SEROTONINOVÝ SYNDROM

Serotonin je neurotransmiter. Je přirozenou součástí chemie v našem mozku a působí jako přenašeč informací mezi jednotlivými nervovými buňkami. Za normálních okolností je uložen na nervových zakončeních. V okamžiku vzruchu se vyplaví do štěrbiny mezi nervovými vlákny, což pociťujeme jako radost, zamilovanost nebo pocit štěstí.

MDMA biochemickým působením zapříčiní masivní vylití serotoninu z nervových zakončení. Podobně fungují některé amfetaminy a halucinogeny typu meskalinu. Navíc MDMA brání návratu serotoninu do nervových zakončení a jeho zpětnému vychytávání.

Serotoninový syndrom

Serotoninový syndrom je obecně popsatelný jako stav, který může vzniknout účinkem vysokých hladin serotoninu v organismu. Jeho příčinou nemusí být jen extáze, ale také některá antidepresiva a nebezpečné substance jako např. PMA. Riziko se stupňuje při jejich kombinaci, větším množství nebo současném požití některých potravin, které serotonin také obsahují (např. sýry s modrou plísní, čedar a parmazán, konzervované maso, tuňák, drůbeží játra a listová zelenina). U osob užívajících antidepresiva je pak často chybně serotoninový syndrom zaměněn za alergickou reakci na některou potravinu.

Akutní projevy a rizika

Mezi projevy serotoninového syndromu najdeme různé změny chování, euforii, vzrušení, dezorientaci. To, co všichni uživatelé extáze důvěrně znají, se však může ještě vystupňovat v další příznaky: neklid, závrať, svalový třas, zvýšené pocení, zrychlení srdeční činnosti, bolesti hlavy, poruchy svalové koordinace, křeče, poruchy vědomí, únava, vysoká teplota, průjem až bezvědomí.

Serotoninový syndrom může končit i fatálně. Jak upozorňuje Tomáš Páleníček (2002) ve svém textu o tabletách obsahujících PMA, mnoho úmrtí spojených s touto látkou bylo spojeno právě se serotoninovým syndromem a přehřátím. Uvádí, že teplota postižených jedinců se pohybovala mezi 41-46,1°C a nikdo s teplotou nad 42°C nepřežil.

Harm reduction principy

Dojde-li k užití MDMA (či obdobné psychoaktivní látky), je doporučováno vyvarovat se konzumaci více než jedné tabletky za noc. Nejprve je možné ji vyzkoušet - např. půlku a počkat delší dobu, abyste věděli, jak je silná. Vyhněte se také kombinování různých druhů tabletek mezi sebou.

Pokud máte možnost, nechte si tabletku otestovat. Článek o testování obsahu drog najdete ZDE. Bude-li test na přítomnost MDMA negativní, v žádném případě ji nekonzumujte. Na druhou stranu i pokud tableta obsahuje MDMA, může být také velmi nebezpečná vysokým obsahem látky (v současnosti se na trhu objevují právě silné tablety s nebezpečně vysokým obsahem MDMA).

Pokud užíváte antidepresiva (např. IMAO), raději se extázi obloukem vyhněte. Nezapomeňte dát vašemu tělu čas na regeneraci. Při častějším užití MDMA se nestačí hladiny serotoninu doplňovat, což následně může zapříčinit různě závažné psycho/somatické potíže, nejčastěji dlouhodobější depresivní ladění.