Extc.cz - Drogová internetová poradna
INTERNETOVÁ PORADNA

Testování složení drog

Z hlediska přístupu harm reduction (snižování rizik) je z našeho pohledu důležité mimo jiné znát co nejpřesněji obsah látky, kterou se člověk chystá užít. Shrnujeme proto současné možnosti v kontextu ČR pro zjištění obsahu neznámé látky.

1) Orientační kvalitativní testy, semi-kvantitativní testy

Tyto testy umí zjistit přítomnost určitých předem daných látek, nikoli však jejich množství a celkové složení testovaného vzorku. Výsledek těchto testů tedy přinese pouze omezené informace o testovaném vzorku a vždy je potřeba počítat s rizikem různě nebezpečných příměsí. Výhodou těchto testů je možnost provádět je i v domácím prostředí. Je však potřeba počítat s různou kvalitou testů, zjistit si používanou metodu a ověřit spolehlivost. U českých distributorů je jejich dostupnost pro veřejnost omezená, jelikož je omezené i jejich používání. Některé testy jsou licenčně určeny pouze pro orgány státní správy. Každopádně některé testy je možné si objednat ze zahraničí - lze je najít pod hesly „testing kit + příslušná droga", „reagent" a podobně. Existují různé typy na zjištění různých látek, často 1 test zjišťuje i více látek, včetně testů na příměsi. Některé testy jsou již semi-kvantitativní, což znamená, že dokážou odstupňovat poměr obsahu látky v testovaném vzorku (například testy na čistotu MDMA, kokainu, heroinu). Je možné využít také aplikaci organizace SIN, která vysvětluje postup testování a obsahuje informace o jednotlivých substancích (ke stažení ZDE či na google play pod heslem "testdrugs" od SIN Lab).

2) Laboratorní rozbor

Po předchozí domluvě a uhrazení poplatku za analýzu lze vzorek nechat otestovat laboratorně. Cena se pohybuje v řádů několika tisíc, podle zvolené metody. Je však potřeba si dopředu zjistit konkrétní podmínky na daném pracovišti. Jedná se o například o ústavy soudního lékařství a toxikologie nebo ústavy soudního lékařství a medicínského práva.

3) Systém včasného varování před novými drogami (EWS - Early Warning System)

V případech závažných intoxikací, jako například stavy vyžadující hospitalizaci, případně jiných vážných zdravotních důsledků lze provést laboratorní analýzu v rámci systému včasného varování před novými drogami. A to za předpokladu, že se jednalo o užití nových nebo spíše netradičních drog, drog s neobvykle vysokou koncentrací účinné látky nebo drog s nebezpečnou příměsí.

Systém včasného varování před novými drogami koordinuje Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti. Jeho cílem je shromažďovat a analyzovat informace o těchto případech a vyhodnotit je z hlediska možných zdravotních rizik. Za účelem zjištění, o jakou látku skutečně jde, provádí laboratorní analýzu. Výstupy ovšem neurčují množství účinné látky, zjistí se pouze přítomnost substancí.

K této analýze lze tedy anonymně odeslat vzorek neznámé látky, ovšem pouze přes spolupracující organizaci, která zašle i průvodní dopis s podrobnějšími informacemi (např. Kontaktní centrum nebo Terénní programy v místě bydliště - nejbližší lze vyhledat na této mapě pomoci). Tam jsou také následně zaslány výstupy analýzy spolu s informacemi o rizicích identifikovaných látek.

4) Informace z databází

Orientačně lze také využít nejrůznější databáze otestovaných drog buďto v rámci probíhajícího testování v zahraničí, případně reporty od uživatelů nebo lidí, kteří drogu sami otestovali pomocí reagentů.

https://www.ecstasydata.org/

https://pillreports.net/

https://checkit.wien/drug-checking-2/

Aktuality

30.09.2022
Podcastový díl o poradně EXTC

Zajímá vás, jak funguje internetová poradna EXTC? Jaké k nám chodí nejčastější dotazy či s&n...

Více ...
15.09.2022
Renesance v používání psychedelik?

V době mezi 50. a 70. lety 20. století zažíval výzkum psychedelik obrovský boom. Poté došlo...

Více ...
19.08.2022
Moudrost traumatu v Brně

„Celá základní myšlenka západní medicíny, že lidé jsou navzájem oddělenými jednotlivci s od...

Více ...
12.08.2022
Psychedelická terapie v undergroundu

Jak z mnoha výzkumů vyplývá, represivní přístup v otázce drog není to pravé ořechové. J...

Více ...
01.08.2022
Party sezóna s Hard&Smart

Jezdíte přes léto na festivaly a jiné akce? Tak se podívejte, jestli tam není program Hard&Sm...

Více ...
Všechny aktuality