Extc.cz - Drogová internetová poradna
INTERNETOVÁ PORADNA

Ocenění a stížnosti

Zpětná vazba je pro nás důležitá, díky ní můžeme zlepšovat naše služby."

Pracovníci poradny podporují a vítají zpětnou vazbu od návštěvníků poradny. Zpětná vazba může mít podobu nápadů, podnětů, připomínek, stížností, ocenění, pochval, přání a jiných vyjádření ne/spokojenosti se službou. Každé vyjádření je považováno za informaci, kterou můžete ovlivnit nebo vylepšit stávající podobu poradny extc.cz. Zpětnou vazbou mohou být:

Podněty a připomínky mohou směřovat k vylepšení služby, může se jednat o podněty na změnu, komentáře k poskytovaným službám, o postřehy k obsahu internetových stránek extc.cz, návrhy co bychom mohli dělat jinak nebo lépe.

Ocenění je vyjádření spokojenosti s kvalitou, formou nebo průběhem poskytované služby. Můžete nám sdělit, s čím jste byli spokojení, co bylo přínosné, co se Vám líbilo, co Vám pomohlo apod.

Stížnost je zásadní vyjádření nespokojenosti s kvalitou, formou, nebo průběhem poskytované služby. Ve stížnosti můžete uvést, s čím jste nespokojení, co se Vám nelíbilo.

Podněty, připomínky, ocenění a stížnosti můžete posílat na e-mail extc@podaneruce.cz, případně vložit zpětnou vazbu do textu pokládaného dotazu.

Odpověď bude doručena podle způsobu, který si zvolíte: do odpovědi na stránkách poradny, na Vaši poštovní adresu nebo na Váš kontaktní e-mail.

Na stížnost musíme reagovat do 30 dnů, ale snažíme se ji řešit ihned.

Pokud byste nebyli spokojeni s vyřízením stížnosti, můžete se ve lhůtě 14 dnů od doručení odvolat nadřízenému pracovníkovi internetové poradny: Bc. Martin Boxan, provozní ředitel SPR: +420 777 916 277, email: boxan@podaneruce.cz či písemně na adresu: Společnost Podané ruce o.p.s., Hilleho 5, Brno, 602 00.

Nebo k další nezávislé instituci, například k Veřejnému ochránci práv: Údolní 39, Brno, 602 00, tel.: 542 542 888.

Stížnost máte právo podat i prostřednictvím Vámi zvoleného zástupce/kyně po písemném zmocnění k Vašemu zastupování ve věci vyřizování stížnosti. Pravidlem je, že by Váš zástupce měl být nezávislý a stát mimo struktury organizace SPR.

Aktuality

30.09.2022
Podcastový díl o poradně EXTC

Zajímá vás, jak funguje internetová poradna EXTC? Jaké k nám chodí nejčastější dotazy či s&n...

Více ...
15.09.2022
Renesance v používání psychedelik?

V době mezi 50. a 70. lety 20. století zažíval výzkum psychedelik obrovský boom. Poté došlo...

Více ...
19.08.2022
Moudrost traumatu v Brně

„Celá základní myšlenka západní medicíny, že lidé jsou navzájem oddělenými jednotlivci s od...

Více ...
12.08.2022
Psychedelická terapie v undergroundu

Jak z mnoha výzkumů vyplývá, represivní přístup v otázce drog není to pravé ořechové. J...

Více ...
01.08.2022
Party sezóna s Hard&Smart

Jezdíte přes léto na festivaly a jiné akce? Tak se podívejte, jestli tam není program Hard&Sm...

Více ...
Všechny aktuality