Ketamin

Hydrochlorid ketaminu (látka používaná jako anestetikum v medicíně, především ve zvěrolékařství). Existují dva druhy ketaminu: Ketamin A a Ketamin S. Ketamin S má méně vedlejších účinků než ketamin A. Jedná se o bílý krystalický prášek (nebo tekutinu), který je užíván orálně, šňupáním nebo injekčně.

Účinky

Chuť a čich bývá "vyřazen", mohou nastat halucinace, zážitky depersonalizace (vystoupení z těla, překročení hranic vlastního Já, rozpuštění self, atp.), zkreslené vnímání hudby. Jsou popisovány pocit lehkosti, chuť k řeči a emoce snížené, stejně tak vnímání bolesti.

Dávkování: zpravidla 100 - 250 mg při šňupání nebo 250 - 400 mg při orálním užívání. Účinek standardně nastupuje po 5 - 10 minutách (šnupání), 15 - 20 minut po orálním podání, u intramuskulárního (injekcí do svalu) podání během několika sekund.

Psychické a somatické komplikace

Zvyšuje krevní tlak a puls. V úvodu intoxikace se mohou objevit pocity na zvracení, ztráta koordinace. Silná změna vnímání může vyvolat stavy úzkosti. Při předávkovaní: narkóza (bezvědomí, při němž většinou zůstanou otevřené oči, dochází k jejich vysychání).

Dlouhodobé účinky ketaminu nejsou příliš prozkoumány. Může se vyskytnout "okno", kdy si uživatel/experimentátor nepamatuje události, které se staly. Na ketamin vzniká tolerance, je možný vznik psychické závislosti, stejně tak může dojít k vyvolání psychózy. Častější užívání může vést k poškození nervové soustavy.

Kombinace ketaminu s jinými látkami a jejich účinky

  • ketamin sám o sobě nezpůsobuje ochrnutí dýchacích cest, ale při kombinaci s dalšími sedativními látkami jako je alkohol, heroin, prášky na spaní je ochrnutí dýchacích cest vysoce pravděpodobné.
  • ketamin + extáze (anebo ketamin + amfetaminy) - vyšší pravděpodobnost přetížení a kolapsu organismu (možnost dehydratace a přehřátí).
  • při kombinaci více látek s ketaminem se zvyšuje nebezpečí vedlejších účinků. Může docházet k těžko odhadnutelnému účinku jednotlivých substancí.

Bezpečnější užívání

Jako u všech psychoaktivních látek hraje "setting" (vnitřní naladění, jak se člověk cítí, kde je a s kým) významný vliv. Ketamin není psychoaktivní substance určená na párty. V případě potřeby takto riskovat je možné doporučit, aby byl dotyčný alespoň v horizontální poloze (vleže). Pokud je dávka vyšší nežli 50mg, může být zásadní nebýt sám (mít kolem sebe blízké a důvěryhodné osoby). Díky sníženému vnímání bolesti existuje riziko zranění. Na ketaminovém tripu je vhodné dávat pozor na hlasitou hudbu, určité frekvence nemusíte slyšet, ty však mohou poškodit sluch (tinnitus atp.). Trpíte-li vysokým krevním tlakem, srdečními poruchami či úzkostmi, nikdy neexperimentujte s ketaminem.

Další informace o ketaminu např. v TOMTO článku (časopis Legalizace).

Literatura:

Safer party, edukační flyer