Extc.cz - Drogová internetová poradna
INTERNETOVÁ PORADNA

Nevyzpytatelná hladina THC v krvi

9.5.2021

Často k nám do poradny chodí dotazy, kde se ptáte na hladiny THC v krvi. Máte zkušenost s tím, že jste i po delší době stále vyšli pozitivní a měli nadlimitní množství metabolitů THC v krvi. Přinášíme proto zajímavou studii o hodnotách THC. Tato studie se zaměřila na rozdíly mezi lidmi, kteří kouří marihuanu rekreačně a lidmi, kteří ji kouří pravidelně. V rámci studie výzkumníci prováděli dobrovolníkům odběry krve po užití marihuany v odstupu 30 minut, 1,5 hodiny a 4,5 hodiny a 24,5 hodin. Měření prokázala, že zatímco u rekreačních uživatelů prakticky nejsou detekovatelné hladiny již za 4 hodiny po užití jejich běžné dávky, u chronických uživatelů měřitelné hladiny přetrvávají mnohem déle. Zjištění této studie se snaží přispět do diskuze o tom, jak posuzovat ne/ovlivnění marihuanou při řízení, k čemuž často pouhé hodnoty metabolitů THC v krvi nestačí. Přičemž současná legislativa stanovuje hranici přestupku od hladiny THC v krvi 2ng/ml.

Zároveň uvádí, že zjištění výzkumníků v této studii korespondují s předchozími výzkumy. Například v kontrolované studii s 37 dobrovolníky - kuřáky marihuany, kteří pod dohledem abstinovali v uzavřené jednotce 24 až 48 hodin, nebylo THC po této době detekováno v krevním séru pouze u 22 osob. THC do limitní výše 2 ng/ml bylo zjištěno u 10 osob a nadlimitní THC v rozmezí 2,2 až 6,4 ng/ml bylo zjištěno u 5 osob. V jiné studii při kontrolované abstinenci bylo THC u pravidelných (chronických) kuřáků marihuany detekováno ještě po 7 dnech v rozmezí od limitu až do 5,5 ng/ml.

Z toho lze usuzovat, že do časového odstupu od poslední vykouřené marihuany, který se pro řízení doporučuje minimálně 24 a ideálně 48 hodin vstupují další individuální proměnné, jako je síla a množství vykouřené marihuany, technika kouření (joint, bong, vaporizér aj.), rychlost metabolismu a individuální tělesné parametry. Z tohoto důvodu můžeme doporučit co nejdelší časový rozestup, abyste se vyhnuli případným problémům, které by mohli vyplynout ze silniční kontroly.

Obecné informace o problematice řízení pod vlivem si můžete přečíst ještě v tomto článku.

Všechny aktuality

Aktuality

30.09.2022
Podcastový díl o poradně EXTC

Zajímá vás, jak funguje internetová poradna EXTC? Jaké k nám chodí nejčastější dotazy či s&n...

Více ...
15.09.2022
Renesance v používání psychedelik?

V době mezi 50. a 70. lety 20. století zažíval výzkum psychedelik obrovský boom. Poté došlo...

Více ...
19.08.2022
Moudrost traumatu v Brně

„Celá základní myšlenka západní medicíny, že lidé jsou navzájem oddělenými jednotlivci s od...

Více ...
12.08.2022
Psychedelická terapie v undergroundu

Jak z mnoha výzkumů vyplývá, represivní přístup v otázce drog není to pravé ořechové. J...

Více ...
01.08.2022
Party sezóna s Hard&Smart

Jezdíte přes léto na festivaly a jiné akce? Tak se podívejte, jestli tam není program Hard&Sm...

Více ...
Všechny aktuality