Extc.cz - Drogová internetová poradna
INTERNETOVÁ PORADNA

Etický kodex internetové poradny Extc.cz (dále jen poradny) vychází z Etického kodexu sociálních pracovníků České republiky* a Etického kodexu internetové poradny vypracovaného a schváleného Českou asociací pracovníků linek důvěry**.

Etický kodex poradny slouží pracovníkům poradny a těm, kdo odpovídají na dotazy v poradně, jako vodítko při řešení etických dilemat. A slouží také klientům poradny jako vymezení etických standardů poradny.

 

         ETICKÉ ZÁSADY

  • Poradna umožňuje informační kontakt s klienty a kvalifikovanou pomoc klientům v tísni pomocí internetových technologií.

  • Poradna je služba u které musí být současně a viditelně jednoznačně definováno, kdo je jejím poskytovatelem a zřizovatelem a jaké jsou jejich cíle a poslání.

  • Internetová nabídka poradenských služeb musí obsahovat jednoznačný časový závazek, dokdy může klient očekávat odpověď.

  • Každý klient má právo na kvalifikovanou a včasnou odpověď.

  • Každý dotaz je brán vážně.

  • Na klienta nebude vykonáván žádný nátlak, který se týká jeho přesvědčení, náboženství, rasy, politiky, ideologie nebo sexuální orientace.

  • Všechny informace sdělené klientem jsou považovány za důvěrné.

  • Pracovník poradny nesmí poradnu využívat k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání.

  • Všechny informace sdělené klientem jsou považovány za důvěrné, pokud to neodporuje zákonům ČR. Povinností pracovníků internetového poradenství je zachovávat mlčenlivost a respektovat anonymitu klienta. Pokud tato pravidla v naléhavých případech poruší, klienta o tom informuje.

 

**K dispozici na ČAPLD

*K dispozici na APSSČR

 

 

Aktuality

30.09.2022
Podcastový díl o poradně EXTC

Zajímá vás, jak funguje internetová poradna EXTC? Jaké k nám chodí nejčastější dotazy či s&n...

Více ...
15.09.2022
Renesance v používání psychedelik?

V době mezi 50. a 70. lety 20. století zažíval výzkum psychedelik obrovský boom. Poté došlo...

Více ...
19.08.2022
Moudrost traumatu v Brně

„Celá základní myšlenka západní medicíny, že lidé jsou navzájem oddělenými jednotlivci s od...

Více ...
12.08.2022
Psychedelická terapie v undergroundu

Jak z mnoha výzkumů vyplývá, represivní přístup v otázce drog není to pravé ořechové. J...

Více ...
01.08.2022
Party sezóna s Hard&Smart

Jezdíte přes léto na festivaly a jiné akce? Tak se podívejte, jestli tam není program Hard&Sm...

Více ...
Všechny aktuality