Extc.cz - Drogová internetová poradna
INTERNETOVÁ PORADNA

Heroin

Heroin patří do skupiny opioidů, které se v lékařství používají jako nejsilnější léky proti bolesti, nebo jako léky proti kašli, jelikož tlumí kašlací reflexy. Po léta byl heroin také paradoxně považován za účinný lék pro závislost na morfinu (a prodáván pod názvem „heroisch", což znamená „silný").

Chemicky jde o diacetylmorfin, který patří mezi polosyntetické deriváty morfinu. Zdrojovou látkou pro výrobu heroinu bývá morfin nebo přímo opium. Nejčastější a zároveň nejrizikovější je aplikace nitrožilní. O něco méně rizikové způsoby jsou šňupání a vdechování kouře z hliníkové folie. Tyto způsoby jsou časté zejména mezi začínajícími uživateli, častokrát však (a brzy) přecházejí k nitrožilnímu užívání (důvodem je zejména zvyšování tolerance a potřeba vyšších dávek - nitrožilní aplikace zajišťuje vyšší účinek za srovnatelnou cenu).

Záleží však i na formě látky: hnědý heroin má zásaditou reakci a je vhodný ke kouření nebo inhalaci z alobalu, bývá s příměsí strychninu. Nesnadno se rozpouští, proto při jeho přípravě k injekční aplikaci je potřeba přidat kyselinu. Bílý heroin je určen k injekční aplikaci, event. šňupání. Stává se, že od obvyklých počátečních dávek pod 100 mg denně užívání stoupá se zvyšováním tolerance na 1 i více gramů denně, rozložených většinou do několika aplikací. Existuje jen malý rozdíl mezi dávkou, která je pro tělo „zvládnutelná", a dávkou, která je potenciálně smrtelná; při stoupající toleranci se toto rozpětí paradoxně ještě zužuje. Snadno tedy dochází k předávkování.

Účinky Heroinu

Při užití heroinu nastává zklidnění až ospalost, příjemná nálada a pohoda, potlačení bolesti. Dochází k útlumu dýchání a zúžení průdušek (může dojít až k modrofialovému zabarvení kůže způsobeném nedostatečným okysličením červených krvinek), někdy může dojít až k zástavě dechu. Tělesná teplota se snižuje, dochází ke zpomalení srdečního tepu a k poklesu krevního tlaku.

Prvními příznaky užití heroinu jsou nevolnost, hučení v uších, pocit tepla v obličeji, svědění, dýchání je povrchní, zornice se zúží, dojde ke zvýšení všech tělesných reflexů.

Účinek podléhá toleranci (tzn. že při opakovaném užití drogy si organismus „přivykne" na dávku drogy a pro dosažení stejného účinku - či po dlouhodobějším užívání pro dosažení normálního fungování - potřebuje vyšší dávku drogy).

Zdravotní rizika heroinu

Psychické komplikace

Při dlouhodobějším užívání společně se vznikem závislosti bývají konzumenti heroinu bez vůle, trpí apatií, ztrácí potenci a chuť na sex, mohou být depresivní, pravidlem bývají děsivé halucinace při usínání. Častá bývá nespavost, únava a podrážděnost střídající se s lhostejností.

Tělesné komplikace

Heroin vyvolává zácpu, užívání může vést i ke žlučové kolice (bolestivé onemocnění, při kterém dojde k zaklínění žlučovému kamene ve žlučovodu). Uživatel produkuje málo moči a ztrácí schopnost moč zadržovat. U žen dochází ke vzestupu napětí dělohy a k poklesu pohyblivosti řasinkové výstelky ve vejcovodech a tím k neplodnosti. Heroin může také vyvolat úzkosti, hlavně u žen, obyčejně bývají spojeny s nevolností, zvracením a neschopností se soustředit. Celkově nezdravá životospráva nezřídka vede k celkovému vyčerpání organismu a k extrémní vyhublosti. Často dochází k infekcím, které souvisejí s oslabením imunitního systému a nesterilní injekční aplikaci drogy.

Při pravidelném užívání heroinu poškozují nečistoty a příměsi v něm obsažené mnohé orgány, častým jevem jsou již zmíněné potíže s trávicím traktem. Příměsi spouštějí v těle různé obranné mechanismy, jako např. nevolnost, zvracení, zimnici, horečku, svědění kůže, křeče, ztrátu vědomí nebo šok. Dané nežádoucí účinky se standardně objevují ihned po požití heroinu a mohou trvat několik hodin. Mimo to neustále klesá intenzita účinku - dávka proto musí být neustále zvyšována (díky zvyšování tolerance). Při předávkování pak může dojít vzhledem k nedostatečnému dýchání (a s tím souvisejícím nedostatkem kyslíku) k obrně životně důležitých center v mozku, které řídí srdce, a tím k zástavě krevního oběhu.

Zdravotní škody (šňupání)

Následkem šňupání heroinu může dojít k nevratnému poškození nosní sliznice, v oblasti nosu se mohou objevit i nekrózy (odumřelá tkáň), může dojít i ke zborcení nosní přepážky,

Zdravotní škody (kouření)

Při kouření heroinu hrozí poškození průdušek a plic (velice rizikové jsou především usazeniny z kouře, které se v trubičce či alobalu nezachytávají - při denní aplikaci se tak plíce začnou „lepit"),

Zdravotní škody (injekční aplikace)

Při nitrožilní, tedy nejrizikovější aplikaci, hrozí záněty žil, při nečistém „nádobíčku" především riziko infekčních chorob (HIV/AIDS, žloutenka C aj.).

