Extc.cz - Drogová internetová poradna
INTERNETOVÁ PORADNA

Nevyzpytatelná hladina THC v krvi

9.5.2021

Často k nám do poradny chodí dotazy, kde se ptáte na hladiny THC v krvi. Máte zkušenost s tím, že jste i po delší době stále vyšli pozitivní a měli nadlimitní množství metabolitů THC v krvi. Přinášíme proto zajímavou studii o hodnotách THC. Tato studie se zaměřila na rozdíly mezi lidmi, kteří kouří marihuanu rekreačně a lidmi, kteří ji kouří pravidelně. V rámci studie výzkumníci prováděli dobrovolníkům odběry krve po užití marihuany v odstupu 30 minut, 1,5 hodiny a 4,5 hodiny a 24,5 hodin. Měření prokázala, že zatímco u rekreačních uživatelů prakticky nejsou detekovatelné hladiny již za 4 hodiny po užití jejich běžné dávky, u chronických uživatelů měřitelné hladiny přetrvávají mnohem déle. Zjištění této studie se snaží přispět do diskuze o tom, jak posuzovat ne/ovlivnění marihuanou při řízení, k čemuž často pouhé hodnoty metabolitů THC v krvi nestačí. Přičemž současná legislativa stanovuje hranici přestupku od hladiny THC v krvi 2ng/ml.

Zároveň uvádí, že zjištění výzkumníků v této studii korespondují s předchozími výzkumy. Například v kontrolované studii s 37 dobrovolníky - kuřáky marihuany, kteří pod dohledem abstinovali v uzavřené jednotce 24 až 48 hodin, nebylo THC po této době detekováno v krevním séru pouze u 22 osob. THC do limitní výše 2 ng/ml bylo zjištěno u 10 osob a nadlimitní THC v rozmezí 2,2 až 6,4 ng/ml bylo zjištěno u 5 osob. V jiné studii při kontrolované abstinenci bylo THC u pravidelných (chronických) kuřáků marihuany detekováno ještě po 7 dnech v rozmezí od limitu až do 5,5 ng/ml.

Z toho lze usuzovat, že do časového odstupu od poslední vykouřené marihuany, který se pro řízení doporučuje minimálně 24 a ideálně 48 hodin vstupují další individuální proměnné, jako je síla a množství vykouřené marihuany, technika kouření (joint, bong, vaporizér aj.), rychlost metabolismu a individuální tělesné parametry. Z tohoto důvodu můžeme doporučit co nejdelší časový rozestup, abyste se vyhnuli případným problémům, které by mohli vyplynout ze silniční kontroly.

Obecné informace o problematice řízení pod vlivem si můžete přečíst ještě v tomto článku.

Všechny aktuality

Aktuality

01.01.2024
Sleduj nás na FB či IG!

Veškeré další zajímavosti a aktuality týkající se nás nebo světa kolem psychoaktivních látek...

Více ...
11.06.2023
Konec zahřívanému tabáku s příchutí

Prezident Petr Pavel tento týden podepsal novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která mimo ji...

Více ...
02.06.2023
Chemsex – proč je to takový trend?

Jaké jsou dopady chemsexu na život? Hrozí rozvinutí závislosti? Již tuto sobotu 3.6.2023 můžete p...

Více ...
19.04.2023
Přednášky zdarma

Přijďte se dozvědět informace od zkušených odborníků na rozličná témata. Přednášku můžete navštív...

Více ...
22.03.2023
Jakými způsoby se dá užívat?

Chcete se dozvědět víc o způsobech užívání návykových látek? Nebo jak užívat s co nejmenšími rizi...

Více ...
Všechny aktuality