Extc.cz - Drogová internetová poradna
INTERNETOVÁ PORADNA

Bad trip

Co je to bad trip

Bad trip, tedy extrémně nepříjemný zážitek po požití psychotropní látky, začíná ve chvíli, kdy se příjemný pocit vyvolaný psychoaktivní látkou změní v opak, až v děsivou paranoidní úzkost. Tento stav může vyvolat téměř každá droga. Nejčastěji se vyskytuje po požití psychedelik (a látek jim podobných), které silně ovlivňují vnímání a myšlení (LSD, lysohlávky, ketamin atd.), ale může se objevit i po užití amfetaminů, kokainu, marihuany, extáze atd.

Bad trip nevzniká bezdůvodně. Většinou je vyvolán v důsledku jedné či několika následujících příčin (ovlivňuje jej tzv. set a setting):

 • Špatná nálada nebo rozčílení před požitím psychoaktivní látky.
 • Nástup či průběh působení užité látky na stresujícím nebo neznámém místě.
 • Snaha bránit se účinku psychoaktivní látky.
 • Problémy mezi uživatelem a lidmi v jeho okolí.
 • Požití většího množství než obvykle (předávkování).
 • Znovuvyvolání tíživých myšlenek nebo vzpomínek.

Osoby, které se při výletu se „změněným vědomím" vydaly špatným směrem, se mohou jevit nespolečensky, mohou být uzavřené samy do sebe, být nezvykle tiché nebo naopak vyděšené a rozčílené, mít pocit, že se zbláznily, že ztrácejí kontrolu či „umírají". Bad trip není smrtelný, ale je zde riziko, že si během něj dotyčný ublíží. Může se také objevit dušnost nebo panický záchvat.

Jak bad trip zastavit či alespoň zmírnit?

 • Nezůstávat osamoceně, svěřovat se se svými pocity přátelům, nejlépe těm, kteří mají s podobnými stavy zkušenosti nebo k nimž máte důvěru, a požádat je, aby s vámi zůstali do doby, kdy účinek drogy ustoupí.
 • Pokusit se přenést pozornost na něco příjemného (jak vnitřní tak vnější nastavení).
 • Změnit něco v daném prostředí nebo o to někoho požádat, např. změnit hudbu, nejlépe na nějakou známou a oblíbenou, přejít do jiné, klidnější místnosti apod.
 • Strach je často posilován napětím. To je možné snížit relaxací při soustředěném počítání nádechů a výdechů.
 • U některých uživatelů je možné setkat se s doporučením užít uklidňující léky. Tato metoda má však svá značná rizika (předávkování, zhoršení stavu, další psychické a fyzické dopady na organismus a další nepředvídatelné účinky) a měla by být podávána lékařem.
 • Pokud situaci vyhodnotíte jako život ohrožující, zavolejte záchranku (155). 

Co dělat, když prožívá bad trip někdo jiný?

 • Nenechávat ho samotného, dokud nevystřízliví. Počítat s tím, že pomoc a podporu bude možná potřebovat po několik dalších hodin.
 • Jednat s ním pozorně a klidně. Je dobré povzbudit jej, ať se nad aktuální pocity povznese a ví, že v tom není sám.
 • Uklidnit ho. Sdělit a dát mu najevo, že tento stav způsobila jen použitá psychotropní látka, že nejpozději s odezněním účinku dané látky tento stav skončí a vše bude opět v pořádku. Jedinec v tomto stavu má často zkreslené vnímání času a může mít proto pocit, že zmatenost a úzkost trvá věčně. Sdělte mu, kolik je hodin a kdy se bude cítit lépe.
 • Nenechávat ho o samotě, ale také jej nevodit mezi velký počet lidí

Co dělat, pokud po bad tripu nějaké potíže přetrvávají?

 • Dopřát si čas dodržovat správnou životosprávu s dostatkem odpočinku, spánku, tekutin, vitamínů a minerálů.
 • Je pravděpodné, že obtíže po čase samy odezní. Pokud nikoliv je na místě vyhledat odbornou pomoc, jelikož se může jednat o počínající psychické problémy. 
 • Náročnou psychedelickou zkušenost je možné zpracovat např. v rámci psychoterapie (síť odborníků pro integraci náročné psychedelické zkušenosti), některé závažnější stavy již mohou vyžadovat konzultaci s odborníkem z oblasti psychiatrie.

Další zdroje informací:

Aktuality

30.01.2023
Nikotinové sáčky - Webinář pracovníků Centra prevence v Brně

Zajímavý webinář zaměřený na nikotinové sáčky, jejichž užívání nabírá na popularitě hlavně mezi m...

Více ...
15.01.2023
Syntetické kationty v MDMA

V rámci hudebního festivalu Imagination, který proběhl v listopadu 2022 byla ve třech jednotlivýc...

Více ...
11.12.2022
Možnosti podpory v drogové závislosti

Kde najít podporu ve snaze dostat se z drogové závislosti? Někdy může být těžké se v tom vyznat,...

Více ...
18.11.2022
Výroční zpráva mezinárodního vývoje v oblasti harm reduction 2020 - 2022

Víte, že v období let 2020 a 2022 došlo po více než šesti letech k významnému nárůstu počtu zemí,...

Více ...
24.10.2022
CBD a kratom

V poslední době se užívání kratomu a CBD těší velké oblibě. Obě látky jsou v České repu...

Více ...
Všechny aktuality