Extc.cz - Drogová internetová poradna
INTERNETOVÁ PORADNA

Pravidla a principy

 • Poradnu extc.cz provozuje Společnost Podané ruce o.p.s.

 • Poradna je primárně určena na pomoc lidem, kteří se v souvislosti s psychoaktivními látkami dostali do potíží. Cílem je snižovat rizika spojená s užíváním těchto látek a poskytovat o nich objektivní informace. Hlavním zaměřením poradny jsou drogy včetně alkoholu.

 • Poradna nenavádí k užívání žádných omamných a psychotropních látek. Informace ohledně užívání poskytuje pouze v rámci přístupu harm reduction. Poradna neposkytuje návody na výrobu drog, neposkytuje ani odkazy na zdroje, které takové návody uvádějí.

 • Poradna se zavazuje odpovídat na dotazy do sedmi následujících dnů.

 

Doporučení pro zadávání dotazu

 • Protože se mnohé dotazy často opakují, ušetříte poradně práci, když se podíváte, zda už na podobný dotaz někdy v minulosti odpovídala. Zodpovězené dotazy najdete ve fulltextovém vyhledávači. Dotazy můžete vyhledávat a filtrovat dle tématu a dle typu drogy. Můžete také zadat hledaný výraz a klíčová slova.

 • K pokládání dotazů slouží webový formulář "Zeptejte se". Poradna neodpovídá na dotazy zaslané na její e-mail.

 • Při zadávání dotazu můžete zvolit, zda chcete či nechcete, aby se dotaz zobrazil v poradně. Můžete také zadat svoji e-mailovou adresu, na níž Vám bude odpověď zaslána. Váš e-mail nebude zveřejněn a zavazujeme se, že jej nebudeme následně dále využívat. V případě, že nesouhlasíte se zveřejněním dotazu v poradně, je e-mail povinný údaj, aby bylo možné odeslat odpověď.

 • Vybráním možnosti "Souhlasím se zobrazením mého dotazu na webu extc.cz" udělujete souhlas se zveřejněním dotazu na stránkách této poradny a s jeho případným využitím v rámci odborných a tematických platforem. Všechny zveřejněné dotazy jsou v anonymizované podobě.

 • Poradna nezasahuje do textu vloženého dotazu, pouze v případě zveřejnění osobních a citlivých údajů a v případě projevů, které odporují Evropské úmluvě o ochraně lidských práv (rasismus, xenofobie, anti-semitismus, agresivní nacionalismus, diskriminace menšin a přistěhovalců). Stejně tak postupujeme v případě textu, který není v souladu s posláním a cíli poradny (reklamní sdělení, znaky protiprávního jednání apod.) V těchto případech poradna může upravit text nebo skrýt celý dotaz a informuje o tom tazatele.

 • Poradna si vyhrazuje právo neotvírat ani nezveřejňovat odkazy se soubory/texty/fotkami, které jsou zaslány tazatelem.

 • Není v možnostech poradny dohledávat předchozí dotazy tazatele a tedy ani na ně navázat. Pokud i přesto potřebujete vyhledat opakovaný kontakt, doporučujeme shrnout vše podstatné do aktuálního dotazu.

 • Poradnu lze využívat anonymně, Váš e-mail (pokud jej zadáte) bude využitý pouze pro odeslání odpovědi. Není viditelný ani pro poradce v poradně.

 • Jsme povinni řídit se platnou legislativou ČR. Užívání drog samo o sobě není trestné. Jsme však povinni jednat, napíšete-li nám informace o trestném činu dle § 367 nebo § 368 Trestního zákoníku (více informací viz tento odkaz). V případě drog jde např. o nedovolenou výrobu a jiné nakládání (§283). Každá situace je individuálně posuzována.

 

Principy poradny

Princip snižování rizik (harm reduction)

Harm reduction filosofie akceptuje, že užívání drog do jisté míry k lidské společnosti patří a přijímá fakt, že v každé společnosti část lidí psychoaktivní látky užívá a mnoho z nich přitom není ve fázi, kdy by to chtěli či mohli změnit. Harm reduction ve své praxi cílí na ty lidi, kteří aktuálně užívají a kteří zatím nezvažují abstinenci a zároveň vychází z předpokladu, že velká část lidí užívá psychoaktivní látky pouze určitou etapu v životě a klasickou léčbu nevyužije. Harm reduction cílí na pozvolnou pozitivní změnu a primárně se zaměřuje na snižování nepříznivých zdravotních, sociálních a ekonomických dopadů užívání psychoaktivních látek. Soustředí se na ta rizika, která může užívání psychoaktivních látek přinášet a která lze minimalizovat, což je z hlediska okamžitého dopadu reálnější, ekonomičtější a přínosnější alternativa, než je kriminalizace uživatelů drog (Hunt, 2003).

V této poradně se konkrétně jedná o informování o zásadách bezpečnějšího užívání, objektivní informování o jednotlivých psychoaktivních látkách a jejich rizicích, odborné sociální poradenství, právní poradenství, odkazování do léčby, práce s motivací a podpora uživatelů drog i jejich blízkých.

Princip základních lidských práv (human rights)

Koncept základních lidských práv (human rights) je v tomto kontextu velmi důležitý, protože lidé užívající drogy mají stejná práva jako ostatní. Mnohdy se však setkávají s jednáním, které tomu neodpovídá. Jedná se především o právo na co nejvyšší možnou úroveň zdraví, právo využívat sociální a zdravotní služby nebo právo na zaměstnání. Tento koncept by se měl odrazit v respektu k důstojnosti každé lidské bytosti a ve vystupování proti ponižujícímu zacházení, předsudkům i nerovnému zacházení.

Princip veřejného zdraví (public health)

Princip ochrany veřejného zdraví vychází z předpokladu, že zdraví každého ovlivňuje zdraví všech lidí ve společnosti. Jedná se zejména o snížení počtu různých infekčních onemocnění, které by se následně mohly rozšířit i mezi neuživatele drog. Snižování rizik pro jednotlivce tedy vede ke snížení rizik pro celou komunitu a společnost.

 

Zdroje

Hunt, N. (2003). A review of the evidence-base for harm reduction approaches to drug use. Dostupné z: https://www.hri.global/files/2010/05/31/HIVTop50Documents11.pdf

IHRA. (2010). Co je „harm reduction“? Stanovisko Mezinárodní asociace pro harm reduction. Adiktologie, (10)3, 188–190.

Kalina, K. a kol. (2001). Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. Praha: Úřad vlády České republiky. Dostupné z: https://www.drogy-info.cz/publikace/glosar/?g=148

Aktuality

30.09.2022
Podcastový díl o poradně EXTC

Zajímá vás, jak funguje internetová poradna EXTC? Jaké k nám chodí nejčastější dotazy či s&n...

Více ...
15.09.2022
Renesance v používání psychedelik?

V době mezi 50. a 70. lety 20. století zažíval výzkum psychedelik obrovský boom. Poté došlo...

Více ...
19.08.2022
Moudrost traumatu v Brně

„Celá základní myšlenka západní medicíny, že lidé jsou navzájem oddělenými jednotlivci s od...

Více ...
12.08.2022
Psychedelická terapie v undergroundu

Jak z mnoha výzkumů vyplývá, represivní přístup v otázce drog není to pravé ořechové. J...

Více ...
01.08.2022
Party sezóna s Hard&Smart

Jezdíte přes léto na festivaly a jiné akce? Tak se podívejte, jestli tam není program Hard&Sm...

Více ...
Všechny aktuality