SEROTONINOVÝ SYNDROM

Termín serotoninový syndrom jste v souvislosti s užíváním extáze nebo jejich napodobenin obsahujících nebezpečné látky (např. PMA) už určitě slyšeli. Vysvětleme si tedy krátce, oč se jedná.

 

Co je serotonin?
Serotonin je neurotransmiter. Je přirozenou součástí chemie v našem mozku a působí jako přenašeč informací mezi jednotlivými nervovými buňkami. Za normálních okolností je uložen na nervových zakončeních. V okamžiku vzruchu se vyplaví do štěrbiny mezi nervovými vlákny, což pociťujeme jako radost, zamilovanost nebo pocit štěstí.

 

A právě na tuhle notu hraje i MDMA čili extáze. Ta biochemickým působením zapříčiní masivní vylití serotoninu z nervových zakončení. Podobně fungují některé amfetaminy a halucinogeny typu meskalinu. Navíc MDMA brání návratu serotoninu do nervových zakončení a jeho zpětnému vychytávání. Proto ta obliba extáze – několikanásobný prožitek. Tohle všechno by se mělo vrátit po 24 hodinách do původního stavu. Ne tak, když se podobné útoky na nervová zakončení odehrávají příliš často – to může vést k depresím, nebo příliš najednou – to vede k serotoninovému syndromu.

 

Serotoninový syndrom?
Serotoninový syndrom je obecně popsatelný jako stav, který může vzniknout účinkem vysokých hladin serotoninu v organismu. Jeho příčinou nemusí být jen extáze, ale také některá antidepresiva a nebezpečné substance jako např. PMA. Riziko se stupňuje při jejich kombinaci, větším množství nebo současném požití některých potravin, které serotonin také obsahují (např. sýry s modrou plísní, čedar a parmazán, konzervované maso, tuňák, drůbeží játra a listová zelenina). U osob užívajících antidepresiva je pak často chybně serotoninový syndrom zaměněn za alergickou reakci na některou potravinu.

 

Akutní projevy a rizika
Mezi projevy serotoninového syndromu najdeme různé změny chování, euforii, vzrušení, dezorientaci. To, co všichni uživatelé extáze důvěrně znají, se však může ještě vystupňovat v další příznaky: neklid, závrať, svalový třas, zvýšené pocení, zrychlení srdeční činnosti, bolesti hlavy, poruchy svalové koordinace, křeče, poruchy vědomí, únava, vysoká teplota, průjem až bezvědomí.

 

Serotoninový syndrom může končit i fatálně. Jak upozorňuje Tomáš Páleníček (2002) ve svém textu o tabletách obsahujících PMA, mnoho úmrtí spojených s touto látkou bylo spojeno právě se serotoninovým syndromem a přehřátím. Uvádí, že teplota postižených jedinců se pohybovala mezi 41–46,1°C a nikdo s teplotou nad 42°C nepřežil.

 

Jaké z toho plyne poučení? Neužívat extázi! Pokud si přesto nemůžete pomoc, neužívejte více než jednu tabletku za noc. Nejprve ji vyzkoušejte – třeba půlku, a počkejte dost dlouho, abyste věděli, jak silná je. Vyhněte se kombinování různých druhů tabletek mezi sebou. Pokud máte možnost, nechte si tabletku otestovat – bude-li test na přítomnost MDMA negativní, v žádném případě ji nekonzumujte! Pokud užíváte antidepresiva, raději se extázi obloukem vyhněte. A nezapomeňte dát vašemu tělu čas na regeneraci. Večírky každý týden pod vlivem extáze by se vám mohly pěkně vymstít – krátkodobé štěstí vyměníte za dlouhodobou depresivní poruchu!