Extc.cz - Drogová internetová poradna
INTERNETOVÁ PORADNA

Nevyzpytatelná hladina THC v krvi

9.5.2021

Často k nám do poradny chodí dotazy, kde se ptáte na hladiny THC v krvi. Máte zkušenost s tím, že jste i po delší době stále vyšli pozitivní a měli nadlimitní množství metabolitů THC v krvi. Přinášíme proto zajímavou studii o hodnotách THC. Tato studie se zaměřila na rozdíly mezi lidmi, kteří kouří marihuanu rekreačně a lidmi, kteří ji kouří pravidelně. V rámci studie výzkumníci prováděli dobrovolníkům odběry krve po užití marihuany v odstupu 30 minut, 1,5 hodiny a 4,5 hodiny a 24,5 hodin. Měření prokázala, že zatímco u rekreačních uživatelů prakticky nejsou detekovatelné hladiny již za 4 hodiny po užití jejich běžné dávky, u chronických uživatelů měřitelné hladiny přetrvávají mnohem déle. Zjištění této studie se snaží přispět do diskuze o tom, jak posuzovat ne/ovlivnění marihuanou při řízení, k čemuž často pouhé hodnoty metabolitů THC v krvi nestačí. Přičemž současná legislativa stanovuje hranici přestupku od hladiny THC v krvi 2ng/ml.

Zároveň uvádí, že zjištění výzkumníků v této studii korespondují s předchozími výzkumy. Například v kontrolované studii s 37 dobrovolníky - kuřáky marihuany, kteří pod dohledem abstinovali v uzavřené jednotce 24 až 48 hodin, nebylo THC po této době detekováno v krevním séru pouze u 22 osob. THC do limitní výše 2 ng/ml bylo zjištěno u 10 osob a nadlimitní THC v rozmezí 2,2 až 6,4 ng/ml bylo zjištěno u 5 osob. V jiné studii při kontrolované abstinenci bylo THC u pravidelných (chronických) kuřáků marihuany detekováno ještě po 7 dnech v rozmezí od limitu až do 5,5 ng/ml.

Z toho lze usuzovat, že do časového odstupu od poslední vykouřené marihuany, který se pro řízení doporučuje minimálně 24 a ideálně 48 hodin vstupují další individuální proměnné, jako je síla a množství vykouřené marihuany, technika kouření (joint, bong, vaporizér aj.), rychlost metabolismu a individuální tělesné parametry. Z tohoto důvodu můžeme doporučit co nejdelší časový rozestup, abyste se vyhnuli případným problémům, které by mohli vyplynout ze silniční kontroly.

Obecné informace o problematice řízení pod vlivem si můžete přečíst ještě v tomto článku.

Všechny aktuality

Aktuality

30.01.2023
Nikotinové sáčky - Webinář pracovníků Centra prevence v Brně

Zajímavý webinář zaměřený na nikotinové sáčky, jejichž užívání nabírá na popularitě hlavně mezi m...

Více ...
15.01.2023
Syntetické kationty v MDMA

V rámci hudebního festivalu Imagination, který proběhl v listopadu 2022 byla ve třech jednotlivýc...

Více ...
11.12.2022
Možnosti podpory v drogové závislosti

Kde najít podporu ve snaze dostat se z drogové závislosti? Někdy může být těžké se v tom vyznat,...

Více ...
18.11.2022
Výroční zpráva mezinárodního vývoje v oblasti harm reduction 2020 - 2022

Víte, že v období let 2020 a 2022 došlo po více než šesti letech k významnému nárůstu počtu zemí,...

Více ...
24.10.2022
CBD a kratom

V poslední době se užívání kratomu a CBD těší velké oblibě. Obě látky jsou v České repu...

Více ...
Všechny aktuality