Extc.cz - Drogová internetová poradna
INTERNETOVÁ PORADNA

Můj blízký bere drogy

Pokud jste si všimli, že se váš partner/partnerka, rodič, dítě nebo někdo blízký začal chovat jinak a nedokážete pro to nalézt vysvětlení, můžete si klást otázku, zda to není kvůli drogám.

Obvyklými znaky, které doprovázejí problémy s drogami jsou: časté a výrazné změny nálad; změny v energii – někdy nespavost, jindy spavost i několik dní; změny v chování, náhlá nedochvilnost, nové záliby; ztráta zájmu o dosavadní aktivity/koníčky; zvýšená potřeba financí, mizení dražších věcí; změna v oblékání či v názorech; změna vzhledu – změna váhy, změny v obličeji; změny v okruhu nejbližších přátel. Spousta z těchto znaků bývá spojena také s běžným dospíváním, u dospělých může jít také o doprovodné projevy něktěrých onemocnění.

Někdy se lidé setkají i s tím, že u svého blízkého drogy přímo naleznou. V našem článku vám chceme přinést souhrn základních informací a doporučení, jak k nastalé situaci přistupovat, pokud se vaše podezření potvrdí.

Vybrané skupiny blízkých

Drogy u dětí a dospívajících

Změny v chování nebo školním prospěchu u dětí a mladistvých často jako první zaznamenají rodiče. Někdy je také místem kde se užívání drog odhalí škola. Situace je navíc jiná u dětí a dospívajících, kteří ještě nedosáhli dospělosti. Zde je vše ještě nutno vidět v kontextu platného právního rámce v České republice. Pokud se užívání drog týká vašeho dítěte do 15 let či mladistvého do 18 let, vstupují do řešení také instituce jako je právě škola a orgán sociálně právní ochrany dětí. V našem článku zaměřeném na právní aspekty věci a testování na drogy u dětí a mladistvých jsme tuto problematiku komplexně zpracovali.

Při řešení je na prvním místě komunikace a nastavování pravidel a hranic, čemuž se věnujeme v druhé polovině článku. Můžeme však doporučit také nezůstávat na obtíže sami a vyhledat odbornou pomoc. V případě dětí a dospívajících je možné využít poradenství v rámci pedagogicko-psychologických poraden, specializovaných adiktologických center, školského poradenského pracoviště nebo nízkoprahového klubu pro děti a mládež. Záleží na zastoupení těchto služeb ve vašem regionu, pro základní poradenství je obvykle možné kontaktovat telefonicky i vzdálenější pracoviště.

Drogy v partnerství

V partnerských vztazích se může stát, že jeden z partnerů začne užívat návykové látky způsobem, který je pro druhého z dvojice ohrožující, nepříjemný či nepřijatelný. Může se jednat o nelegální návykové látky, ale také nadužívání alkoholu či léků. Krajní mez toho, co si partneři ještě tolerují je také v každém vztahu jiná. Pokud se však dozvíte, že váš partner užívá návykové látky nebo je zde podezření, jistě se nejedná o jednoduchou situaci. Mezi partnery se může také rozvinout něco, čemu se říká spoluzávislost, na toto téma jsme již dříve zpracovali samostatný článek.

Mezi partnery může být při řešení potíží s užíváním drog mnoho přitěžujících faktorů, které vše komplikují. Partneři obvykle souběžně řeší také výchovu dětí, majetkové a bytové podmínky atd. I zde je však počátečním krokem k řešení komunikace. I v tomto případě je možné a vhodné vyhledat pomoc odborníků. Je možné se obrátit na nejbližší adiktologické pracoviště, přínosem může být i konzultace v manželské a rodinné poradně. Pomoc lze hledat jak společně v páru, tak i jednotlivě v rámci individuálních konzultací.

Drogy mezi přáteli a dalšími

Všimnout si, že se náš blízký mění, a že by za tím mohly být drogy, můžeme i mezi přáteli, sourozenci, v práci atd. Zde je situace zdánlivě o něco snazší, protože zejména v situaci, kdy spolu lidé nesdílejí také bydlení a další aspekty života, může být jednodušší udržet si odstup. Podobně jako v partnerství se však i zde může rozvinout spoluzávislost.

Také zde hraje klíčovou roli komunikace. Můžeme blízkému nabídnout doprovázení při hledání odborné pomoci a podporovat jej, při náročných situacích, které může závislost a zotavení přinášet.

Jak spolu komunikovat?

Komunikace je důležitá, ať už jde o jakoukoli skupinu blízkých osob. Pokud se chystáme si s naším blízkým o našich podezřeních promluvit, je prospěšné si předem trochu utřídit informace. Pro tyto účely se můžete podívat do sekce substance na tomto webu, kde naleznete podrobnější informace o jednotlivých návykových látkách. Je třeba se také připravit na to, že rozhovor pravděpodobně nebude příliš příjemný, ani jednoduchý.