Co potřebujete vědět pokud se rozhodnete užít heroin (principy harm reduction)

Nedoporučujeme v žádném případě heroin užívat nitrožilně, méně rizikovější je heroin kouřit nebo šňupat. Nitrožilní užívání s sebou nevyhnutelně přináší celou řadu problémů. Ty se dají jen zmírnit, nedá se jim však vyhnout. Když se i přes to rozhodnete pro nitrožilní aplikaci, dodržujte následující zásady. Místo vpichu předem vydezinfikuj vatou napuštěnou alkoholem. Zabráníš tak vzniku abscesů (hnisavý zánět pod kůží, ze kterého se může vyvinout otrava krve). Případné abscesy je bezpodmínečně nutné nechat ošetřit lékařem.

Vždy používejte čisté, a pokud možno i nové „nádobíčko". Vpich pak není tolik bolestivý a je přesnější. Jehly ani stříkačky nikdy s nikým nesdílejte a stejně tak s nikým společně nenatahujte heroin ze stejné lžičky, vždy používejte čistou lžičku a sterilizovanou nebo čerstvou vodu, měňte si filtr. Pokud tyto zásady nedodržujete, hrozí vám nebezpečí infekce (HIV, žloutenky, bakterie, plísně). Nepoužívejte pravou citronovou šťávu (může obsahovat kousky dužiny), ale kyselinu citronovou.

Výběr správného místa pro vpich je důležitý. Obzvláště nebezpečná místa pro vpich jsou do žil na krku, do slabin, do chodidel, na prstech a na vnitřní straně paží. Při nitrožilní aplikaci je důležité dodržovat napíchnutí ve směru srdce, jinak se poškozují chlopně žil. Po natáhnutí krve do stříkačky zkontrolujte její barvu. Je-li barva tmavá, v pořádku, napíchli jste žílu. Je-li však barva světlá nebo se obsah stříkačky „zpění", znamená to, že jste napíchli tepnu. V tomto případě je nutné jehlu okamžitě vytáhnout, ale při vytahování místo netisknout. Při napíchnutí žily vstřikujte vždy pomalu, jinak hrozí prasknutí žíly. Pokud se nemůžete strefit do žíly a musíte se napichovat několikrát, pokaždé změňte místo vpichu!. Pokud máte po krátké době po nitrožilní aplikaci opět chuť na další dávku, měli byste raději heroin kouřit či šňupat, aby jste předešli případnému poranění se jehlou.

Rozhodně nedoporučujeme míchání jiných látek s heroinem, protože výsledný účinek je předem velice nejistý a riziko ohrožení života tak stoupá. Heroin v kombinaci s alkoholem, kokainem či léky na spaní představuje životu velice nebezpečnou kombinaci.

První pomoc při akutní intoxikaci (předávkování) je udržet postiženého při vědomí. Pokud to není možné, je třeba zajistit dýchání (udržet volné dýchací cesty, zabránit aspiraci (vdechnutí) cizího tělesa a v případě, že postižený nedýchá, dýchání z úst do úst. Specifickým protijedem je naloxon, aplikace však může vyvolat prudký odvykací stav s rizikem úmrtí. Při léčbě závislosti na opiátech se někdy využívají antidota, která mají za úkol blokovat opioidní receptory a zabránit tak intoxikaci. Je důležité uvědomit si, že i při léčbě těmito látkami může při dostatečně vysoké dávce dojít k intoxikaci. Efektem pak bývá masivní předávkování a úmrtí. Intoxikace nealkoholovými drogami je méně nápadná než opilost po alkoholu

Heroin a plodnost

Užívání heroinu může způsobit zesílení menstruačních potíží, má negativní vliv na plodnost a narušuje menstruační cyklus (tzn. perioda je nepravidelná nebo vynechává). I přesto je však možné otěhotnět. Vždy proto používejte kondom či jiné antikoncepční prostředky, zabráníte tím přenosu sexuálně přenosných nemocí a nechtěnému těhotenství. Nikdy během těhotenství neužívejte heroin. U novorozenců matek, které braly během těhotenství heroin, se projevují silné příznaky závislosti a abstinenčního syndromu (novorozenec se chvěje, je hyperaktivní, dáví, má omezenou dobu spánku aj.). Tyto děti jsou vystaveni obzvláště velkým zdravotním rizikům, z tohoto důvodu je nutné, abyste při těhotenství byla pod lékařským dohledem a s pomocí svého lékaře se pokusila abstinovat. Pokud nejste schopná abstinovat, je pro vás vhodná substituce (metadon) s dávkováním určeným lékařem.

Literatura:

Chill2real, heroin, edukační flyer

Kalina, K. et al.: Drogy a drogové závislosti mezioborový přístup. Praha: NMS-Úřad vlády ČR.

Safer party, edukační flyer

 

Článek pouze obecně shrnuje dostupné informace, konkrétní případy se mohou lišit. Vždy doporučujeme jejich individuální konzultaci.

Aktuality

01.01.2024
Sleduj nás na FB či IG!

Veškeré další zajímavosti a aktuality týkající se nás nebo světa kolem psychoaktivních látek...

Více ...
11.06.2023
Konec zahřívanému tabáku s příchutí

Prezident Petr Pavel tento týden podepsal novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která mimo ji...

Více ...
02.06.2023
Chemsex – proč je to takový trend?

Jaké jsou dopady chemsexu na život? Hrozí rozvinutí závislosti? Již tuto sobotu 3.6.2023 můžete p...

Více ...
19.04.2023
Přednášky zdarma

Přijďte se dozvědět informace od zkušených odborníků na rozličná témata. Přednášku můžete navštív...

Více ...
22.03.2023
Jakými způsoby se dá užívat?

Chcete se dozvědět víc o způsobech užívání návykových látek? Nebo jak užívat s co nejmenšími rizi...

Více ...
Všechny aktuality