Extc.cz - Drogová internetová poradna
INTERNETOVÁ PORADNA

Kombinace drog

Jedním ze základních doporučení pro snížení rizik při užívání drog bývá právě nekombinovat je mezi sebou. Rizika různých kombinací se velmi liší, některé mohou být až život ohrožující, jiné relativně bezpečnější. Proto přinášíme shrnutí, co lze očekávat při konkrétních kombinacích.

Organizace TripSit dala dohromady přehledovou tabulku, jak mezi sebou reagují nejčastěji užívané látky. Tabulku je potřeba brát jako základní vodítko k informacím o dané kombinaci, vždy je potřeba vyhledat si i další informace o konkrétních látkách. Ty můžete načerpat jednak na našich stránkách anebo využít jiné ověřené odborné zdroje. Například na stránkách TripSit jsou dále k dispozici obsáhlé informace o jednotlivých látkách v rámci jejich factsheets.

Každopádně je potřeba vzít v potaz, že každý člověk je jinak citlivý a může reagovat jinak, roli mohou hrát i nějaké vrozené předoklady nebo zdravotní stav, stejně tak okolnosti a set a settingŽádnou z těchto kombinací nelze doporučit nebo prohlásit za bezpečnou. Ani užití jedné látky totiž není zdela bez rizik. Je proto na místě vždy myslet na zásady bezpečnějšího užití, připravit se na možné komplikace a mít u sebe někoho, kdo je schopný poskytnout nebo zavolat pomoc.

 

Kliknutím na obrázek si můžete tabulku přiblížit (web TripSit). Případně si můžete jednotlivé kombinace podrobněji rozkliknout a pročíst ve formě webové aplikace ZDE.

Vysvětlivky:

Low Risk & Synergy = mírné riziko a synergie

Tyto látky mají společně silnější účinky, než by byl pouhý součet jejich samostatných účinků. Neměly by způsobit nežádoucí nebo nepříjemné účinky, pokud se užívají opatrně. (Tedy kromě těch, které lze běžně očekávat u těchto látek i při užití samostatně). Nicméně před kombinováním by měl být vždy proveden další výzkum a hledání informací.

Low Risk & No Synergy = mírné riziko a žádná synergie

Účinky se pouze sčítají (přidávají k sobě). Neměly by způsobit nežádoucí nebo nepříjemné účinky kromě těch, které lze běžně očekávat u těchto látek i při užití samostatně.

Low Risk & Decrease = mírné riziko a snížení

Účinky se odečítají. Neměly by způsobit nežádoucí nebo nepříjemné účinky kromě těch, které lze běžně očekávat u těchto látek i při užití samostatně.

Caution = varování

Tyto kombinace běžně nezpůsobují fyzické poškození, ale mohou přinášet nežádoucí účinky jako je fyzický diskomfort nebo nadměrnou stimulaci. Extrémní užívání může nicméně způsobit zdravotní (fyzické) problémy. Synergické účinky mohou být nepředvídatelné. Při užití této kombinace je potřeba postupovat opatrně.

Unsafe = velké riziko

Při užití této kombinace existuje značné riziko fyzického poškození. Pokud je to možné, vyhněte se jim.

Dangerous = vážné riziko, nebezpečná kombinace

Tato kombinace je považována za extrémně škodlivou. Je na místě se jí vyhnout za každou cenu. Reakce na tuto kombinaci látek jsou vysoce nepředvídatelné. Může způsobit smrt.

Zdroj: TripSit https://tripsit.me/

Aktulizováno: září 2022

Aktuality

30.01.2023
Nikotinové sáčky - Webinář pracovníků Centra prevence v Brně

Zajímavý webinář zaměřený na nikotinové sáčky, jejichž užívání nabírá na popularitě hlavně mezi m...

Více ...
15.01.2023
Syntetické kationty v MDMA

V rámci hudebního festivalu Imagination, který proběhl v listopadu 2022 byla ve třech jednotlivýc...

Více ...
11.12.2022
Možnosti podpory v drogové závislosti

Kde najít podporu ve snaze dostat se z drogové závislosti? Někdy může být těžké se v tom vyznat,...

Více ...
18.11.2022
Výroční zpráva mezinárodního vývoje v oblasti harm reduction 2020 - 2022

Víte, že v období let 2020 a 2022 došlo po více než šesti letech k významnému nárůstu počtu zemí,...

Více ...
24.10.2022
CBD a kratom

V poslední době se užívání kratomu a CBD těší velké oblibě. Obě látky jsou v České repu...

Více ...
Všechny aktuality