjemný či nepřijatelný. Může se jednat o nelegální návykové látky, ale také nadužívání alkoholu či léků. Krajní mez toho, co si partneři ještě tolerují je také v každém vztahu jiná. Pokud se však dozvíte, že váš partner užívá návykové látky nebo je zde podezření, jistě se nejedná o jednoduchou situaci. Mezi partnery se může také rozvinout něco, čemu se říká spoluzávislost, na toto téma jsme již dříve zpracovali samostatný článek.

Mezi partnery může být při řešení potíží s užíváním drog mnoho přitěžujících faktorů, které vše komplikují. Partneři obvykle souběžně řeší také výchovu dětí, majetkové a bytové podmínky atd. I zde je však počátečním krokem k řešení komunikace. I v tomto případě je možné a vhodné vyhledat pomoc odborníků. Je možné se obrátit na nejbližší adiktologické pracoviště, přínosem může být i konzultace v manželské a rodinné poradně. Pomoc lze hledat jak společně v páru, tak i jednotlivě v rámci individuálních konzultací.

Drogy mezi přáteli a dalšími

Všimnout si, že se náš blízký mění, a že by za tím mohly být drogy, můžeme i mezi přáteli, sourozenci, v práci atd. Zde je situace zdánlivě o něco snazší, protože zejména v situaci, kdy spolu lidé nesdílejí také bydlení a další aspekty života, může být jednodušší udržet si odstup. Podobně jako v partnerství se však i zde může rozvinout spoluzávislost.

Také zde hraje klíčovou roli komunikace. Můžeme blízkému nabídnout doprovázení při hledání odborné pomoci a podporovat jej, při náročných situacích, které může závislost a zotavení přinášet.

Jak spolu komunikovat?

Komunikace je důležitá, ať už jde o jakoukoli skupinu blízkých osob. Pokud se chystáme si s naším blízkým o našich podezřeních promluvit, je prospěšné si předem trochu utřídit informace. Pro tyto účely se můžete podívat do sekce substance na tomto webu, kde naleznete podrobnější informace o jednotlivých návykových látkách. Je třeba se také připravit na to, že rozhovor pravděpodobně nebude příliš příjemný, ani jednoduchý.

Aby se i tak stal rozhovor co nejméně zraňujícím pro obě strany a zároveň byl co nejvíce věcný a konstruktivní, doporučujeme:

  • vhodně zvolit místo a čas k rozhovoru,
  • předem si připravit vlastní stanovisko či postoj k celé věci,
  • mít ujasněny vlastní hranice, co už nejste schopní tolerovat,
  • obrnit se trpělivostí a snažit se zachovat klid,
  • nabízet pomoc spíše než dávat tvrdá ultimáta,
  • být konkrétní, mluvit o svých pocitech a potřebách, proč je to pro vás důležité,
  • snažit se neobviňovat, nevyčítat a spíše dávat prostor druhé straně,
  • připravit se na negativní emoce ze strany vašeho blízkého.

První rozhovor berte spíše jako začátek komunikace o složitém tématu. Změna pravděpodobně nepřijde rychle a jsou i případy, kdy se bohužel nedostaví ani později. Je proto dobré mít ujasněno, za jakých okolností jste například připraveni vztah s partnerem ukončit, či se od blízké osoby odstřihnout. U dětí do 18 let je také možné uvažovat o léčbě v rámci lůžkového zdravotnického zařízení na žádost rodiče.

Dalo by se říct, že téměř samostatnou kapitolou je pak téma hranic. V situaci, kdy se váš blízký potýká se závislostí, může dojít k tomu, že se jako jeho blízcí ocitnete v nepříjemných či ohrožujících situacích. Je tedy důležité přes snahu pomoci nezapomínat na sebe, na své potřeby a bezpečí. Je zcela v pořádku se vůči chování blízkého vymezit, pokud nerespektuje vzájemné dohody nebo svým chováním vaše hranice překračuje. Na co vše se připravit a jak se ochránit jsou otázky, na které lze nalézt odpovědi prostřednictvím vyhledání pomoci pro rodiny a blízké lidí se zkušeností se závislostí. Tato centra zpravidla nepomáhají pouze samotným závislým, ale také jejich nejbližším. V některých z nich můžete nalézt také podpůrné skupiny a čerpat podporu a inspiraci od lidí, kteří procházejí či si prošli podobnou situací.

Testování

Mnoho lidí, kteří své blízké podezřívají z užívání drog také napadne, zda je možné je na jejich přítomnost otestovat. Možnosti jsou v zásadě dvě: orientační screeningové testy nebo laboratorní testování. V domácím prostředí je možné využít právě orientační testy, které lze zakoupit v lékárně či online. Tyto testy se prodávají na konkrétní skupiny návykových látek a mají také určitou dobu detekce, o čemž píšeme v našem dalším článku o testování.

Pokud se rozhodujete, zda a jak blízkého testovat, je dobré si nejprve ujasnit, k čemu nám zjištěná informace bude. Zda jste připraveni čelit možným výmluvám, lžím či pokusům o podvod například se záměnou moči. Je také nutné předem se dohodnout, jaké bude mít pozitivní či negativní test následky a toto dojednání následně dodržet. Testování je také výrazný vstup do soukromí a narušuje vztah mezi testovaným a jeho partnerem/rodičem/blízkým, který je během testování ve výrazně kontrolní a mnohdy i nadřazené pozici, kterou nemusí být snadné ustát. Tyto aspekty je tedy dobré promyslet předem a do procesu testování se případně vrhnout vědomě a připraveně. I tak ale doporučujeme testování spíše jako pouze okrajovou či doplňkovou techniku.

 

Kde hledat pomoc?

- Odbornou pomoc můžete hledat v rámci nejbližších adiktologických služeb, jsou uvedeny ma Mapě pomoci.

- Přínosné mohou být také svépomocné příručky

 

 

Aktualizováno v prosinci 2022

Aktuality

30.01.2023
Nikotinové sáčky - Webinář pracovníků Centra prevence v Brně

Zajímavý webinář zaměřený na nikotinové sáčky, jejichž užívání nabírá na popularitě hlavně mezi m...

Více ...
15.01.2023
Syntetické kationty v MDMA

V rámci hudebního festivalu Imagination, který proběhl v listopadu 2022 byla ve třech jednotlivýc...

Více ...
11.12.2022
Možnosti podpory v drogové závislosti

Kde najít podporu ve snaze dostat se z drogové závislosti? Někdy může být těžké se v tom vyznat,...

Více ...
18.11.2022
Výroční zpráva mezinárodního vývoje v oblasti harm reduction 2020 - 2022

Víte, že v období let 2020 a 2022 došlo po více než šesti letech k významnému nárůstu počtu zemí,...

Více ...
24.10.2022
CBD a kratom

V poslední době se užívání kratomu a CBD těší velké oblibě. Obě látky jsou v České repu...

Více ...
Všechny aktuality