Silniční kontrola a řízení pod vlivem

Orientační test v průběhu silniční kontroly

Při silniční kontrole mohou policisté kromě dechové zkoušky na přítomnost alkoholu provést i orientační vyšetření na přítomnost jiných omamných látek. Nejčastěji je používán orientační slinný test DrugWipe 5S (případně varianta pro odběr potu). Tento test zjišťuje přítomnost 4 skupin psychoaktivních látek:

  • Marihuana
  • Amfetaminy/Metamfetaminy (včetně MDMA)
  • Kokain
  • Opiáty

Návod od výrobce, podle kterého by mělo samotné testování probíhat a jak se vyhodnocují výsledky, naleznete v návodu na odkaze ZDE.

Orientační testy neukazují množství látky v těle, ale pouze přítomnost/nepřítomnost konkrétní skupiny látek. Bohužel tyto testy bývají často nepříliš nespolehlivé a dochází k takzvané falešné pozitivitě. Kromě chybného testu může falešnou pozitivitu zapříčinit i užívání některých léků nebo některá onemocnění.

Pokud se řidič rozhodne odmítnout podstoupit orientační test, hrozí mu v rámci správního řízení pokuta ve výši od 25 000 do 50 000 Kč, zákaz řízení na 1 až 2 roky a ztráta 7 bodů.

Pozitivní výsledek

V případě pozitivního výsledku orientačního testu budete vyzváni k odbornému lékařskému a toxikologickému vyšetření, kde dojde nejčastěji k odběru krve a moči. K tomuto vyšetření může dojít i za předpokladu, že test bude negativní, ale policista bude mít jednoznačné podezření, že jste pod vlivem psychoaktivních látek.

V rámci následného toxikologického vyšetření jsou zkoumány ty látky, o jejichž detekci zažádají policisté v rámci protokolu pro toxikologickou laboratoř. Obvykle se jedná pouze o látku, která vyšla v orientačním testu pozitivně. Nelze však vyloučit možnost, že si policista zažádá o přezkoumání více/celé skupiny látek.

Pokud následné toxikologické vyšetření v případě pozitivního orientačního výsledku řidič odmítne, znamená to, že souhlasí s výsledkem orientačního testu. O přestupcích rozhoduje obecní úřad a za přestupek řízení pod vlivem návykových látek poté řidiči hrozí pokuta v rozmezí 2 500 až 20 000 Kč, zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok a ztráta 7 bodů.

V situaci, kdy jste žádné psychoaktivní látky nepožili, případně jste je užili před delší dobou a necítíte se být již pod vlivem, trvejte na podstoupení toxikologického a lékařského vyšetření. Setkáváme se s případy, kdy policisté rozmlouvají kontrolovaným osobám následné toxikologické testování a argumentují tím, že poté může být na situaci pohlíženo jako na trestný čin, případně uvádějí mylné doby, kdy bude látka ve vzorku nad povoleným limitem. Jedině toxikologické vyšetření může zvrátit výsledek orientačního testu a potvrdit, že (už) nejste pod vlivem.

O trestný čin se jedná v případě, kdy se v rámci následného lékařského a toxikologického vyšetření potvrdí, že řidič byl ve stavu vylučujícím způsobilost řídit motorové vozidlo. Poté by mohla být situace posouzena jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, za který hrozí řidiči trest odnětí svobody až na 3 roky, zákaz řízení na 1 až 10 let a případně peněžitý trest. O odeslání případu k projednání státnímu zástupci pak rozhoduje policie, která také nařizuje znalecký posudek psychiatra.

Toxikologické vyšetření - krevní testy

Toxikologické lékařské vyšetření je na rozdíl od orientačního testu spolehlivé a ukazuje přítomnost konkrétních látek a také jejich množství ve vzorku. V rámci vyšetření lze také snadno rozlišit falešnou pozitivitu testu způsobenou užitím některých skupin léků případně onemocněním.

Pro posouzení, zda byl řidič pod vlivem návykových látek, jsou stanoveny tyto hodnoty, při jejichž dosažení je na řidiče pohlíženo jako na ovlivněného konkrétní látkou (což automaticky nemusí znamenat, že byl nezpůsobilý řídit vozidlo). Při zjištění látek mimo tabulku, záleží pouze na odborném posudku.

 

Psychoaktivní látka

Limitní hodnota látky v krevním vzorku (ng/ml)

THC (Marihuana)

2

Metamfetamin (Pervitin)

25

Amfetamin (Speed)

25

MDMA (Extáze)

25

MDA

25

KokainBenzoylekgonin

25

Morfin (Opiáty)

10

 

Orientační doby, do kdy lze jednotlivé látky v těle odhalit, můžete najít na našich stránkách pod záložkou TESTY. Limitních hodnot (viz tabulka) bude logicky dosaženo o něco dříve. Nelze však přesněji stanovit kdy.

Právní aspekty, povinnosti vaše i policistů a možnosti případné obrany můžete zjistit v anonymní bezplatné drogové Právní poradně A.N.O., které se na ně dlouhodobě specializuje. Kontaktovat je můžete telefonicky na: +420 222 582 932 a +420 736 760 701 nebo emailem: ppano@asociace.org.

V případě, kdy nejste spokojeni s postupem policie a nevíte jak situaci řešit, můžete k vyhledání pomoci využít i web organizace Otevřená společnost.