Aby se i tak stal rozhovor co nejméně zraňujícím pro obě strany a zároveň byl co nejvíce věcný a konstruktivní, doporučujeme:

  • vhodně zvolit místo a čas k rozhovoru,
  • předem si připravit vlastní stanovisko či postoj k celé věci,
  • mít ujasněny vlastní hranice, co už nejste schopní tolerovat,
  • obrnit se trpělivostí a snažit se zachovat klid,
  • nabízet pomoc spíše než dávat tvrdá ultimáta,
  • být konkrétní, mluvit o svých pocitech a potřebách, proč je to pro vás důležité,
  • snažit se neobviňovat, nevyčítat a spíše dávat prostor druhé straně,
  • připravit se na negativní emoce ze strany vašeho blízkého.

První rozhovor berte spíše jako začátek komunikace o složitém tématu. Změna pravděpodobně nepřijde rychle a jsou i případy, kdy se bohužel nedostaví ani později. Je proto dobré mít ujasněno, za jakých okolností jste například připraveni vztah s partnerem ukončit, či se od blízké osoby odstřihnout. U dětí do 18 let je také možné uvažovat o léčbě v rámci lůžkového zdravotnického zařízení na žádost rodiče.

Dalo by se říct, že téměř samostatnou kapitolou je pak téma hranic. V situaci, kdy se váš blízký potýká se závislostí, může dojít k tomu, že se jako jeho blízcí ocitnete v nepříjemných či ohrožujících situacích. Je tedy důležité přes snahu pomoci nezapomínat na sebe, na své potřeby a bezpečí. Je zcela v pořádku se vůči chování blízkého vymezit, pokud nerespektuje vzájemné dohody nebo svým chováním vaše hranice překračuje. Na co vše se připravit a jak se ochránit jsou otázky, na které lze nalézt odpovědi prostřednictvím vyhledání pomoci pro rodiny a blízké lidí se zkušeností se závislostí. Tato centra zpravidla nepomáhají pouze samotným závislým, ale také jejich nejbližším. V některých z nich můžete nalézt také podpůrné skupiny a čerpat podporu a inspiraci od lidí, kteří procházejí či si prošli podobnou situací.

Testování

Mnoho lidí, kteří své blízké podezřívají z užívání drog také napadne, zda je možné je na jejich přítomnost otestovat. Možnosti jsou v zásadě dvě: orientační screeningové testy nebo laboratorní testování. V domácím prostředí je možné využít právě orientační testy, které lze zakoupit v lékárně či online. Tyto testy se prodávají na konkrétní skupiny návykových látek a mají také určitou dobu detekce, o čemž píšeme v našem dalším článku o testování.

Pokud se rozhodujete, zda a jak blízkého testovat, je dobré si nejprve ujasnit, k čemu nám zjištěná informace bude. Zda jste připraveni čelit možným výmluvám, lžím či pokusům o podvod například se záměnou moči. Je také nutné předem se dohodnout, jaké bude mít pozitivní či negativní test následky a toto dojednání následně dodržet. Testování je také výrazný vstup do soukromí a narušuje vztah mezi testovaným a jeho partnerem/rodičem/blízkým, který je během testování ve výrazně kontrolní a mnohdy i nadřazené pozici, kterou nemusí být snadné ustát. Tyto aspekty je tedy dobré promyslet předem a do procesu testování se případně vrhnout vědomě a připraveně. I tak ale doporučujeme testování spíše jako pouze okrajovou či doplňkovou techniku.

 

Kde hledat pomoc?

- Odbornou pomoc můžete hledat v rámci nejbližších adiktologických služeb, jsou uvedeny ma Mapě pomoci.

- Přínosné mohou být také svépomocné příručky

 

Článek pouze obecně shrnuje dostupné informace, konkrétní případy se mohou lišit. Vždy doporučujeme jejich individuální konzultaci.

Aktualizováno prosinec 2022.

Aktuality

01.01.2024
Sleduj nás na FB či IG!

Veškeré další zajímavosti a aktuality týkající se nás nebo světa kolem psychoaktivních látek...

Více ...
11.06.2023
Konec zahřívanému tabáku s příchutí

Prezident Petr Pavel tento týden podepsal novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která mimo ji...

Více ...
02.06.2023
Chemsex – proč je to takový trend?

Jaké jsou dopady chemsexu na život? Hrozí rozvinutí závislosti? Již tuto sobotu 3.6.2023 můžete p...

Více ...
19.04.2023
Přednášky zdarma

Přijďte se dozvědět informace od zkušených odborníků na rozličná témata. Přednášku můžete navštív...

Více ...
22.03.2023
Jakými způsoby se dá užívat?

Chcete se dozvědět víc o způsobech užívání návykových látek? Nebo jak užívat s co nejmenšími rizi...

Více ...
Všechny aktuality