Extc.cz - Drogová internetová poradna
INTERNETOVÁ PORADNA

Kombinace drog

Jedním ze základních doporučení pro snížení rizik při užívání drog bývá právě nekombinovat je mezi sebou. Rizika různých kombinací se velmi liší, některé mohou být až život ohrožující, jiné relativně bezpečnější. Proto přinášíme shrnutí, co lze očekávat při konkrétních kombinacích.

Organizace TripSit dala dohromady přehledovou tabulku, jak mezi sebou reagují nejčastěji užívané látky. Tabulku je potřeba brát jako základní vodítko k informacím o dané kombinaci, vždy je potřeba vyhledat si i další informace o konkrétních látkách. Ty můžete načerpat jednak na našich stránkách anebo využít jiné ověřené odborné zdroje. Například na stránkách TripSit jsou dále k dispozici obsáhlé informace o jednotlivých látkách v rámci jejich factsheets.

Každopádně je potřeba vzít v potaz, že každý člověk je jinak citlivý a může reagovat jinak, roli mohou hrát i nějaké vrozené předoklady nebo zdravotní stav, stejně tak okolnosti a set a settingŽádnou z těchto kombinací nelze doporučit nebo prohlásit za bezpečnou. Ani užití jedné látky totiž není zdela bez rizik. Je proto na místě vždy myslet na zásady bezpečnějšího užití, připravit se na možné komplikace a mít u sebe někoho, kdo je schopný poskytnout nebo zavolat pomoc.

 

Kliknutím na obrázek si můžete tabulku přiblížit (web TripSit). Případně si můžete jednotlivé kombinace podrobněji rozkliknout a pročíst ve formě webové aplikace ZDE.

Vysvětlivky:

Low Risk & Synergy = mírné riziko a synergie

Tyto látky mají společně silnější účinky, než by byl pouhý součet jejich samostatných účinků. Neměly by způsobit nežádoucí nebo nepříjemné účinky, pokud se užívají opatrně. (Tedy kromě těch, které lze běžně očekávat u těchto látek i při užití samostatně). Nicméně před kombinováním by měl být vždy proveden další výzkum a hledání informací.

Low Risk & No Synergy = mírné riziko a žádná synergie

Účinky se pouze sčítají (přidávají k sobě). Neměly by způsobit nežádoucí nebo nepříjemné účinky kromě těch, které lze běžně očekávat u těchto látek i při užití samostatně.

Low Risk & Decrease = mírné riziko a snížení

Účinky se odečítají. Neměly by způsobit nežádoucí nebo nepříjemné účinky kromě těch, které lze běžně očekávat u těchto látek i při užití samostatně.

Caution = varování

Tyto kombinace běžně nezpůsobují fyzické poškození, ale mohou přinášet nežádoucí účinky jako je fyzický diskomfort nebo nadměrnou stimulaci. Extrémní užívání může nicméně způsobit zdravotní (fyzické) problémy. Synergické účinky mohou být nepředvídatelné. Při užití této kombinace je potřeba postupovat opatrně.

Unsafe = velké riziko

Při užití této kombinace existuje značné riziko fyzického poškození. Pokud je to možné, vyhněte se jim.

Dangerous = vážné riziko, nebezpečná kombinace

Tato kombinace je považována za extrémně škodlivou. Je na místě se jí vyhnout za každou cenu. Reakce na tuto kombinaci látek jsou vysoce nepředvídatelné. Může způsobit smrt.

Zdroj: TripSit https://tripsit.me/

Aktulizováno: září 2022

Aktuality

30.09.2022
Podcastový díl o poradně EXTC

Zajímá vás, jak funguje internetová poradna EXTC? Jaké k nám chodí nejčastější dotazy či s&n...

Více ...
15.09.2022
Renesance v používání psychedelik?

V době mezi 50. a 70. lety 20. století zažíval výzkum psychedelik obrovský boom. Poté došlo...

Více ...
19.08.2022
Moudrost traumatu v Brně

„Celá základní myšlenka západní medicíny, že lidé jsou navzájem oddělenými jednotlivci s od...

Více ...
12.08.2022
Psychedelická terapie v undergroundu

Jak z mnoha výzkumů vyplývá, represivní přístup v otázce drog není to pravé ořechové. J...

Více ...
01.08.2022
Party sezóna s Hard&Smart

Jezdíte přes léto na festivaly a jiné akce? Tak se podívejte, jestli tam není program Hard&Sm...

Více ...
Všechny aktuality