Extc.cz - Drogová internetová poradna
INTERNETOVÁ PORADNA

Etický kodex drogové poradny

Etický kodex internetové poradny Extc.cz (dále jen poradny) vychází z Etického kodexu sociálních pracovníků České republiky* a Etického kodexu internetové poradny vypracovaného a schváleného Českou asociací pracovníků linek důvěry**.

Etický kodex poradny slouží pracovníkům poradny a těm, kdo odpovídají na dotazy v poradně, jako vodítko při řešení etických dilemat. A slouží také klientům poradny jako vymezení etických standardů poradny.

 

         ETICKÉ ZÁSADY

  • Poradna umožňuje informační kontakt s klienty a kvalifikovanou pomoc klientům v tísni pomocí internetových technologií.

  • Poradna je služba u které musí být současně a viditelně jednoznačně definováno, kdo je jejím poskytovatelem a zřizovatelem a jaké jsou jejich cíle a poslání.

  • Internetová nabídka poradenských služeb musí obsahovat jednoznačný časový závazek, dokdy může klient očekávat odpověď.

  • Každý klient má právo na kvalifikovanou a včasnou odpověď.

  • Každý dotaz je brán vážně.

  • Na klienta nebude vykonáván žádný nátlak, který se týká jeho přesvědčení, náboženství, rasy, politiky, ideologie nebo sexuální orientace.

  • Všechny informace sdělené klientem jsou považovány za důvěrné.

  • Pracovník poradny nesmí poradnu využívat k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání.

  • Všechny informace sdělené klientem jsou považovány za důvěrné, pokud to neodporuje zákonům ČR. Povinností pracovníků internetového poradenství je zachovávat mlčenlivost a respektovat anonymitu klienta. Pokud tato pravidla v naléhavých případech poruší, klienta o tom informuje.

 

**K dispozici na ČAPLD

*K dispozici na APSSČR

 

 

Aktuality

02.06.2023
Chemsex – proč je to takový trend?

Jaké jsou dopady chemsexu na život? Hrozí rozvinutí závislosti? Již tuto sobotu 3.6.2023 můžete p...

Více ...
19.04.2023
Přednášky zdarma

Přijďte se dozvědět informace od zkušených odborníků na rozličná témata. Přednášku můžete navštív...

Více ...
22.03.2023
Jakými způsoby se dá užívat?

Chcete se dozvědět víc o způsobech užívání návykových látek? Nebo jak užívat s co nejmenšími rizi...

Více ...
11.03.2023
"Brain we are" - Kratom, psychdelika, psychonautství a harm reduction

Zajímáte se o psychedelika, harm reduction? Nebo byste se chtěli dozvědět něco více o kratomu, je...

Více ...
30.01.2023
Nikotinové sáčky - Webinář pracovníků Centra prevence v Brně

Zajímavý webinář zaměřený na nikotinové sáčky, jejichž užívání nabírá na popularitě hlavně mezi m...

Více ...
Všechny aktuality